fbpx
Lad os få en Ringvejsstation i Glostrup
DEBAT. Af Johannes Lundstrøm, Platanhaven 2, 2600 Glostrup

Jeg har tidligere skrevet indlæg om planerne om at føre den kommende letbane fra Sdr. Ringvej omkring Glostrup Station, hvor jeg som et alternativ foreslog en Herlevløsning med et overdækket rullende fortov fra Ringvejen til S-togsperronen. En transportform som kendes fra de store lufthavne. Derved kunne det undgås, at flertallet af passagerer på letbanen, som ikke har ærinde på Glostrup Station, påtvinges forlænget rejsetid.
Trafikministeriet er nu fremkommet med en rapport med Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter (kan googles) hvoraf det fremgår, at Glostrup Station skal have nye regionaltogsperroner vest for den nuværende station, altså meget tættere på Ringvejsbroen.
Det gør efter min mening den planlagte og garanteret dyre løsning med letbanetog, som, når de svinger ned mod Glostrup Station, oven i købet kommer til at konflikte med biltrafikken, direkte tåbelig. I særdeleshed når den kan overflødiggøres ved at flytte S-togsperronen mod vest parallelt med de nye regionaltogsperroner og kombinere det med faciliteter til omstigning fra Ringvejsbroen – f.eks. rulletrapper ned til de tre perroner – ganske ’enkelt’ en Ringvejsstation.
Den østlige adgang til de nye regionaltogsperroner bliver ifølge trafikministeriets rapport den nuværende vestlige perrontunnel på Glostrup Station, der forlænges til også at betjene de to nye regionaltogsperroner.
Flyttes S-togsperronen, som jeg foreslår, mod vest, gør det gåafstanden fra en del af de nuværende busholdepladser meget lang, men når det tidligere posthus alligevel rives ned, kan hovedvægten af busholdepladserne enten rykkes her hen, eller bedre endnu; busholdepladsen kan flyttes til de arealer ved Ringvejsbroen, der bliver ledige, når letbanen bliver oppe på Ringvejen. Derved sikres en endnu nemmere omstigning mellem busser, S-tog, regionaltog og letbane, i særdeleshed hvis den i trafikministeriets rapport nævnte mulige vestlige perrontunnel etableres.
Begge løsninger sikrer desuden, at den nuværende meget benyttede og tit helt fyldte P-plads kan bevares.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top