fbpx
Nyt stort byggeprojekt splitter
36944-2.jpg
Sådan kan Sydvestvej komme til at se ud i fremtiden. Foto: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. En ejendomsinvestor har henvendt sig til Glostrup Kommune med et ønske om et nyt boligprojekt overfor biblioteket. Der var delte meninger i kommunalbestyrelsen om man skulle gå videre med projektet, men det endte med et ja

På hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé og op langs Kildevældets Allé vil en investor bygge en U formet bygning med lejligheder og en daginstitution. På grundene ligger i dag tre villaer, den ene med erhverv, samt Glostrup Kommunes daginstitution Syrenen.
Ifølge sagsfremstillingen har investoren forkøbsaftaler med de tre villaejere, så hvis kommunen også vil sælge bygningen, der indeholder Syrenen, kan projektet gennemføres.
Det vil også kræve en ny lokalplan. Den nuværende lokalplan tillader kun byggeri i to etager og med en bebyggelsesprocent på 70. Projektet har en bebyggelsesprocent på 185 og er op til syv etager højt plus udnyttede tagetager. Forslaget er derfor at få udarbejdet en ny lokalplan, hvor forvaltningen fremlægger de objektive fordele og ulemper ved projektet. Den plan skal så i høring, hvor naboer kan komme med positive eller negative høringssvar.
Det blev vedtaget med ti stemmer mod otte – Hanne Nielsen fra Socialdemokratiet undlod at stemme.

For højt
Seks af de syv Socialdemokrater, samt SF og Enhedslisten stemte i kommunalbestyrelsen imod forslaget om at få lavet en ny lokalplan. De mente, byggeriet er for højt.
– Bybyggelsen mod Sydvestvej op mod ældreboligerne bør holdes i samme højde som disse, idet skyggevirkningerne i disse friarealer vil være voldsomme og gøre, at specielt ældreboligerne i afdeling to vil komme til at ligge i skygge det meste af dagen. Dette fremgår klart af de udarbejdede skyggediagrammer, der dog ikke tager højde for skyggevirkningerne, når solen står i syd. Indkigsgenerne for de omkringliggende parcelhuse vil med et syv etagers hus også være voldsomme. Der vil ikke være en privat have i området fra jernbanen mod syd til Ring 3 mod vest og Kildevej mod nord, der vil kunne undgå at blive berørt af disse indkigsgener fra højhuset, sagde Søren Enemark (S).
Flemming Ørhem (DF), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, var positiv overfor projektet.
– Jeg vil give det en chance og få et lokalplanforslag udarbejdet og sendt i høring. Så får vi forhåbentlig en masse kommentarer. Vi har noteret os, at der tales om skyggevirkninger og indkigsgener. Vi har besluttet med bymidteprojektet, at vi gerne vil fortætte. Når man skal fortætte, vil der uvilkårligt komme indbliksgener, for dem, der bor der i dag. Skyggediagrammerne har vi set, vi synes ikke, de giver anledning til kommentarer. Det vil ikke genere mennesker, bortset fra tidspunkter, hvor de ikke er i deres haver, sagde han.

Ikke en del af bymidte
Sidste år vedtog kommunalbestyrelsen en strategi for udvikling af bymidten. I denne er der 17 delaftaler, hvoraf de 12 dækker specifikke områder.
Lige præcis området, der afgrænses af Sydvestvej, Søndre Ringvej, Kildevej og Kildevældets Allé, er der ikke nogen delaftale for.
På den anden side af vejen, hvor biblioteket ligger i dag, gælder delaftale 7, der skal give plads til 90 yderligere boliger.
Det er blandt andet planlagt at nedrive ungdoms­centeret, biblioteket og rådhusets bygning syd, der er den store flade bygning ved siden af biblioteket. I stedet skal der rejses randbebyggelse.
– Dette forslag er ikke i strid med det, vi har vedtaget med bymidteprojektet. Når der så kommer en investor, som har et eller andet konkret, så lad os se på det, sagde Leif Meyer Olsen (V)på kommunalbestyrelsens møde.
Det samme mente Flemming Ørhem.
– Vi synes alt i alt, at det er et rigtigt spændende forslag, som falder godt i tråd med det vi gerne vil med bymidten. Så vi anbefaler, at der igangsættes et planarbejde hurtigst muligt.
Også Hanne Nielsen (S), der ikke stemte samme med sin gruppe, mente planerne passer ind i strategien for bymidten.
– Jeg har været med i bymidteprojektet fra start af. Jeg er ikke afvisende overfor det forslag, der ligger nu. Det falder fint sammen med de høje bygninger, der i forvejen ligger i området, hvor vi formentlig med årene kommer til at bygge højt, sagde hun.

Ny daginstitution
Projektet indeholder 54 nye lejligheder og en fløj med en ny daginstitution på over 1.000 kvadratmeter med legeplads og andre udearealer på taget.
Det er nødvendigt at inddrage Syrenen i projektet, for at få plads til en stor parkeringskælder under byggeriet og for at få gårdarealet til at fungere. Syrenen er i forvejen nedslidt, så set fra kommunens side kommer projektet på et meget fint tidspunkt. Over de kommende måneder skal kommunen undersøge forskellige muligheder for fremtiden for Syrenen. Lige nu går der omkring 60 børn på Syrenen, og der er ikke umiddelbart plads til dem på de andre institutioner i kommunen.
I budgetaftalen for 2018 blev der afsat i alt 30 millioner kroner i 2020 og 2021 til en ny daginstitution i bymidten. Det er nogenlunde det samme som den nye Fuglekær, der er ved at blive bygget, koster. Der vil der være plads til 125 børn. En mulighed er at finde en anden placering til sådan en institution og så bygge flere lejligheder på Kildevej.
– Det vil ikke være hensigtsmæssigt at placere en daginstitution på den skitserede måde, idet legepladsarealerne allerede i den nuværende institution Syrenen er for små efter nutidens forhold. Vi foreslår, at der findes en anden placering til institutionen, sagde Søren Enemark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top