fbpx
Hovedstads-borgmestre: Pas på den jyske tænkning
jyllandskort-med-penge.jpg
Foto: Grafik: Mette Agner Clausen
HELE OMRÅDET. Hovedstadsborgmestrene frygter, at jyske kommuner presser en unfair revision af udligningsordningen igennem

For et par uger siden sendte 34 borgmestre i hovedstadsområdet, altså også de tre i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, et brev til økonomi- og indenrigsministeren.
I brevet skriver borgmestrene, at der for tiden foregår en uheldig og unuanceret debat, der kan ende med at få store negative økonomiske konsekvenser for flere hovedstadskommuner.

Penge fra os til Jylland
Anledningen til brevet er, at der snart kommer en rapport om økonomisk udligning mellem kommunerne fra regeringens finansieringsudvalg, ligesom økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) netophar været i lukket samråd om den kommunale udligning.
I forbindelse med samrådet udtalte Simon Emil Ammitzbøll-Bille.
– Vi er selvfølgelig parate til at se på, hvordan vi fremadrettet får det til at fungere ordentligt, der hvor udligningssystemet ikke har fungeret optimalt, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.
Imens flere jyske kommuner mener, at udligningen er urimelig, blandt andet ved ikke at tage højde for udlændinges uddannelsesniveau.
Det er således, mener en række nordjyske kommuner, ikke rimeligt, at en højtuddannet udlænding i Gentofte udløser samme tilskud i udligningssystemet som en ufaglært udlænding i Hjørring.
En holdning de 34 hovedstadskommuner ikke er enig i. Således skriver de i deres fælles brev til økonomi- og indenrigsministeren:
– Udligningen overopfylder allerede i dag grundlæggende sit formål og overfører hvert år stadigt flere midler fra Hovedstadsområdet til resten af landet. I 2018 sender hovedstadskommunerne 13,3 mia. kroner til kommunerne i resten af landet. Det er en stigning på 90 procent siden 2007.

Skal ses i sammenhæng
Desuden mener de 34 hovedstadsborgmestre, at udligningsordningen ikke bidrager til at løse grundlæggende sociale problemer for enkelte kommuner:
– Sådan som udligningssystemet ser ud i dag, er det også et alt for upræcist værktøj til at løse de 5-8 mest udsatte kommuners problemer. Der bør i stedet overføres færre penge gennem det overordnede udligningssystem og i stedet hjælpe de reelt udsatte kommuner direkte – fx ved at målrette midlerne i ordningen for store strukturelle underskud fremfor at smøre det bredt ud over flertallet af kommuner, som det gøres i dag.
Endelig skriver de 34 borgmestre, at spørgsmålet om udlændinges uddannelsesniveau er så kompleks, at det skal ses i sammenhæng med hele udligningsordningen:
– Danmarks Statistik har i efteråret 2017 opdateret opgørelsen af det højest opnåede uddannelsesniveau på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt indvandrere med medbragt uoplyst uddannelsesniveau i løbet af 2016 og 2017 … Opdateringen er yderst problematisk, hvis der ikke foretages kompenserende justeringer i udligningssystemet, som altid skal ses i sin helhed.
Med andre ord befinder hovedstadskommunerne sig midt i en alvorlig økonomisk konflikt med især de jyske kommuner.

Fra nord mod vest
John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup, er medunderskriver af brevet, og han mener, der er god grund til at tage kampen:
– Det er et kæmpe pres udefra landet om at flytte penge ud af hovedstadsområdet. Vi har derfor fundet det nødvendigt at gøre ministeren opmærksom på, at det er en skidt idé. Der bør være grænser for, hvilke ændringer, der skal foretages.
Ifølge John Engelhardt er Glostrup Kommune ikke den af Hovedstadskommunerne, der er hårdest ramt af den uretfærdige omfordeling:
– Glostrup befinder sig nok midt i. Vi er ikke så hårdt ramt som andre kommuner i området. Men vi ville nok kunne have et lidt højere niveau, hvis vi ikke skulle sende penge til Jylland.
Det der, ifølge John Engelhardt sikrer, at Glostrup Kommune trods alt går nogenlunde fri af problemer til trods for den økonomiske omfordeling, er at der også sker en økonomisk omfordeling internt blandt Hovedstadskommunerne:
– Groft sagt får vi penge nord fra, mens vi sender nogle vest på, så vi klarer os nogenlunde.

De rigeste og fattigste
John Engelhardt er sådan set enig i, at udligningsordningen trænger til en revision. Men arbejdet bør gribes anderledes an, mener han:
– Udligningen burde involvere de rigeste og fattigste kommuner, og er der nogle kommuner, som har nogle særlige udfordringer, så bør de have direkte hjælp og ikke igennem sådan en udligningsordning.
Som nævnt nyder Glostrup godt af hovedstadsudligningen, som omfordeler penge i hovedstadsområdet. En ordning de jyske kommuner ifølge John Engelhardt gerne vil inddrage i revisionsarbejdet:
– De jyske kommuner vil gerne have gjort op med Hovedstadsudligningen, fordi de på denne måde mener, de vil få flere penge.

Væksten er her
Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, har også skrevet under på brevet. Han hæfter sig særlig ved tvisten om udlændinges uddannelsesniveau:
– Jeg må sige, at jeg bare ikke er enig med Danmarks Statistik i den måde, de ser på dette. Forholdene er altså nogle andre her på Vestegnen, end dem Danmarks Statistik opridser.
Desuden undrer Henrik Rasmussen sig over, at der skal flyttes penge fra hovedstadsområdet til andre dele af landet, når det går imod udviklingen:
– Udviklingen kommer i Hovedstadsområdet. Sådan er det. Derfor kan det også godt undre mig, at vi sender penge ud af Hovedstadsområdet, når det var her, de kunne bruges.

Man kan se mere om hovedstadskommunernes initiativ på stopforskelsbehandlingen.nu/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top