fbpx
Borgmestrene: Det er drønhamrende urimeligt
HELE OMRÅDET. Forhandlingerne om en ny økonomisk udligningsordning er skudt i gang. De lokale borgmestre er ikke i tvivl: modellerne, der skal forhandles ud fra, er urimelige og jyskfordrejede

Finansieringsudvalget, et embedsmandsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet med repræsentanter for KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet, fremlagde onsdag en flere hundrede sider lang rapport med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, altså det system, der omfordeler penge mellem rige og fattige kommuner i landet.
Rapporten indeholdt fem modeller til, hvordan eventuelle justeringer kan foretages og nu skal Folketingets partier så til at forhandle om, hvordan de vil gribe reformarbejdet an.
For der skal reformer til, understregede Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Økonomi- og indenrigsminister, ved fremlæggelsen:
– Jeg ser det som en bunden opgave at få rettet op på de skævheder, der er i dag i den økonomiske udligning mellem kommunerne. Nu er Finansieringsudvalget med sin rapport kommet med nogle mulige løsninger, og på den baggrund vil regeringen nu gå i drøftelser med Folketingets partier. Regeringen vil lægge vægt på at fastholde et stærkt kommunalt incitament til at bidrage til vækst og beskæftigelse. Det er samtidig vigtigt for regeringen, at ændringer i udligningen ikke giver anledning til en kommunal skattestigning.

Kan ikke lide os
Selvom det på nuværende tidspunkt er umuligt at sige, hvordan forhandlingerne ender, så står én ting fast: nogle borgmestre bliver tilfredse, andre gør ikke.
Bag de tekniske forhandlinger gemmer sig nemlig en grundlæggende uoverensstemmelse, der tager udgangspunkt i, hvorvidt man har jyske eller storkøbenhavnske øjne.
For en række jyske borgmestre mener nemlig, at den nuværende ordning flytter for få penge fra det storkøbenhavnske område til provinsen.
Mens de storkøbenhavnske borgmestre mener, der allerede nu bliver flyttet for mange penge ud af Hovedstadsområdet. Og alt tyder på, at det bliver endnu værre, når de kommende forhandlinger når til ende.
En af de borgmestre, der mener, at en al for stærk jysk tangegang vil ødelægge den kommunale udligning, er Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk:
– De jyske politikere på Christiansborg er i samarbejde med de jyske medier midt i en vendetta mod hovedstaden. Et flertal af folketingspolitikerne har set sig onde i sulet på København, dermed rammes hele Storkøbenhavn. Christiansborg-politikerne sender arbejdspladser til vest-Danmark, trækker hovedstadens letbane i langdrag, vil ikke finde penge til nødvendig støjbekæmpelse på vestegnen – og nu vil de også lade kommunerne i københavnsområdet betale endnu mere til provinsen i forslagene til ny udligningsordning.

Ikke betale for udkant
Ifølge Henrik Rasmussen er der al mulig grund til at frygte, at uanset hvilke af de fem fremlagte modeller, det ender med efter forhandlingerne, så kommer det til at koste penge i Vallensbæk:
– Udligningssystemet har til formål at udjævne forskellene mellem kommunerne og sikre sammenhæng mellem skat og serviceniveau landet over. Og de fem forskellige forslag til ny udligningsordning vil alle medføre, at Vallensbæk kommer til at tabe penge, mellem 7 og 14 mio. kr. Udligningssystemet har taget overhånd. Serviceniveauet i kommunerne, der modtager udligning, er nu mindst lige så godt som serviceniveauet i de kommuner, der betaler udligning. Den samlede udligning er vokset med 35 procent de seneste fire år og er nu på 13,3 mia. kr. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at borgerne i hovedstaden skal betale for at opretholde et kunstigt højt serviceniveau i udkantsdanmark.
Og ønsket om, at en udligningsmodel ikke må føre til skattestigning, giver Henrik Rasmussen ikke meget for:
– Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille lægger vægt på, at ændringerne ikke må medføre kommunale skattestigninger – et krav, som man kun kan have hovedrysten til overs for.

En regional kamp
Glostrupborgmester John Engelhardt (V) ser heller ikke positivt på forhandlingsudspillet:
– Det er præcis så frygteligt, som jeg havde forventet.
John Engelhardt mener ikke, det nødvendigvis ender med en af de fem modeller og vil derfor heller ikke spekulere i, præcis hvor mange penge, det kommer til at koste. Han mener derimod, at det er vigtigt at bakke op om den fælles storkøbenhavnske kamp:
– Det vigtige for mig er i grunden, at vi gør det her til en stor fælles kamp. Problemet er, at dem, der repræsenterer Københavnsområdet i Folketinget, er i mindretal. Der er intet sund fornuft i forslag, det er en ren politisk prioritering.
Derfor er det også i sidste ende, mener John Engelhardt, et spørgmål om rimelighed eller mangel på samme:
– Det er ganske enkelt drønhamrende uretfærdigt, det der her er lagt op til. Der sker allerede nu en overudligning og alt tyder på, det bliver endnu værre.
Ligesom Henrik Rasmussen er John Engelhardt medlem af et regeringsparti, og direkte adspurgt, om regeringen hellere vil hente stemmer i Jylland end at lytte til ham og andre Venstre- og Konservativeborgmestre siger han:
– Det er bestemt en oplagt tolkning.

Afledte konsekvenser
Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, frygter også for, det vil komme til at koste Brøndby penge, når der kommer en ny udligning:
– Alt efter hvilken model, så bliver det et sted mellem 5 og 15 mio. kr. Det kommer til at kunne mærkes på serviceniveauet.
Ligesom der sker en udligning på landsplan, sker der også en udligning internt i Hovedstadsområdet, og Kent Max Magelund mener, det bliver et vigtigt emne fremover:
– Der er nogle af kommunerne nordpå, der bliver ramt hårdt af reformen. Det bliver interessant at se, hvad det vil gøre ved Hovedstadsudligningen og sammenholdet i denne gruppe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top