fbpx
Støj og forurening i Vallensbæk
Motorvej-Vejlegårdsvej2.jpg
Anne og Poul Pabian mener, støjen i Vallensbæk skal reduceres. Henrik Rasmussen (K), borgmester er enig. Men mener, man må huske på, at staten også har et stort ansvar. Foto: Heiner Lützen Ank
DEBAT. Af Anne og Poul Pabian, Syvhøjvænge 217, Vallensbæk

Folkebladet bragte den 2. januar din nytårstale til borgerne i Vallensbæk, og den kan man kun være enig i med alle dine positive hensigtserklæringer.
Samtidig blev lokalplan for Jydekrogen omtalt i Folkebladet, hvoraf det fremgår, at man gerne vil have yderligere tung trafik til Vallensbæk, gennem et bredere anvendelsesområde for industriområdet.
Dine hensigter i nytårstalen omkring støjbekæmpelse og lokalplanen, stritter i hver sin retning.
Du skriver, at staten er årsag til trafikstøjen, for så vidt angår motorveje og jernbane, men når det drejer sig om lokalplaner, så er det kommunens ansvar at sørge for, at der ikke tilføres mere støj og forurening til Vallensbæk.
Vi har en rigtig god kommune, og vi tiltrækker stadig unge børnefamilier, men vi hører også flere og flere bekymre sig om støjen og forureningen der følger med.
Faktum er, at støj og forurening påvirker vores helbred, kan give stress og andre følgesygdomme. På et tidspunkt så vi en undersøgelse, der viste, at Vallensbæk lå meget højt på listen over dødsfald på grund af alvorlig sygdom. Vi ved ikke, om det stadig ser sådan ud, men det skal ikke forhindre kommunen i at gøre noget effektivt ved støj-og forureningsproblemet.
Hvis fremtiden skal ligge i Vallensbæk, skal vi have handling på dette område, og ikke kun hensigtserklæringer, og hvis staten ikke vil betale, må og skal pengene findes i kommunekassen.
Vi har boet 45 år i kommunen og fulgt udviklingen fra en grøn og fredfyldt kommune, det var derfor, vi tilflyttede i sin tid, til en kommune i et støjhelvede, der tilsyneladende ikke bliver mindre.
Vi overlever nok, men vi er reelt bekymret for vores unge mennesker og familier med børn som vokser op med denne støj og forurening.

Svar:
Vi skal balancere det grønne byliv med udviklingen

Af Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk

Jeg er enig i, at vi skal gøre alt for at holde støj og forurening nede. Men vi er nødt til at skelne mellem motorveje og jernbaner på den ene side, og lokal trafik på den anden side.
Når staten vælger at lægge motorveje og en jernbane gennem vores kommune, så er det også statens ansvar at sørge for, at støjen herfra holder sig under grænseværdierne. At vi i Vallensbæk så alligevel vælger at gå med i et samarbejde som Silent City er et udtryk for, at vi gerne vil være med til at udvikle nye løsninger til støjbekæmpelse i samarbejde med erhvervsliv og borgere. Men som kommune har vi ikke de økonomiske muskler til en komplet støjdæmpning fra to trafikerede motorveje og den nye Ringstedbane, det er og bliver statens ansvar.
Hvad angår Jydekrogen, så skal vi selvfølgelig sikre, at den nye lokalplans muligheder ikke giver uforholdsmæssigt meget støj eller forurening fra eventuel øget lokal trafik. Men vi må også indse, at verden er anderledes end for 45 år siden. Samtidig med at vi selvfølgelig holder fast i, at der skal være grønne områder, hvor børn og voksne kan udfolde sig, så har borgerne også en forventning om, at deres kommune følger med tiden. Her tænker jeg på de muligheder, der bliver ved Jydekrogen for sport og forlystelser (fx indendørs gokart, bowling el.lign.), og også på de bredere anvendelsesmuligheder, der bliver for erhverv og detailhandel. Muligheder, som vil skabe arbejdspladser, skattekroner og dynamik i vores lokalsamfund.
For nylig har kommunalbestyrelsen vedtaget at få udarbejdet en handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj, hvor der blandt andet skal indgå input fra både eksperter og borgere. Vi tager som kommunalbestyrelse vores ansvar på os og vil gøre alt for at fastholde det grønne byliv, samtidig med at vi udfolder mulighederne for at erhvervslivet kan udvikle sig. Sådan at vores børn og unge kan vokse op som hele mennesker i fremtidens boligby.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top