fbpx
Vestforbrænding skal vise ny vej
Affald2.jpg
Vestforbrænding skal igennem et nyt projekt gå forrest i arbejdet med at robotsortere storskrald. Foto: Vestforbrænding
HELE OMRÅDET. Vestforbrænding er udvalgt til at vise nye veje igennem brug af robotteknologi

Fremover vil mange flere af de genanvendelige ressourcer i storskraldet blive udsorteret og sendt tilbage i ressourcekredsløbet ved hjælp af robotteknologi. Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Vestforbrænding.
Vestforbrænding står nemlig bag et banebrydende initiativ, som netop er udvalgt som Fyrtårnsprojekt for fremtidens miljøløsninger og tildelt op til 12,8 mio. kr. fra Miljøstyrelsens MUDP-pulje (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), hedder det videre i pressemeddelelsen fra Vestforbrænding.
Projektet skal være med til at profilere Danmark som frontløber inden for cirkulær økonomi og som foregangsland, når det kommer til miljøteknologiske løsninger. Samtidig vil projektet understøtte, at Danmark kan leve op til EU’s målsætninger for cirkulær økonomi.
– Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab, og det er naturligt for os at gå forrest og bringe fremtidens teknologi ind i branchen. Vi skal konstant udvikle os og være på forkant med de nyeste metoder til at løse vores opgave: at få mere af det rigtige affald til genbrug og genanvendelse. Derfor er vi stolte og glade for, at projektet er udvalgt som Fyrtårnsprojekt, siger udviklingschef Yvonne Amskov.
Vestforbrænding har en unik position og et mangeårigt kendskab til markedet, der gør det muligt at udvikle og teste ny teknologi. Men Yvonne Amskov understreger, at uden Vestforbrændings stærke samarbejdspartnere var projektet næppe blevet en realitet.
Målet med projektet er, at erfaringerne med udsortering af genanvendelige ressourcer skal gavne hele branchen og dermed hele Danmark. Der ligger nemlig ifølge Vestforbrænding et kæmpe potentiale i at lade robotter sortere affaldet bedre, end tilfældet er i dag. i dag.

Henter inspiration ude
Folkebladet har bedt Vestforbrændingen beskrive den nye teknologi, men da den endnu blot er på idéstadiet, kan det ikke lade sig gøre at give et endeligt svar.
Dog uddyber Per-Henrik Goosmann, kommunikationschef hos Vestforbrænding:
– Vi har udbudt hele opgaven. Udbuddet er baseret på at omgøre cirka 12.500 ton affald fra forbrænding til genanvendelse ved udnyttelse af robotteknologi. Robotteknologisk er det en omfattende og kompleks opgave at sortere på storskraldsfunktionen, da massen ikke er homogen. Derfor, er der i udbuddet også indeholdt en omfattende forsorteringsproces, hvor man frasorterer folier og pap. Herudover vil der forventeligt være overbåndsmagneter og anden teknologi inden over forsorteringsprocessen. Resten af produkterne, plast, tekstiler og træ forventes frasorteret med robotten.
Selve robotteknologien skal udvikles efter inspiration hentet andre steder fra, fortæller Per-Henrik Goosmann:
– Vi har besøgt affaldsbehandlingsanlæg rundt om i Europa, der allerede i dag benytter robotteknologi, men ingen sortere det på storskrald, så det er helt nyt. Men vi vurdere med stor sikkerhed, at robotteknologien vil kunne innovere den danske affaldssektor. Vi har set på et robotsorteringsanlæg til byggeaffald i Holland og Finland fået lavet test med storskrald fra vores egne kommuner, hvilket gav så positive resultater, at vi tør tro på, at robotteknologien kan hjælpe os med at sortere 50 procent af de 25.000 ton af det brændbare storskrald ud til genanvendelse.
På den baggrund skal der bygges et nyt anlæg, fortæller Per-Henrik Goosmann:
– Vestforbrænding kommer til at konstruere anlægget, som skal ligge i Frederikssund i tæt samarbejde med den kontraktvindende part, samt en række private aktører på såvel affaldsområdet, samt eksperter inden for robotteknologi.

Fakta
Vestforbrænding behandler affald for 19 kommuner, herunder Glostrup, Brøndby og Vallensbæk.
Over 25.000 ton storskrald bliver i dag kørt direkte til energinyttiggørelse ved forbrænding til gavn og glæde for fjernvarmekunderne.
Ifølge Vestforbrændings undersøgelser vil op mod 50 procent af det affald kunne udsorteres til genbrug på det nye robotsorterings-anlæg, som bliver placeret i Frederikssund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top