fbpx
Brandbilerne skal rykke smartere ud
st.jpg
Der er tidligere konsekvent blevet sendt fem personer ud med alle køretøjer i Østsjællands Beredskab. Det bliver nu ændret. Foto: presse-fotos.dk
VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har netop nikket ja til en revideret plan, der beskriver retningslinjerne for Østsjællands indsats. Og ja, der er også tale om besparelser

Da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk afholdt møde den 31. januar var et af punkterne risikobaseret dimensionering.
Lyder emnet en smule teknisk, forsøger sagsfremstillingen faktisk heller ikke at skjule det. Her hedder det nemlig:
– Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats, jf. beredskabsloven, og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i Østsjællands Beredskab.
En hovedpointe i sagen er, som det hedder videre i fremstillingen, at:
– I den ny fælles model for risikobaseret dimensionering bliver Østsjællands Beredskab betragtet som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder … Udrykningssammensætningen vil bygge på hændelsestyper, og der tages i højere grad end tidligere, udgangspunkt i hændelsens kompleksitet. Der vil eksempelvis komme færre udrykningsenheder til brand i en skraldespand. Til mere komplicerede hændelser vil der komme flere udrykningsenheder, dog kan de være sammensat fra flere forskellige steder.

Også en spareøvelse
Ifølge Henrik Rasmussen (K), borgmester, giver den revision, der ligger bag den nye risikobaserede dimensionering, god mening:
– I dag er det sådan, at der per automatik sidder fem mænd i en brandbil, når man sender sådan en ud. Men fremover vil man sætte færre personer i den første bil. For man har simpelthen erfaring med, at det kan være for meget med fem mænd til for eksempel en falsk alarm. Der vil nu være to mand i første køretøj, og hvis der så er brug for flere, så kommer der flere. Og hvis man ringer 112 og siger, der er en storbrand, så rykker der naturligvis ikke kun to mand ud. Til gengæld er der nogle gode aftaler til naboberedskaberne om, at det er det nærmeste køretøj, der kommer først. Det er betryggende for Vallensbækborgerne.
Der var på mødet bred opbakningen til planen og Henrik Rasmussens betragtninger. Dog mente Kenneth Kristensen Berth (DF), at der manglende en enkelt ting:
– Det her virker jo intuitivt rigtigt at gøre. Men vi kunne da godt tænke os at vide, om den nye måde at gøre det på, bliver evalueret på et tidspunkt.
Det samme punkt påpegede Søren Wiborg fra Socialdemokratiet, der samtidig gerne ville høre, hvori der var en besparelse:
– Selvom der kun rykker to mand ud, så sidder der jo stadig tre mand tilbage. Så hvordan kan det blive en besparelse? Er det så det frivillige beredskab, der bliver brugt i stedet for?
Henrik Rasmussen forsikrede de to øvrige partier om, at der ville komme en evaluering på et tidspunkt, blandt andet for at se, om der fremover også er den samme udrykningstid i hele beredskabområdet, hvilket er et politisk ønske.
Desuden erkendte Henrik Rasmussen, at besparelse også er en vigtig del af den fremtidige dimensionering:
– Der er ingen hemmelighed i, at det her også er en besparelsesøvelse. Det kommer i forlængelse af en aftale mellem regeringen og KL, hvor det tidligere antal beredskaber blev sammenlagt, så der kunne skabes effektiviseringer. Vores opgave er i den forbindelse, at vi nu har slået tre-fire beredskaber sammen og vi samtidig skal spare fem mio. kr. Vi har diskuteret, om man skal nedlægge en station. For det ville være en besparelse. Men det valgte vi ikke at gøre. Så derfor betyder det, at når vi i stedet siger, at første køretøj har to personer, så sidder der ikke tre personer hjemme på stationen. Det er klart, at de tre, der tidligere har været i det første køretøj, er væk nu. Og så ligger der også i det, at det gælder om at få de frivillige aktiveret.

Den nye struktur for de sammenlagte beredskaber trådte i kraft per 1. januar 2016.
Vallensbæk er en del af Østsjællands Beredskab. Brøndby og Glostrup er en del af Hovedstadens Beredskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top