fbpx
Proces forsinker ikke nybyggeri
Birkelys-børn-er-rykket-ind-i-Byggeren.jpg
I begyndelsen af 2017 var daginstitutionen Birkely udsat for en vandskade, og der skal bygges en ny institution. Henrik Rasmussen forsikrer, at selvom borgerne skal inddrages i udviklingen af Nordmarken, holder tidsplanen. Foto: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. En storstilet proces med borgerinddragelse forsinker ikke nybyggeriet af institution i Nord. Dansk Folkeparti holder øje med sagen

Onsdag afholdt de nyvalgte medlemmer af Miljø- og Teknikudvalget deres første møde efter kommunalvalget i november.
Her skulle de blandt andet diskutere en såkaldt proces for en helhedsplan for Nordmarken.
En del af Vallensbæk, der af flere grunde er stort politisk fokus på.
For det første fordi der, som en konsekvens af sidste års vandskade i daginstitutionen Birkely, og den efterfølgnede genhusning af de berørte børn i andre institutioner, er bred politisk enighed om, at der skal opføres en ny institution i stedet for Birkely.
For det andet fordi der, som en konsekvens af det budgetforlig for 2018, som alle partier i Vallensbæk er med i, skal opføres to nye boligblokke ved Pilehavehus.
Der skal med andre ord bygges en del i Nordmarken i den kommende tid, hvilket i sagens natur vil påvirke området.

Stor borgerinddragelse

Som en konsekvens af disse store planer, er det blevet besluttet at sætte en proces i gang, hvor de berørte borgere for mulighed for at være med:
– Center for Teknik undersøger muligheder for udvikling og forbedring af infrastruktur i Nordmarken. Der lægges op til en åben proces, hvor interessenter bliver inviteret til at drøfte muligheder og bidrage med forslag.
Og videre i mødematerialet hedder det:
– Der er i budget 2018 afsat midler til flere byggerier og anlæg i institutionsområdet i Nordmarken. For at sikre at nybyggeri bliver placeret mest hensigtsmæssigt, udarbejder Center for Teknik en helhedsplan for området. Det har vist sig, at der ikke kun er én oplagt løsning, og alt afhængig af forskellige prioriteringer er der fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Center for Teknik har derfor bedt arkitekt- og byplanfirma Møller & Grønborg om at analysere området og udarbejde et oplæg til dialog, hvor en række scenarier beskriver fordele og ulemper ved forskellige vej- og stiløsninger og placeringer af institutionerne i forhold til veje og stier.

Skal nok komme
Men hvad betyder dette? Og ikke mindst: hvilken betydning får det for de berørte børn i Birkely?
Det spørgsmål sad Kenneth Kristensen Berth tilbage med efter at have set mødematerialet forud for udvalgsmødet.
Dansk Folkeparti har ikke længere plads i Miljø- og Teknikudvalget, og må derfor vente med at få endelig svar til, at sagen skal drøftes på næste kommunalbestyrelsesmøde?
– Borgmesteren (Henrik Rasmussen, red.) har tidligere lovet forældrene, at der ville være en ny institution inden to år. Det bliver vanskeligt at nå, når denne proces først sættes i gang nu. Dermed vil første spadestik tidligst blive taget i begyndelsen af 2019, og så kan det ikke nås indenfor tidsrammen.
Kenneth Kristensen Berth har imidlertid ingen grund til bekymring, siger Henrik Rasmussen:
– Det her kommer ikke til at påvirke hverken nybyggeriet af institutionen eller udvidelse af Pilehavehus. Vi ved, der vil komme nogle udfordringer i forhold til infrastrukturen i området, også når der bliver bygget nyt. Det er det, processen har fokus på. Hvordan vi kan løse det. Men samtidig med processen, kan vi altså godt sætte gang i byggeriet.
Så vi kommer til at overholde tidsplanen.
Faktisk ser Henrik Rasmussen frem til den åbne proces:
– Det er nogle super spændende ting, vi skal have gang i i området, og det er vigtigt, vi inddrager borgerne så tidligt som muligt. Borgerne har i forskellige sammenhænge at blive inddraget så tidligt som muligt, og det er det her et udtryk for.

Meget positivt
Martin Nielson er medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet, og han deler Henrik Rasmussens positive syn på processen:
– Jeg synes, det er meget positivt, at man tidligere end normalt inddrager borgerne. Det er super. Desuden er der mange gode tanker i de oplæg, der er for processen. Det her er den rigtige måde at gøre det på.
Ligesom Henrik Rasmussen forsikrer Martin Nielson, at borgerinddragelsen ikke forsinker nybyggeriet af institutionen:
– Vi blev på mødet i udvalget enig om, at processen ikke skulle påvirke opførelsen af den nye institution. Så jeg forventer, den stor klar inden for tidsrammen.

Holder øje
Efter at have set referatet fra udvalgsmødet og hørt forsikringerne fra såvel Henrik Rasmussen som Martin Nielson, håber Kenneth Kristensen Berth, at sagen virkelig forholder sig sådan, at borgerinddragelsen ikke forsinker processen. Men siger under henvisning til, at Dansk Folkeparti vil holde øje med sagen:
– Hvis det er sådan, er det selvfølgelig fint. Men det ligner da en tanke, at det pludselig er noget, der skal protokolleres på et udvalgsmøde, og ikke er en del af den oprindelige sag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top