fbpx
Økonomiudvalget skal ansætte centerchefer
GLOSTRUP. Det første underpunkt i sagen om ledelsesforhold i Glostrup Kommune var spørgsmålet om, hvem der skal kunne ansætte og afskedige centerchefer. Det bliver i fremtiden Økonomiudvalget

Glostrup Kommune er opdelt i tre ledelsesniveauer. På øverste niveau er der tre direktører, inklusiv kommunaldirektøren. På næste niveau er der i alt 11 centerchefter. Under hver centerchef er der så en række ledere, for eksempel ledere af kommunens ældrecentre og skolelederen.
Tidligere var det direktørerne i Glostrup Kommune, der ansatte centerchefterne på 2. niveau. På kommunalbestyrelsesmødet blev det besluttet med stemmerne 11-8, at det i fremtiden skal være Økonomiudvalget.
Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemte for, mens Venstre og Enhedslisten stemte imod.
– Vi kan undre os over, at man vil ind over ansættelse og afskedigelse på centerchef-niveau. Det er virkelig at gå ned i detaljen fra politisk side. Jeg har været med til at ansætte de sidste tre direktører som medarbejdernes repræsentant. Ledere, medarbejdere og politikere er rimeligt enige. Der er aldrig en uenighedskløft mellem os medarbejdere og politikerne, derfor kan det undre mig, hvorfor man lige pludselig vil et niveau længere ned. På et eller andet niveau opfatter jeg det som en mistillid til direktionen, når det står på den måde, siger Lene Jensen, formand for Glostrup Lærerforening.

Ikke mistillid
Det var blandt andet Socialdemokratiet, der stemte for at flytte den kompetence. For Lisa Ward handler det ikke om mistillid til direktionen.
– For mig handler det om at byde ind med, hvad jeg synes er vigtigt som politiker. Hvis man for eksempel ansætter en, der skal have med børneområdet at gøre, så er det vigtigt, at fagligheden matcher. Der er på nogle områder, hvor jeg ikke oplever, at den gør det mere. Det er for mig vigtigt, at der også er en fag-faglig del af ledelsen, og en forståelse af det område, man skal lede, siger hun.
Også Flemming Ørhem (DF) stemte for at trække kompetencen tilbage. For ham var denne beslutning heller ikke et udtryk for mistillid til direktionen.
– Når man flytter delegationen, så er det ikke et spørgsmål om tillid eller ikke tillid, så er det et spørgsmål om, hvor jeg mener, at den kompetence hører til. Jeg har altid ment, at ansættelse af centerchefer hører til i Økonomiudvalget. Reglerne er sådan, at alle ansættelser fra kommunaldirektør til yngste social- og sundhedshjælper-elev som udgangspunkt ligger i Økonomiudvalget. Så kan Økonomiudvalget flytte noget af kompetencen ned i systemet. Det er meget fornuftigt. Før John kom til som borgmester, der lå den kompetence også i Økonomiudvalget. Selvfølgelig kan vi ikke sidde og ansætte alle, men når vi kommer til de centrale ledere, så mener jeg helt klart, at Økonomiudvalget skal ind over. Vi vil gerne have medindflydelse på, hvem det er vi ansætter i de stillinger. Det er meget betydningsfuldt, hvem der er centerchef, siger han.
Fra SF var Palle Laustrup på ferie, han var derfor afløst af Jonas Madsen. Palle Laustrup vil dog også gerne have kompetencen liggende i Økonomiudvalget.
– Det er for at få en bredere kreds, der skal ansætte. Det er fordi, man fra politikernes side godt vil være med til at ansætte ledende medarbejdere. Så kan vi gøre det i en periode, og så se, hvordan det går, siger han.

Gør ikke noget
Venstre og dermed borgmester John Engelhardt stemte for at bevare kompetencen ved direktørerne.
– Det passer mig fint at have en direktion, som har ansvaret for at ansætte de folk, de har i deres organisation. Vi har tidligere haft det på den anden måde. Jeg syntes, det med at vi ansatte skoleinspektører, det blev lidt for politisk, siger han.
Han forventer dog ikke, at den nye tilstand vil være en ulempe for kommunen.
– Jeg forventer, at vi vil foretage de rigtige og professionelle ansættelser i fremtiden, siger han.
Også Robert Sørensen (EL) stemte for at bevare beslutningerne ved direktørerne.
– Det synes jeg ikke Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal tage sig af. De skal ansætte en god direktion, og så kan direktionen sagtens ansætte centerchefter og nedefter. Det er den tillid, jeg har til systemet. Jeg er politiker og jeg vil hellere snakke om visioner, og hvordan vi kommer fremad end at ansætte centerchefer, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top