fbpx
Borgmesteren fastholder kampen mod støj
Henrik1.jpg
Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. Vestegnen har ikke fået puljepenge til støjbekæmpelse. Derfor arbejder Henrik Rasmussen (K), Vallensbækborgmester, på at stille et borgerforslag. De øvrige partier mener, han har glemt valgkampens løfter

– Vestegnen igen forbigået i fordeling af støj-midler.
Sådan indleder Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, det åbne brev, han netop har sendt til folketingspolitikerne. Et flertal på Christiansborg har nemlig via donationer fra to puljer til støjbekæmpelse bevilget penge til, at man fem steder i landet kan opsætte støjskærme. Bare ikke på Vestegnen.
Hvilket altså har fået Henrik Rasmussen til at fare i blækhuset:
– Trafikstøj er et stort problem for mange borgere på den københavnske vestegn. I min egen kommune, Vallensbæk, er over 70 procent af borgerne generet af trafikstøj. Støjen kommer primært fra de store, statslige motorveje, hvor trafikken kun er steget gennem årene. Flere rapporter, blandt andet en hvidbog udgivet af den grønne partnerorganisation Gate 21, påviser, at støj er skyld i sygdom, forringet livskvalitet og dødsfald.
Og Vestegnen er altså, mener Henrik Rasmussen, blevet forbigået. Igen:
– Nu har et flertal i Folketinget fordelt midlerne fra de puljer, der kan betale for støjafskærmning, og igen må vi konstatere, at pengene er gået til andre steder end Vestegnen.

Tag nu ansvar
At staten ikke tager et større ansvar, er ifølge Henrik Rasmussen ganske uforståeligt:
– Vallensbæk gennemskæres af to statslige motorveje og snart også jernbanen mellem København og Ringsted. Men støjafskærmningen halter bagefter.
Staten anlægger nye, store og støjende infrastrukturer uden at tage højde for det samlede støjniveau for de mange borgere. Når staten vælger at lægge motorveje og jernbaner gennem kommunerne, må det være en bunden opgave for staten også at skærme af for støjen.
I det hele taget er Henrik Rasmussen ifølge brevet ikke imponeret over skiftende regeringers indsats på området:
– Skiftende transportministre har været på besøg hos os og har hver især høfligt anerkendt problemets omfang. Besøgene er hver gang endt med en halvkvædet vise om, at vi jo kan håbe på at få del i nogle af støjpuljerne.
Dermed er brevet også en direkte opfordring til samtlige folketingspolitikere om at tage ansvar for situationen på Vestegnen:
– Støjpuljerne for 2018 er nu fordelt til Bjæverskov ved Køge, Taulov på Fyn, Hillerød og Tapsøre i Sønderjylland. Vi i Vallensbæk, med nogle af landets mest trafikerede motorveje, står tilbage med et stort nul og et stigende støjproblem. Mange borgere i Vallensbæk kan ikke bruge deres haver, de kan ikke engang åbne deres vinduer. Så kære politikere på Christiansborg: Få nu gjort noget ved trafikstøjen på Vestegnen, det handler simpelthen om borgernes livskvalitet og helbred.

Kan ikke være rigtigt
Da Folkebladet taler med Henrik Rasmussen torsdag eftermiddag, undrer han sig meget over den prioritering, man foretager på Christiansborg i forhold til støjbekæmpelse:
– Det er mærkeligt, at man laver så lille en pulje til støjbekæmpelse. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. Det er ikke fordi jeg ikke under de andre kommuner, der har fået støtte, tillykke til dem. Men der er simpelthen afsat for få penge til arbejdet. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke tænker det ind, når man laver nu infrastruktur.

Laver borgerforslag
Henrik Rasmussen har sammen med andre politikere og forskellige borgergrupper i Vallensbæk igennem flere år forsøgt at få landspolitikerne til at afsætte flere penge til støjbekæmpelse. Indtil videre uden held.
Men nu er tiden kommet til næste skridt i kampen, fortæller Henrik Rasmussen:
– Jeg arbejder med at lave et borgerforslag, altså at samle 50.000 underskrifter og dermed få taget sagen op i Folketinget. Så må vi jo se, hvilke partier der vil være med til at afsætte flere penge, og hvem, der ikke vil. For det her er uholdbart.
At udarbejde et borgerforslag er naturligt, mener Henrik Rasmussen:
– Kampen mod støj er vigtig for alle i Vallensbæk. Når nu ikke Christiansborgpolitikerne vil gøre noget, så beder jeg offentligheden om hjælp. Så jeg håber da bestemt, der er minimum 50.000, der vil skrive under.

