fbpx
Nyt udvalg skal hjælpe bymidten på vej
GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen i Glostrup har nedsat et bymidteudvalg, der skal følge udviklingen af bymidten og sørge for, at bymidtestrategien bliver implementeret

Når bymidten i Glostrup i de kommende år skal udvikles, skal der løbende træffes en masse beslutninger. Den store overordnede beslutning om, i hvilken retning udviklingen skal gå, blev truffet sidste år med vedtagelsen af Strategi for udvikling af bymidten. Men i det daglige vil der være en masse mindre beslutninger, hvor det vil være fornuftigt med en hurtig beslutningsprocess. Derfor nedsatte kommunalbestyrelsen på sit møde i januar et såkaldt §17 stk. 4 udvalg, der kommer til at hedde Bymidteudvalget. Bymidteudvalget kommer til at arbejde med at forberede beslutninger til kommunalbestyrelsen. Det får altså ikke nogen beslutningskompetence selv, men da alle politiske partier i kommunalbestyrelsen er repræsenterede i Bymidteudvalget, vil en enstemmig indstilling herfra formentlig blive vedtaget i kommunalbestyrelsen.
Udvalget kommer til at bestå af i alt 18 personer. Ni politikere og ni udefra. Hvem udefra, der skal være med, blev ikke endeligt besluttet på kommunalbestyrelsens møde. Men det kan være folk fra boligorganisationerne, arkitekter, developere eller folk fra det lokale foreningsliv. Det er også meningen, at udvalget skal være dynamisk. Der skal altså ind i mellem skiftes ud på nogle af pladserne i udvalget, alt efter hvilke kompetencer, der er brug for i en periode. Men ud over de politikere, der skulle sidde i udvalget, var der altså ikke nogen konkrete forslag til, hvem der skulle udfylde de sidste ni pladser. Derfor går borgmesteren og kommunaldirektøren i gang med at finde medlemmer, som kommunalbestyrelsens partier godkender via mail.
– Kommunaldirektøren og jeg er gået i gang med at finde nogle navne frem fra arkitekt-junglen. Vi finder også nogle frem fra investor vinklen. Det er vigtigt, vi kommer i gang, der er nogle ting, der ligger og venter, sagde borgmester John Engelhardt (V).
Også Socialdemokratiet var glade for nedsættelsen af udvalget.
– Etablering af et §17, stk. 4 udvalg som særligt rådgivende organ i forbindelse med udviklingen af Glostrup bymidte, er et rigtig godt forslag. Socialdemokratiet ser med tilfredshed, at det nye kommissorium er med forslag om deltagelse fra boligselskaberne. Det ville være meget nærliggende, at der i bymidten kommer en bred vifte af erhvervsboliger, ejer- og lejeboliger. Lejeboligerne i bymidten bør efter Socialdemokratiets opfattelse være almene boliger. Jeg er bekendt med at boligselskaberne i Glostrup er meget interesseret i og parate til at deltage aktivt i drøftelserne omkring bymidten i Glostrup, sagde Lars Høimark (S).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top