fbpx
Nu skal ældrecenteret ligge i Vesterled
Vesterledparken.jpg
Vesterledparken Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Ældrecenteret, der skal erstatte Gildhøjhjemmet, skal, som det ser ud nu, ligge i Vesterledparken

Gildhøjhjemmet har i flere år været nedslidt.
Noget såvel politikerne som forvaltningen har været enige om længe.
Således hedder det for eksempel i et notat fra Brøndby Kommune fra februar i år:
– Gildhøjhjemmet blev bygget i 1957 og har løbende fået foretaget til- og ombygninger, så det i dag består af 73 etværelses plejeboliger samt ti rehabiliteringspladser. Gildhøjhjemmet fremstår slidt og umoderne modsat kommunens øvrige ældrecentre. Dette ses blandt andet ved, at kommunens borgere ofte takker nej til at flytte på Gildhøjhjemmet. Ligeledes har Teknisk Forvaltning/Kommunale Ejendomme vurderet, at det ikke mere er rentabelt at renovere på bygningerne.
Derfor besluttede kommunalbestyrelsen i efteråret 2015, at der skulle arbejdes videre med planerne om et nyt Gildhøjhjem.
Faktisk bad kommunalbestyrelsen dengang forvaltningen se på mulighederne for, at det nye Gildhøjhjem kunne placeres enten på Sognevej eller på Brøndby Møllevej.

Godt at tænke sig om
Men sådan er det som bekendt ikke gået.
Det gamle Gildhøj er stadig i funktion, og siden da er placeringen på enten Sognevej eller på Brøndby Møllevej af forskellige årsager blevet mindre attraktive.
I stedet har politikerne set sig varme på Vesterledparken, området på hjørnet af Banemarksvej og Park Allé.
Faktisk er de blevet så glade for idéen, at sagen blev drøftet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, den 14. marts.
Her blev det således besluttet, at forvaltningen arbejder videre med vurderingen af placering af fremtidens ældrecenter i Vesterled, altså i Vesterledparken.
I forbindelse med diskussionen af sagen, benyttede Kurt Damsted fra Venstre, der tidligere har forholdt sig kritisk til forslaget om at placere det kommende ældrecenter på Sognevej eller på Brøndby Møllevej, lejligheden til at rose borgmesteren og forvaltningen:
– Det, der kendetegner formatet i en forvaltning og hos en borgmester, er at man evner at tænke sig godt og grundigt om. Det, synes jeg, man skal rose såvel forvaltningen som borgmesteren for i denne sag. At placere et nyt ældrecenter i Vesterled vil betyde noget for udviklingen af hele Brøndbyvester. Samtidig får vi mulighed for at lave et samspil mellem et topmoderne plejehjem med den nye børneinstitution, der er lavet i Vesterled. Noget man i for eksempel Aarhus, har stor succes med.

Vi kan beslutte det
Også Allan Runager fra Dansk Folkeparti bakkede op om ønsket om at se nærmere på placeringen i Vesterled.
Samtidig gjorde han opmærksom på den bekymring, som nogle af grundejerne i området har til de mulige udsigter til at blive nabo til et nyt ældrecenter:
– Vi er nogle stykker, der har fået en hilsen fra grundejerforeningen i Vesterled, der mener, der mangler nærdemokrati, at man ikke sender en forespørgsel ud til grundejerne, inden man begynder at føre nogle planer ud i livet. Jeg er bestemt tilhænger af nærdemokrati. Omvendt må det jo ikke være sådan, at grundejerforeningen må bestemme over det meget store areal, som kommunen ejer.

Ikke besluttet endnu
Vagn Kjær-Hansen (Socialistisk Folkeparti), formand for Teknik- og Miljøudvalget, at hvis der engang bliver udarbejdet en ny lokalplan, så vil der også komme en offentlig høring og dermed en mulighed for naboerne til at komme med kommentarer.
Men han kunne dog godt sætte sig ind i de bekymringer, som grundejerforeningen har:
– Sidst vi havde den her diskussion, fik vi nogle grundige analyser, der gik i detaljer om de forskellige grunde. Det samme gør sig ikke gældende nu. Da jeg så materialet, fik jeg nærmest fornemmelsen af, at vi havde allerede havde besluttet det.
Efterfølgende blev det derfor præciseret, at beslutningen endnu ikke er truffet, men at forvaltningen arbejder videre med at undersøge muligheden i Vesterled.

Vores egen grund
Ifølge Kent Max Magelund (S), borgmester er der én altovervejende grund til at gå videre med at kigge på mulighederne i Vesterledparken:
– Der var på et tidspunkt også tale om, at man ville placere det i Kirkebjerg. Men det her er vores egen grund. Skal man ud og købe en grund til 60 mio. kr. oppe i Kirkebjerg, så bliver det en hel anden pris. Dertil kommer, at det er en fin grund, som altså er vores egen.
En holdning Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget var helt enig i:
– Det er vel dybest set det muliges kunst. Hvis der er en eller anden, der kan trylle en ledig grund op i området, der kan bruges til det, så hører vi gerne om det.

Mangler inddragelse
Som nævnt har man hos naboerne i Grundejerforeningen Vesterled fulgt planerne med stor interesse, og formand for grundejerforeningen, Steen Nielsen, efterspørger mere demokrati:
– En så vigtig beslutning om placering af et stort ældrecenter bør være baseret på blandt andet en gennemarbejdet, objektiv analyse med fordele og ulemper, en eller anden form for detaljeringsgrad om byggeprojektet og ikke mindst, dets påvirkning af nærområdet. Det ville endvidere være klædeligt med en form for borgerinddragelse, der ikke kun overlades til en afsluttende lovformelig skriftlig høring af et færdigt projekt og medfølgende ændret lokalplan for området.
Steen Nielsen er naturligvis på det rene med, at det er politikerne, der kan træffe beslutningen. Men opfordrer dem til at tænke sig godt om:
– Vi tager naturligvis beslutningen til efterretning og må så afvente den kommende offentlige høring i projektet. Jeg noterer mig dog samtidig, at man kommunalpolitisk er villig til at ofre det største tilbageværende rekreative kommunale grønne areal i bydelen Brøndbyvester til fordel for en billig og hurtig løsning uden en ordentlig analyse af fordele og ulemper ved denne placering, og uden en reel borgerinddragelse.
Derfor kunne Steen Nielsen, efter at kommunalbestyrelsen havde bedt forvaltningen om at se nærmere på Vesterledplaceringen kun give Vagn Kjær-Hansen ret:
-Vagn Kjær-Hansen mente, der manglede et nærmere deltaljeringsniveau for valget af placeringen. Det kan jeg kun være enig i.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top