fbpx
Brøndby Strand Skole løfter eleverne
DSC_1924.jpg
Relationen til forældrene er vigtig for at skolen kan hjælpe eleverne, siger Per Spile Trudslev. Derfor gør skolen meget ud af at holde kontakt til forældre og lokalmiljø, som her ved intromøde op skolen. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Nye tal viser, at Brøndby Strand Skole ligger flot placeret, når det handler om at løfte eleverne fagligt i forhold til deres udgangspunkt

Brøndby Strand Skole er den folkeskole på Sjælland, der har den bedste undervisningseffekt for skoleåret 2016/2017, altså evnen til at rykke eleverne fagligt i forhold til deres forventelige udvikling.
Det viser tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på CEPOS.dk.
I undersøgelsen kan man læse, at Brøndby Strand Skole har en undervisningseffekt på 0,8. Det vil sige, at skolen det seneste år har formået at sende deres 9. klasses elever afsted med et karaktergennemsnit, der er 0,8 højere, end hvad man kan forvente, når man ser på eleverne socioøkonomiske baggrund.
– Vores mål er altid, at vi opnår en undervisningseffekt, der er 0 eller positiv, så vi er rigtig glade for det gode resultat. Det beviser, at der bliver ydet et godt stykke arbejde af vores gode børn og at lærerne gør det rigtig godt, fortæller Per Spile Trudslev, skoleleder på Brøndby Strand Skole.

Bedst på Sjælland
I undersøgelsen figurerer Brøndby Strand Skole som nummer 30 og er dermed den folkeskole på Sjælland, der ligger bedst placeret.
Tallene sammenstiller elevernes afgangsprøver med deres socioøkonomiske baggrund. På de skoler, hvor eleverne får et bedre afgangsresultat end forventet, kan man tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt.
– Vores succes med at løfte børnene fra deres udgangspunkt handler blandt andet om vores værdisæt og hvordan vi anskuer børnene. Vi stiller krav til dem og vi lægger vægt på, at de har præcis samme muligheder som alle andre, men nogle har brug for, at vi holder en ekstra hånd under dem i nogle situationer, siger Per Spile Trudslev.
Og så er det vigtigt med en god relation til hjemmet, tilføjer Per Spile Trudslev:
– Vi strækker os langt for at skabe gode relationer til børnene og deres forældre. For forældrenes opbakning er afgørende. Vi har mange forældre, der ikke nødvendigvis er højt uddannede og som ikke har et højt indkomstniveau, nogle har måske også udfordringer med sproget, men de kan altid hjælpes til at bakke op om deres barns skolegang. Man kan godt hjælpe sit barn med at få lavet lektier ved at skabe rammerne for det, selvom man ikke selv kan stoffet. Det giver børnene det rigtige mindset i forhold til skolen og det at læse lektier er vigtigt, og det taler vi med forældrene om.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top