fbpx
Sådan kommer der 22 elever i klasserne
skoledag3.jpg
I fremtiden skal der, hvilket også er tilfældet her på Søndervang, kun være 22 elever i nye 0. klasser. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. I de kommende år skal der højest være 22 elever i de nye 0. klasser, blev det besluttet i forbindelse med budgettet for 2018. Hvordan eleverne skal fordeles i fremtiden, blev besluttet af kommunalbestyrelsen i december

Der skal i fremtiden højest starte 22 elever i 0. klasserne på Glostrup Skole. Det blev besluttet som en del af budgetforliget for 2018. I beregningen af prisen for det forslag, var det forventningen, at der skulle oprettes to ekstra klasser per årgang, hvilket stadig er forventningen.
På kommunalbestyrelsens møde i december blev det besluttet, hvordan det i praksis skal gøres.
– Venstre gik til budgetforhandlinger med ønsket om 22 elever i klasserne. Det er glædeligt at se det blive udmyntet. De 22 elever er ikke målet i sig selv, men et af de midler, der skal give vores elever den bedst mulige skolegang. Det vil skabe mere ro og give lærerne større mulighed for at nå rundt om den enkelte elev, sagde Sophie Dahl Brohus (V), der på det tidspunkt var formand for Børne- og Skoleudvalget.

Praktisk gennemførsel
Den praktiske gennemførelse af forslaget endte med at give en relativt lang sagsfremstilling, hvor skolebestyrelsens, skolelederens, Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsernes forskellige kompetencer var til debat.
Det endelige antal klasser på skolen findes ved at dividere antallet af elever med 22 og runde op. Når der for eksempel forventes 245 elever på skolen til sommer, giver det 12 klasser. Havde det været 242 eller lavere, skal der kun oprettes 11 klasser.
Derefter skal det besluttes, hvor mange klasser, der skal være på de enkelte afdelinger. Der kan være en eller to klasser i Ejby, og to eller tre klasser på hver af de fire andre afdelinger.
Forældre får mulighed får at ønske en afdeling, når de indskriver deres børn i skolen. Er der for mange ønsker til en afdeling, det er for eksempel, hvis der er mere en 66 ønsker til en af afdelingerne ud over Ejby, gælder de samme kriterier som hidtil. Først får børn med søskende på skolen plads. Derefter får børn med særlige behov, der kræver en bestemt afdeling, plads. Til sidst kigges der på elevernes skolevej, så alle elevers samlede skoleveje bliver så kort som muligt.
Hvis der efter denne fordeling ender med at være under 16 elever i klasserne på en afdeling, skal forældrene indkaldes til et forældremøde. Det er for eksempel, hvis der på en afdelinger skal være plads til 45 elever, hvilket vil give tre klasser med 15 elever, vil det måske være mere hensigtsmæssigt at oprette to klasser med 22 og 23 elever.
– I sådan en situation vil vi i høj grad lytte til forældrenes ønsker, siger borgmester John Engelhardt (V).

Upopulære Vestervang
Indskrivningen til 0. klasserne, der skal starte i skole til sommer, blev afsluttet i november. De viste, at det er lige på vippen, om der skal oprettes 11 eller 12 klasser. Administrationen forventer, der bliver nødvendigt med 12 klasser, hvilket også vil gøre elevfordelingen enklere.
Det er nødvendigt med mere end 242 elever, før der kan oprettes 12 klasser. Da indskrivningen var afsluttet var der 237 elever indskrevet på skolen, men der manglede stadig svar fra 14 familier. Derudover var der fem elever fra andre kommuner, der gerne ville starte i skole i Glostrup. Dertil kommer, at det endnu ikke vides, hvor mange af de nuværende elever i 0. klasse, der skal gå et år om.
Administrationen er derfor kommet med et bud på det forventede pladsbehov på 245 pladser. De fordeler sig med 21 på Ejby, der får en klasse, 50 på Nordvang, der får tre klasser, 66 på Skovvang, der får tre klasser, 75 på Søndervang, der får tre klasser og dermed er nødt til at afvise ni ønsker, og 33 på Vestervang.
Det er planen, at de ni overskydende elever fra Søndervang, bliver tilbudt Vestervang, der dermed kommer op på 21 elever i klasserne. De vil dog også have mulighed for at vælge Nordvang, hvis der bliver oprettet 12 klasser.

Pladsudfordringer
Bliver der kun oprettet 11 klasser, bliver det Nordvang, der kun får to klasser. Der vil derfor på Nordvang skulle afvises omkring fem elever, der så skal på Vestervang. Det vil til gengæld løse en anden udfordring.
På Nordvang er der lige nu ikke plads til tre 0. klasser. Så hvis det ender med, at der skal oprettes tre 0. klasser på afdelingen skal der findes en løsning.
Det bliver Glostrup Ejendomme, der er dem, der administrerer alle kommunens ejendomme, der sammen med skolen over de kommende måneder, skal finde sådan en løsning.
I forbindelse med budgettet for 2018 blev det besluttet, at de gamle idrætssale på Nordvang skal rives ned og erstattes af en ny fløj med ti nye klasselokaler, men der går endnu nogle år, før den står færdig, så der skal findes nogle midlertidige løsninger.
Også på Skovvang vil der være pladsudfordringer. Der er plads i skolen til tre klasser, men på SFO’erne er der ikke plads, særligt da skolebestyrelsen gerne vil have, at alle elever fra samme klasse får mulighed for at gå på samme SFO.
Det betyder, at nogle klasselokaler skal bruges til SFO efter skoletid. Glostrup Skole fik en million kroner til nyt inventar i forbindelse med budgettet for 2018. Det er forventningen, at en del af disse penge skal bruges til nyt inventar til lokaler, der også skal bruges som SFO.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top