fbpx
Mere tid til de ældre
VALLENSBÆK. De svageste ældre i Vallensbæk får blandt andet Egen tid, en halv times hjemmehjælp om ugen ud over det, de er visiteret til, som en konsekvens af uddelingen af penge fra Værdighedsmilliarden

Værdighedsmilliarden er det populære udtryk for en pulje penge, som Folketinget har øremærket de ældre. Hver enkelt kommune har formuleret en værdighedspolitik, der beskriver værdier og prioriteringer på ældreområdet, og det er med udgangspunkt i denne politik, pengene fordeles.
Værdighedsmilliarden fordeles efter kommunernes størrelse, og Vallensbæk Kommunes andel af puljen er på ca. 2,5 mio. kr. i 2018. Det er nu, efter høring i Ældrerådet og bruger/pårørende-rådene, blevet vedtaget, hvad pengene skal bruges til.

Fokus på svageste ældre
Den største del går til den såkaldte Egen tid.
Det er ekstra hjemmehjælp på en halv time pr. uge, som tilbydes alle, der i forvejen modtager personlig pleje og praktisk hjælp.
Desuden udvides gruppen af borgere, der kan modtage Egen tid. Man bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til og hvordan, og det er også muligt at spare op, så man kan få nogle timers hjælp i sammenhæng til for eksempel at bage kager eller få gjort hovedrent.
En række initiativer, som ældremilliarden har gjort mulig de seneste par år, fortsætter.
Det drejer sig dels om den ekstra bemanding i plejeboligerne, der styrker den individuelle indsats og giver mulighed for at øge de ældres selvbestemmelse. Dels den styrkede rehabilitering, både for borgere i midlertidige bolig, eget hjem og plejebolig. Rehabiliteringen øger borgernes funktionsniveau og giver øget livskvalitet. Udvidelsen af sygeplejen fortsætter, og dermed styrkes bistanden til døende borgere og deres pårørende.
Der afsættes lidt flere penge end de foregående år til kompetenceudvikling af personalet og indkøb af effekter, for eksempel møbler, efter beboernes behov.
– Vi lægger stor vægt på, at vores ældre borgere lever et værdigt liv, og jeg er glad for, at vi med pengene fra værdighedsmilliarden har mulighed for at tilbyde endnu mere hjælp, så borgerne kan opretholde deres selvstændighed så længe som muligt, siger Jytte Bendtsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

S: mere personlig
Anette Sandgreen og Nina Lumby Pinto Ferreira er medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget for Socialdemokratiet. De er også godt tilfreds med fordelingen af pengene:
– Vi er meget tilfredse med, at puljen er fordelt ud til borgere, hvor pengene vil blive brugt i den henseende at sætte fokus på en øget livskvalitet, som vi mener ikke bør negligeres.
Desuden tilføjer de to socialdemokrater:
– At beløbet er fordelt, som det er, er blandt andet et udtryk for at de af Vallensbæks borgere, der modtager hjemmehjælp, nu kan få dette på en mere fleksibel og individuelt tilpasset måde. Det er ønskeligt, da det efter planen skal være med til at understøtte disse borgeres livskvalitet. Den personlige pleje kan med egen tid gøres mere personlig ned på individ niveau.

DF: Måtte holde fast
Hos Dansk Folkeparti er man også endt med at være tilfreds med fordelingen af penge. Det krævede dog, at partiet skulle spille med de store muskler, fortæller Carina Kristensen Berth, partiets medlem af Social- og Sundhedsudvalget:
– Vi skrev direkte til borgmesteren, at hvis vi skulle stemme for fordelingen, så krævede det at der blev ændret på en række punkter i forhold til det oprindelige forslag.
Særligt var det spørgsmålet om egen tid, Dansk Folkeparti satte fokus på, fortæller Carina Kristensen Berth:
– Der var forslag om at sætte beløbet ned til 700.000. Men vi fastholdt, at der skulle bruges en mio, og det endte sådan. Desuden forholdt vi os kritisk til, at den nye akutte sygeplejefunktion, der skal etableres, bliver finansieret med penge fra værdighedsmilliarden. De penge må findes andre steder. Og så var det vigtigt for os, at der ikke blev brugt flere penge fra Værdighedsmilliarden på kompetenceudvikling af medarbejderne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top