fbpx
Svaret på udfordringerne: Skolen skal have ro og en ny vision
GLOSTRUP. Det er ikke et tilfredsstillende resultat, som kvalitetsrapporten for Glostrup Skole viser, men det betyder ikke, at der skal laves nye tiltag. Tværtimod skal skolen have mere ro, lyder det enstemmigt fra politikere, skolebestyrelse, skoleledelse og lærerforening. 9. april bliver den nye vision for Glostrup Skole præsenteret

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Piet Papageorge (V), var ikke tilfreds med det han læste, da han læste kvalitetsrapporten for Glostrup Skole.
– Det er ikke den bedste læsning. Som det også fremgår af referatet fra Børne- og Skoleudvalget, så ser et samlet udvalg alvorligt på sagen. Vi er enige om, at vi skal stå sammen, vi skal kigge fremad og vi skal løse den opgave, der står foran os, sagde han på kommunalbestyrelsens møde.
Samme melding kommer fra skolebestyrelsen:
– Skolebestyrelsen ser alvorligt på den udvikling, der har været det seneste skoleår. Kvalitetsrapporten viser nemlig, at skolen på vigtige parametre har bevæget sig væk fra de mål, som kommunen har sat for Glostrup Skole, skriver de i høringssvaret.
Og fra Lene Jensen, formand for Glostrup Lærerforening.
– Jeg er rigtig ærgerlig over, at det går den forkerte vej, det var ikke det vi håbede på, siger hun.
Og ikke mindst fra skolens leder, Yasar Cakmak.
– Ledelsen finder det ikke acceptabelt, at skolens resultater er præget af så store udsving fra år til år og internt på skolens afdelinger, skriver han i indledningen.

Personalesituationen
Yasar Cakmak peger også på en mulig forklaring på de svingende resultater.
– De seneste års personalesituation på både ledelses- og medarbejderniveau må formodes at have haft en vis indflydelse på skolens svingende resultater, men kan ikke forklare det hele, skriver han.
Overfor Folkebladet uddyber han:
– Vi kan konstatere, at noget af den større personaleomsætning for eksempel har bevirket, at der ikke har været tilstrækkeligt fokus på at arbejde med at forberede eleverne til afgangsprøverne.
Det er især på Vestervang, der har været dårlige resultater. Op til sommerferien 2015 sagde en stor del af lærerne på Vestervang op, tre af dem stod efterfølgende frem i Folkebladet og fortalte om situationen på skolen. Yasar Cakmak mener, der kan være en sammenhæng mellem opsigelserne og de dårlige resultater.
– Erfaringsmæssigt ved vi, at hyppige lærerskift påvirker elevernes læring og trivsel, klassens fællesskab, sammenhold og sociale samspil. Derfor kan vi ikke udelukke det, siger han.
Også Lene Jensen siger, at det påvirker eleverne, når der er stor udskiftning.
– Det giver en ustabilitet. Især de svage elever har brug for en kendt lærer, der følger dem i længere tid, siger hun.
Men det er ikke kun den klasse, der får nye lærere, der bliver påvirket, det gør hele skolen.
– De nye medarbejdere skal sættes ind i tingene. Det er ikke kun at finde ud af, hvordan kopimaskinen og kaffemaskinen virker. Det er ikke nemt at være ny, uanset om man er nyuddannet eller kommer fra et andet job. Det kræver mange ekstra ressourcer, både af den nye og af kollegaerne, siger hun.

Bliver bedre
Der er flere tiltag i gang, der skal fastholde lærene længere tid på Glostrup Skole.
– Vi har i samarbejde med de faglige organisationer fokus på Glostrup Skole som attraktiv arbejdsplads og vi oplever en begyndende positiv udvikling i den rigtige retning. Vores sygefravær er nedadgående, der er positiv fremgang i vores nye TAL-undersøgelse (medarbejdertrivselsundersøgelse), personaleomsætningen er markant anderledes. Det giver os mulighed for at koncentrere os om de indre linjer og fokusere på én fælles retning for hele Glostrup Skole, som skal være attraktiv for både elever, medarbejdere og forældre, siger Yasar Cakmak.
På kommunalbestyrelsens møde åbnede Dan Kornbek Christiansen (K) for en lokal arbejdstidsaftale med lærerforeningen.
– Jeg vil gerne drøfte muligheden for, om vi skal gå så langt at lave en arbejdstidsaftale lokalt for lærerne. Dermed ikke sagt, at det er det, vi ender ud med, men jeg synes, vi skal undersøge alle tænkelige muligheder for at skabe den bedst mulige skole i Glostrup, sagde han.
Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har tidligere stemt for sådan en aftale, men de har ikke haft flertal. Det kunne derfor tyde på, at der kan komme et flertal for en aftale. Det glæder Lene Jensen.
– Hvis man får en aftale, er det to parter, der indgår i en ligeværdig dialog. Så har man et ejerskab til den aftale. Lige nu føler folk, at deres arbejdstid ikke er retfærdig, fordi de ikke kan gennemskue, hvor mange timer de har til en opgave. Lærere vil gerne gøre det så godt som muligt, så det kan være svært, hvis man ikke ved, hvor lang tid der er sat af til en opgave, siger hun.
Også Palle Laustrup (SF) talte for en aftale med lærerne.
– Det er ikke så godt som det burde være på Glostrup Skole, tilsyneladende bliver det værre og værre. Bunden er ikke nået endnu, men bare rolig vi skal nok nå den hvis vi vælger at fortsætter i samme spor. For at komme ud af den onde spiral kræver det samarbejde, sagde han.