Minister: Prioritering
Henrik Rasmussens opråb er blevet hørt på Christiansborg. Men her gør man samtidig opmærksomhed på, at der er mange projekter, der har behov for penge.
Således skriver Ole Birk Olesen (LA), minister for er Transport-, Bygnings- og Bolig i en mail til Folkebladet:
– Jeg vil gerne understrege, at der afsættes betydelige midler til støjskærme og støjbekæmpelse i forbindelse med større nye vejprojekter. Herudover afsætter vi midler til støjbekæmpelse langs det eksisterende statsvejnet. Vejstøj langs statens veje er derfor generelt et område, som har regeringens bevågenhed. Udfordringen er, at der er mange stærkt støjbelastede ejendomme, og at der derfor er behov for at prioritere, da midlerne som bekendt ikke er ubegrænsede.
Og ifølge Ole Birk Olesen er der faktisk en forklaring på, hvorfor der ikke kom penge til Vallensbæk:
– Det var en forudsætning for de midler, som et flertal af Folketingets partier senest har udmøntet til støjbekæmpelse, at de skulle udmøntes i år. Det har derfor været afgørende for de fire konkrete projekter, der er givet midler til, at det var projekter, som Vejdirektoratet vurderede kunne gennemføres i år.
Situationen i Vallensbæk er dog alvorlig, understreger ministeren samtidig:
– Men det ændrer ikke ved, at der er en række vigtige projekter, herunder i Vallensbæk og på Vestegnen, hvor finansieringen mangler. Derfor vil regeringen arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens veje

S: Tag lokalt ansvar
Søren Wiborg, formand for Socialdemokratiet i Vallensbæk, mener også, at landspolitikerne skal råbes op. Men tilføjer samtidig:
– Jeg er sådan set enig i ordlyden i det brev, borgmesteren har skrevet. Men det er som om, han (Henrik Rasmussen, red.) glemmer, hvad der kan gøres lokalt. Jeg mener, han samtidig burde nævne borgerinitiativet Nej Tak Til Trafikstøj og jord.dk. De har begge været med til at pege på lokale løsninger.
Nej Tak til Trafikstøj og jord.dk fremlagde i efteråret et forslag, der ville give Vallensbæk Kommune mulighed for at få en gratis jordvold til støjbekæmpelsen. Men siden da er der ikke sket noget, siger Søren Wiborg:
– Der er så vidt jeg er orienteret ikke sket så meget i forhold til dette. Der er blevet afholdt et møde, hvor man mødte uforberedt op. I modsætning til dette har Nej Tak Til Trafikstøj holdt møde med Brøndby Kommune. Her gik man langt mere seriøs til værks, var forberedt og både borgmesteren, viceborgmesteren og udvalgsformanden var med.
Tanken om at lave et borgerforslag, ser Søren Wiborg intet problem i. Men igen mener han, der er mere at sige:
– Det er fint nok. Men lad os nu selv komme i gang. Det virker som om, at det vigtigste for borgmesteren er at høre ham selv.

DF: Har glemt valgkamp
Også Dansk Folkeparti er enig i, at støjpenge til Vallensbæk ville være ønskeligt, siger Kenneth Kristensen Berth:
– Jeg kan sagtens forstå, at Henrik Rasmussen er utilfreds. Der burde bestemt være lejlighed til, at vi fik nogle penge. Men man skal huske på, at det sådan set er embedsmændene, der fordeler pengene.
Og så mener Kenneth Kristensen Berth ligesom Søren Wiborg, at Henrik Rasmussens hukommelse er for kort:
– Har han helt glemt, hvad der blev talt om i valgkampen? Siden da har vi ikke hørt så meget til støjvolden. Jeg er sikker på, der var nogle borgere, der fik fornemmelsen af, at der skulle arbejdes videre med en støjvold. Men der sker ligesom ikke rigtig noget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top