fbpx
Handicapråd vil have flere handicappede i arbejde
GLOSTRUP. Det nye handicapråd er kommet godt fra start, og arbejder blandt andet på, at væksten også skal komme de handicappede til gode

Glostrup Handicapråd for perioden 2018 -2021 har nu haft de to første møder, og er kommet godt i gang. Til rådets første møde havde Danske Handicaporganisationer (DH), Glostrup afdeling, fremsendt deres bud på ændringer til en kommende nyrevideret handicappolitik for Glostrup Kommune. Handicaprådets medlemmer var enige om, at de fremsatte ændringer til en ny handicappolitik skulle indgå i forvaltningens videre arbejde med den nye handicappolitik. Forvaltningen har efterfølgende lavet et udkast til en tidsplan, som sigter mod en vedtagelse af en ny Handicappolitik i september måned 2018.

Flere i arbejde
DH Glostrup havde foreslået, at der blev lavet en særlig indsats for at få flere borgere med handicap ind på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udtalt, at i tider med økonomisk vækst og dalende arbejdsløshed, mener regeringen, at væksten også skal komme handicappede til gode. Pia Dahlin, som er formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, oplyste, at hun ville bringe spørgsmålet op i udvalget.
DH orienterede om at en af de store opgaver for lokalafdelingen bliver at få en større deltagelse i lokalafdelingen fra de 33 medlemsorganisationer. En større bredde i lokalafdelingen vil bidrage til at kvalificere de høringssvar, som indgår i handicaprådets behandling, og dermed også til de beslutninger som kommunalbestyrelsen skal tage.

Handicaprådet
Udpeget af kommunalbestyrelsen:
Formand: Ina-Maria Nielsen (V)
Pia Dahlin (DF)
Gitte Limkilde (S)

Udpeget af Danske Handicaporganisationer
Glostrup:
Næstformand:Peter Sørensen
Jette Jensen
Helle Skovlund Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top