For mange indsatser
I kvalitetsrapporten skriver administrationen, at skolen skal have ro.
– Administrationen anbefaler, at der trods flere utilfredsstillende resultater på Glostrup Skole ikke iværksættes nye handleplaner for de kommende år. De allerede igangsatte handleplaner, herunder Læsehandleplanen og segregeringsprogrammet Fælles børn-Fælles ansvar samt skolens arbejde med visionen og gentænkning af skolens praksis, forventes at bidrage positivt til skolens resultaterne over en årrække.
Det vækker glæde ved skolebestyrelsen.
– Vi finder det tilfredsstillende, at administrationen ikke iværksætter en række nye handleplaner, som skal rette op på de seneste resultater i kvalitetsrapporten. Men at de i stedet giver skolen an-svaret og muligheden for at iværksætte de nødvendige foranstaltninger med afsæt i det arbejde, som skolen allerede er i gang med, herunder de eksisterende handleplaner og arbejdet med skolens kommende nye vision. Det giver skolen mulighed for at arbejde videre med nogle af de tiltag, som ser ud til at virke.
Over de seneste år har der på Glostrup Skole været iværksat for mange nye initiativer, lyder det enstemmigt.
– Vi skal ikke lave nogen hurtige løsninger, som en tidligere skoleleder måske var tilbøjelig til. Der er en stemning om at vi skal rykke skolen fremad. Skolebestyrelsen er ved at finde sine ben at stå på nu. De er meget glade for, at vi ikke begynder at søsætte alle mulige handleplaner, men bakker op om den proces, der er i gang, sagde Piet Papageorge.
Samme melding kommer fra Lene Jensen.
– Vi har haft alt for mange indsatser de sidste fem år. Folkeskolereformen har vi brugt alt for meget tid på. Man skal tage en ting af gangen. Vi har haft mange tiltag. Når de kommer på en gang, så er medarbejderne ikke gearet til det. Der skal ro på. Lærerne skal have lov til at være med til at bestemme, hvad der skal ske. Det er dem, der er tættest på børnene, der ved, hvad der virker, siger hun.

Ny vision på vej
I efteråret var omkring 350 forældre, lærere, elever og politikere samlet på Copenhagen Fur til visionsdag for Glostrup Skole. Dengang løs meldingen, at visionen skal være en til to sætninger, som står som en overordnet målsætning for Glostrup Skole. Den bliver præsentere i løbet af april måned.
– Vi præsenterer den for skolebestyrelsen den 4. april og for kommunalbestyrelsen den 9. april. Efterfølgende bliver den præsenteret for medarbejdere, forældre mfl. Det har været en krævende og lærerig proces, og vi har involveret over 600-700 mennesker i arbejdet indtil nu. Det har været en god anledning til at invitere alle skolens interessenter til at udfordre og gentænke Glostrup Skole – både mht. selvforståelse, kultur og praksis, værdier og mindset, organisering og struktur, faglighed og resultater mv., så skolen ikke lukker sig om sig selv, men udvikler sig i en fælles retning, siger Yasar Cakmak.
Politikerne glæder sig til den kommende vision.
– Jeg tror det er vigtigt med drøftelser om, hvad vi vil med vores skole og hvor vi vil hen ad, siger Søren Enemark (S).
I skolebestyrelsen har de også store forventninger til den kommende vision.
– Skolebestyrelsen har tillid til, at ledelsen med den kommende nye vision for Glostrup Skole og den udvikling, som dette indebærer, kan vende billedet. Visionen har nemlig fokus på at gentænke skolens praksis på en række områder, der igennem årene har været en udfordring på Glostrup Skole, og som kvalitetsrapporten viser, at der fortsat er udfordringer omkring, skriver de.
Dette tiltag, vil sammen med de andre aktiviteter, som allerede er i gang, ende med at give et positivt resultat, men det kræver tid, siger Piet Papageorge.
– Jeg er fortrøstningsfuld, og jeg ved, at om fire år får vi en rapport, der ser bedre ud, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top