fbpx
Boligpolitisk proces skudt igang
HLA_0026.jpg
Så er Brøndby rykket et skridt nærmere en boligpolitik. De lokale politikere har nemlig vedtaget en plan for processen, der skal føre frem til en boligpolitik. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har nu vedtaget rammerne for processen, der skal give byen en boligpolitik

Hvis man har fulgt med i valgkampen i Brøndby i efteråret eller har læst Folkebladet det seneste års tid, kommer det følgende næppe som en overraskelse: Der har igennem længere tid raset en boligpolitisk diskussion i Brøndby.
Det er der adskillige grunde til: Befolkningstallet har i flere år været svagt stigende, interessen fra investorer, der ønsker at bygge boliger i Brøndby, er øget og der er, med borgmester Kent Max Magelund (S) i spidsen, blevet præsenteret politiske drømme om at tiltrække nye borgere i tusindvis på ganske få år.
Men skal der bygges stort eller småt, ejer- eller lejeboliger og privat eller almennyttigt? Det naturlige spørgsmål er hele tiden poppet op debatten, men er endnu ikke blevet afklaret.
Af den grund overbeviste Enhedslistens Steen Andersen i efteråret resten af den daværende kommunalbestyrelse om, at Brøndby Kommune skulle have en boligpolitik, så man kunne få en strategi at handle ud fra.
Egentlig havde Steen Andersen håbet, at der ville blive nedsat et såkaldt §17 stk. 4-udvalg, hvor man kunne inddrage forskellige parter i sagen.
Det endte dog med, at kommunalbestyrelsen i oktober 2017 i stedet vedtog den noget mindre model, at der skulle nedsættes en tværgående projektgruppe, der skulle udarbejde en projektbeskrivelse for udformningen af en boligpolitik.

Skal sikre gode rammer
Da kommunalbestyrelsen i Brøndby holdt møde den 14. februar var sagen igen til diskussion. Denne gang med henblik på vedtagelse af projektbeskrivelsen, og efter mødet var Kent Max Magelund (S), borgmester godt tilfreds med, at de lokale politikere nu er kommet så langt:
– Med boligpolitikken får vi et værktøj, der skal være styrende for vores prioriteringer i boligudviklingen. Politikken skal bidrage til at styre en balanceret vækst og sikre, at vi også fremover kan tilbyde attraktive boliger. Politikken bliver dermed rammesættende, når vi fremover udarbejder kommunale planer og politikker.

Flere forhold spiller ind
Arbejdet med boligpolitikken er blevet yderligere aktualiseret af et par skelsættende boligpolitiske begivenheder.
For det første at en enig kommunalbestyrelse i efteråret besluttede, at de nye boliger, der skal bygges i Kirkebjerg, skal ligge knap så tæt, som først tænkt.
En beslutning Kent Max Magelund i august begrundede således overfor Folkebladet:
– Vi har ikke tidligere været vant til denne interesse, og så begyndte det at vælte ind med investorer. Det blev vi grebet af.
For det andet er der situationen i Brøndby Strand, hvor der skal indtænkes nye boliger, når de fem højhuse, der er forurenet med PCB, rives ned.

Bred politik involvering
Det var derfor en enig kommunalbestyrelse, der den 14. februar tog det første skridt mod at formulere en politik for området ved at godkende den fremlagte projektbeskrivelse samt proces- og tidsplan. Her er der lagt op til, at politikken udarbejdes i tæt samspil med både de lokale politikere og andre aktører.
Efter mødet fremhævede Kent Max Magelund også det fælles ønske om at udforme en boligpolitik, selvom der er forskellige tilgange til, hvad den bør indeholde:
– Alle i kommunalbestyrelsen ønsker, at Brøndby skal være et godt sted at bo og leve, og at vi skal tilbyde et bredt udbud af attraktive boliger. Men vi er ikke nødvendigvis enige om, hvad det betyder i praksis. Derfor er det så meget desto vigtigere, at vi får tid og rum til at fordybe os og høre hinandens synspunkter.

Anvisning for sig selv
Som en del af boligdiskussionen i Brøndby har anvisningsretten til de mange almene boliger i byen også været diskuteret.
I forhold til dette spørgsmål understregede Kent Max Magelund, at tildelingen af boliger i de almennyttige boligforeninger og udlejningskriterier behandles sideløbende som et selvstændigt projekt af Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen er allerede indkaldt til det første ud af flere temamøder den 6. marts, hvor de skal drøfte de overordnede emner og rammer for boligpolitikken.
Den nye boligpolitik skal efter planen ligge klar til politisk behandling i slutningen af 2018. Derefter bliver politikken sendt i høring hos borgere og andre aktører.

Om projektbeskrivelsen:
Der tages udgangspunkt i en opfattelse af boligpolitik forstået som en politik, der fastlægger, hvilken type af boliger, kommunen gerne vil have, flere ejerboliger eller almene familieboliger, ungdomsboliger, højhusbyggeri, osv … Målet er at udarbejde en overordnet boligpolitik, der skal være rammesættende, når der udarbejdes kommunale planer og politikker.

Om anvisning:
Arbejdet med anvisning kører som et sideløbende, selvstændigt projekt, og der er for øjeblikket drøftelser i gang mellem borgmester, Centralforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen om bl.a. fælles venteliste, udlejningskriterier osv. Dette arbejde forventes at kunne præsenteres for Kommunalbestyrelsen i løbet af foråret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top