fbpx
Ikke om politik men om mennesker
DEBAT. Af Anne og Poul Pabian, Syvhøjvænge 217, 2625 Vallensbæk

Folkebladet bragte den 16. januar borgmester Henrik Rasmussens svar på vores indlæg om Støj og forurening i Vallensbæk.
Vi er enige med borgmesteren i, at der er sket meget i løbet af 45 år. Blandt andet vidste man ikke dengang, hvor livsfarligt støj og forurening er for menneskers helbred. Det ved man nu.
Faktum er også, at kommunen er ansvarlig for de lokalplaner, man godkender, og det er manipulerende, når borgmesteren kun refererer til en lille del af lokalplanen. Måske det er i erkendelse af, at dele af lokalplanen netop strider imod hensigtserklæringen om børn og voksnes trivsel, og at vi skal værne om den grønne kommune, der er blevet betydeligt mindre og mindre af gennem de sidste 10 – 15 år.
Af lokalplansforslag nr. 95 fremgår det klart, at der fremover skal åbnes op for bredere anvendelsesmuligheder, så der kan etableres industrierhverv, transport, lager, logistikvirksomheder og pladskrævende detailhandel. Det er den del, der er problemet. Det ved borgmesteren godt, siden du vælger ikke at medtage den del i dit svar. Skyld bare hele skylden på staten, men gennem lokalplanen er du med til at ”føre spot til skade”.
Hvis du gerne vil sikre børn og unges trivsel, vil vi foreslå, at den del af planen udgår. Vi vil også foreslå, at der foretages støj- og forureningsmålinger ved til- og frakørsel ved Vallensbæk Torvevej, Vallensbækvej og Jydekrogen en hel hverdagsuge. Måske skulle borgmesteren selv komme og overvære morgentrafikken. For så vidt angår statens ansvar bør der lægges et betydeligt pres på det politiske system. For hvem er staten? Hvis ikke der sker noget på dette område, så er vi sikre på, der kan skaffes stor og massiv borgeropbakning, som kan støtte op omkring initiativet.
Vores svar og indlæg handler ikke om politik. Det handler om mennesker, trivsel, og helbred.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top