fbpx
To klasser får kortere skoledage
GLOSTRUP. I alt fire klasser fra Glostrup Skole har søgt om at få kortere skoledage. To af dem fik lov på kommunalbestyrelsens møde i onsdags og har allerede fra denne uge færre lektioner

Eleverne på Glostrup Skole skal have mulighed for at få kortere skoledage, derfor blev der, som en del af budgettet for 2018, afsat i alt 500.000 kroner til at forkorte skoledagene.
De første penge fra den pulje blev brugt onsdag aften, da kommunalbestyrelsen godkendte, at 0.a på Nordvang kan få forkortet skoleugen med tre lektioner og 1.a på Søndervang kan få forkortet skoleugen med fire lektioner.
Teknisk set forkorter man skoleugen ved at konvertere de såkaldte UU-lektioner til tovoksenlektioner. UU er en forkortelse for understøttende undervisning. Det er her pædagogerne er med i skolen for at lave andre aktiviteter end klassisk undervisning, hvor børnene dog stadig lærer noget. Det klassiske eksempel er, at man skal hoppe syvtabellen. Kritikken af lektionerne har været, at det primært har været mere klasseundervisning eller tid i et computerlokale.

For udfordrede klasser
Skolen kan ansøge om at konvertere nogle eller alle UU-lektionerne til tovoksentimer i forholdet en til en. Typisk vil en tovoksentime betyde, at der skal være en lærer og en pædagog i klassen samtidig.
Skolen skal sende en ansøgning, hvor der er en begrundelse for hver enkelt klasse for, hvorfor det er nødvendigt med kortere skoledage og hvilke tiltag, der allerede er sat i værk, for at forbedre forholdene i klassen.
For de to klasser, der fik bevilliget kortere skoledage, kan man i sagsfremstillingen læse, at de begge er særligt udfordrede i forhold til trivsel og faglighed.
– Når alle andre muligheder er udtømt, kan man i helt særlige tilfælde konvertere UU-undervisning til tovoksentimer. Det er rigtig godt, at lovgivningen giver den mulighed. For selvom der er stort potentiale for spændende og afvekslende undervisning i UU timerne, så har det også medført, at skoledagen for nogle klasser bliver alt for lang. Særligt for nogle enkelte udfordrede klasser,siger Piet Papageorge (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.
1.a på Søndervang havde egentlig bedt om at få forkortet skoleugen med syv timer, men det mente et flertal i kommunalbestyrelsen var for meget.
– Vi tror på, at UU-undervisningen er der af en årsag, og vi tror på, at det godt kan fungere. Vi finder det voldsomt at forkorte skoleugen med op mod 20 procent for de mindste klasser. Hvis det viser sig, at det ikke er nok, så kan vi kigge på det igen, sagde Piet Papageorge.
SF og Enhedslisten stemte for at give dem alle syv timer.

For indskolingen
I Folkeskoleloven er der mulighed for at give både indskoling, mellemtrin og udskoling kortere skoledage, men i mellemtrin og udskoling kun i helt særlige tilfælde. Derfor vil politikerne også gerne vente med at give kortere skoledage til de større elever. De afviste derfor et ønske om konvertering fra 5.a og 5.b på Søndervang.
– Vi skal have overblik over, hvor stort trækket er på den her pulje, inden vi giver alle lov. Jeg ville være rigtig ked af, hvis der kom mange yngre klasser efterfølgende, som vi ikke havde råd til at give kortere skoledage, sagde Piet Papageorge.
Grunden til, at det koster penge at give kortere skoledage er, at eleverne skal tilbydes pasning efter skoletid. I indskolingen er det SFO, mens det på mellemtrinnet er klubben, der skal have åbent. Samlet koster det 81.000 at give de to klasser kortere skoledage fra denne uge og frem til sommerferien.
– For os konservative har det hele tiden været vigtigt at arbejde for kortere skoledage. Ikke kun kortere skoledage i indskolingen men også til mellemtrinnet og udskolingen. Det er dog vores opfattelse, at de resterende midler skal gå til kortere skoledage i indskolingen, sagde Dan Kornbek Christiansen (K).
Puljen på 500.000 er sat til at blive brugt i dette kalenderår, men normalt bliver ansøgninger om kortere skoledage godkendt for et skoleår ad gangen.
– Vi ser meget gerne, at man i forbindelse med budgetforhandlingerne også afsætter midler til kortere skoledag for mellemtrinnet og udskolingen, så vi relativt hurtigt kan danne os et overblik over, hvordan vi skaber kortere skoledage og bedre trivsel for alle vores elever, sagde Dan Kornbek Christiansen.
Det samme mente SF.
– Jeg håber også at kommunalbestyrelsen vil se positivt på kortere skoledage, når vi efter sommerferien tager fat på budgetbehandlingen, sagde Palle Laustrup (SF).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top