fbpx
Den lille plan mod støj vedtaget
HLA_1465.jpg
Politikerne i Vallensbæk har netop vedtaget den lovpligtige støjhandlingsplan. En større plan følger senere. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev den lovpligtige støjhandlingsplan vedtaget. Senere kommer en mere omfattende

Det kommer ikke som en overraskelse for nogen: støj, og ikke mindst kampen imod den, fylder meget i Vallensbæk.
Det stod klart under efterårets valgkamp, og blev endnu engang tydelig, da Henrik Rasmussen (K), borgmester, for et par uger siden fortalte om sit åbne brev til folketingspolitikerne og overvejelserne om at starte en underskriftsindsamling, så han kunne få rejst et borgerforslag i Folketinget.
Men kampen mod støj består af mange enkeltdele, og en af dem, Vallensbæks lovpligtige kortlægning af støj og en efterfølgende støjhandlingsplan, var på dagsordenen, da kommunalbestyrelsen holdt møde den 28. februar.

Fælles problem
Støjhandlingsplanen beskriver de indsatser og handlinger, som Vallensbæk Kommune tiltænker at gennemføre og er udarbejdet på baggrund af en støjkortlægning udført i foråret 2017 .
Ifølge forordet til støjhandlingsplanen giver den et objektivt billede af, hvor i kommunen, der er problemer med støjniveauer, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Samtidig slår handlingsplanen fast:
– Støj er ikke – og skal ikke være – et individuelt problem for den enkle borger. Det er der enighed om på tværs af politikere fra både folketing og kommuner. Støj er et stort, samfundsmæssigt problem, som skal drøftes og løses i fællesskab.

Flere initiativer
At støj vitterligt er et stort problem i Vallensbæk efterlader handlingsplanen ingen tvivl om:
– Af Vallensbæk Kommunes cirka 6.500 boliger er 52 procent (ca. 3.400) belastet med vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB. De betragtes derfor støjbelastede. De øvrige cirka 48 procent (godt 3.100) udsættes for støj under grænseværdien. De betragtes derfor ikke som støjbelastede.
For at afbøde dette, opridser støjhandlingsplanen en række initiativer i de kommende fem år, som skal søsættes for at mindske støjen.
Blandt andet hedder det, at støjskærmen der er opsat langs otte boliger på Søndre Ringvej, skal forlænges med 650 m. Skærmen, der er produceret af aflagte vindmøllevinger og genbrugsplast forlænges i 2021 eller senere.
Ligeledes hedder det i støjhandlingsplanen, at kommunen ønsker at lukke to huller under Holbækmotorvejen og den kommende Ringstedbane i håbet om, at det vil virke støjdæmpende .
Og så skal der i udgangspunktet, ved fremtidige anlægs- og renoveringsarbejder, som involverer asfaltbelægning, altid følge et økonomisk overslag på opgradering til støjdæmpende belægning. Der skal altså ikke nødvendigvis bruges støjdæmpende asfalt, men muligheden skal undersøges.

Den lille plan
På kommunalbestyrelsesmødet understregede Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget, at støjhandlingsplanen blot er ét redskab blandt flere:
-Jeg vil godt understrege, at der reelt set er tale om to planer, den lovpligtige støjhandlingsplan og den helhedsorienterede handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj. Det vi diskuterer i dag er den første plan, altså den lovpligtige handlingsplan. Den her plan skal vi lave med jævne mellemrum. Planen beskriver en række ting, som vi umiddelbart kan sætte i værk og slår fast, at de to største støjkilder er motorvejene, hvortil så kommer jernbanelinjerne. Et af de punkter, som støjhandlingsplanen beskriver, er for eksempel den støjdæmpende asfalt og forlængelse af støjskærmen.
Men samtidig benyttede Jan Høgskilde lejligheden til at se frem mod den kommende helhedsorienterede handlingsplan:
– Vores egen plan, den helhedsorienterede plan, som vi arbejder på, den kan godt indeholde andre tiltag. Det vil jeg gerne slå fast. Den vil forsøge at tage det hele med. Den vil samtidig beskrive, hvordan vi kan samarbejde med andre, for eksempel Silent City eller andre kommuner og så vil den også pege på, hvordan vi kan påvirke Vejdirektoratet. Desuden vil den kunne inddrage de borgerinitiativer, der har været, Nej tak til Trafikstøj er en af dem, der har været nævnt. Og så er det også en del af denne plan, at man spørger andre end Rambøll for at høre, om de har nogle andre ting, der kan være relevante her. Vi skal rundt i alle kroge, for et Vallensbæk, der er væsentlig mindre støjbelastet, er i grunden det, vore borgere ønsker.

Skal fastholde fokus
Dansk Folkeparti var ifølge Kenneth Kristensen Berth godt tilfreds med den lovpligtige støjhandlingsplan:
– Den peger på mange fine ting, og med de præciseringer, der er kommet med, for eksempel lukningen af hullerne under Holbækmotorvejen og forlængelsen af støjskærmen ved Sdr. Ringvej.
Men også Kenneth Kristensen Berth benyttede lejligheden til at kigge frem mod den helhedsorienterede handlingsplan:
– Jeg synes også, det er vigtigt, at vi holder fast i de ting, der tidligere er kommet frem, herunder den gratis støjvold, som tidligere er blevet diskuteret. Det er vigtigt for os at slå fast, at det er noget, vi skal arbejde videre med. Og så er det vigtigt at slå fast, at vi kontinuerligt skal arbejde med de her ting.

Mindre ambitiøst
Også Socialdemokratiet var med på, at der skal kæmpes mod støj. Men mente samtidig, at kampen ikke var kraftfuld nok, slog Martin Nielson fast:
– Også hos Socialdemokratiet er kampen mod støj væsentlig. Men lad os være ærlige overfor hinanden. Denne handlingsplan er ikke ambitiøs og den er ikke nok til at fjerne den ødelæggende trafikstøj fra motorvejene. Derfor har det også været vigtigt for os, at få slået fast, at der skal bruges støjdæmpende asfalt. Men det er efterfølgende blevet udvandet lidt igen, da der ikke længere skal bruges støjdæmpende asfalt, men kun indhentes tilbud på det. Det er mindre ambitiøst og ærgerligt, men alligevel er vi med.
Støjhandlingsplanen er nu sendt i høring.

Målangivelsen for støj er Lden dB
I Vallensbæk Kommune er den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj Lden 58 dB for boligområder, for områder til offentlige formål samt for rekreative områder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top