fbpx
Stadig blæst omkring renoveringen på Bredager og Gillesager
DSC_0722.jpg
Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken har fået lov til midlertidigt at bruge reguleringskontoen som byggekredit i forbindelse med renoveringen i afdeling 1. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har bakket op om, at Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken midlertidigt må bruge reguleringskontoen som byggekredit. Forretningsfører fastholder, at det ikke tegner til huslejestigninger

Da den nuværende kommunalbestyrelse mødtes for sidste gang, var et af punkterne, der skulle behandles, en ansøgning fra Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken. Boligselskabet ville nemlig gerne have lov til at bruge reguleringskontoen for afdeling 1, Bredager /Gillesager som midlertidig byggekredit.
Ifølge mødematerialet skulle ansøgningen ses i lyset af, at: ”Det fremgår af ansøgningen, at gennemførelsen af helhedsplanen for afdelingen er ramt af en række fordyrelser, der blandt andet skyldes projektmangler og projektfejl, ressourceforbrug vedrørende arbejdsmiljøopgaven under byggesagen, mangelfuld byggeledelse og forlænget byggetid, der har medført forøgede håndværkerudgifter samt administrative udgifter. Den samlede overskridelse i forhold til det godkendte budget ved skema B udgør ca. 138 mio. kr.”
Det er Landsbyggefonden, der igennem lån, finansiererer renoveringsprojektet på Bredager/Gillesager. Brøndby Kommune kan således ikke holdes økonomisk ansvarlig for de ændrede planer og den eventuelle prisstigning for projektet.
Alligevel skulle sagen behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 13. december, og en enig kommunalbestyrelse besluttede at bakke op om ansøgningen.

Andet end forventet
Folkebladet har ved flere lejligheder beskrevet det store renoveringsprojekt i Brøndbyparkens afdeling 1, herunder den utilfredshed flere beboere har i forhold til projektet.
At det nu er blevet nødvendigt at ansøge om lov til at bruge reguleringskontoen som byggegaranti skyldes ifølge Esbern Ott, forretningsfører i Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken, flere forhold:
– I forbindelse med udbuddet har rådgiver anvendt en typelejlighed og en typeblok som grundlag for udbuddet. Det har efterfølgende vist sig, at der er stor forskellighed, meget mere end forud antaget, både fra blok til blok, men også fra lejlighed til lejlighed. Byggeriet er opført i flere etaper kort efter 2. verdenskrig, hvor der var mangel på egnede byggematerialer. Det har medført en længere byggetid, en stærk forøgelse af byggepladsens omfang og hermed også leje af stilladser, ligesom vi har konstateret mangelfuld fundamentering flere steder.

Valgte at blive boende
Desuden har beboerens ønske om at blive boende under renoveringen, ifølge Esbern Ott, på én og samme tid været god og uheldig:
– Beboerne har, i og med at de har valgt at blive boende under byggeprocessen, løftet en væsentlig opgave ved ikke at skulle genhuses. Dette har dog også medført en tungere proces end forudset i forbindelse med rydning for håndværkerne af ofte små lejemål, samt i forbindelse med adgang til lejemål.
Og så har fokus på sikkerhed kostet penge slår Esbern Ott fast:
– Vi har fra første dag lagt stor vægt på beboernes, skolebørnenes og håndværkernes sikkerhed. Som følge af at byggepladsen gradvist er udvidet til at omfatte hele området langs Bredager, har det stillet ekstraordinært store krav til sikkerhedskoordinering. Oprindelig var der beregnet en mandedag per uge til sikkerhedskoordinering. Men det blev hurtigt nødvendigt at udvide dette til en fuldtidsstilling.

Bliver ikke dyrere
Ifølge det materiale, kommunalbestyrelsen diskuterede sagen ud fra, kunne det ikke på nuværende tidspunkt afgøres, hvorvidt de øgede udgifter vil føre til en huslejestigning. Det forventer Esbern Ott dog ikke:
– I forbindelse med tilsagn til renovering vurderer Landsbyggefonden hvor høj en husleje området kan bære, herunder den forventede lejestigning for projektet. Denne vurdering er grundlaget for økonomien i hele planen. Vi forventer fortsat, at den i 2012 udmeldte indekserede huslejestigning vil kunne fastholdes, blandt andet på baggrund af at de ustøttede lån, der er optaget indtil nu, har en lavere rente end forudsat i 2012. Blandt andet dette giver et ekstra spillerum til at opfange eventuelle fordyrelser af projektet. Langt størstedelen af de forøgede udgifter vedrører de af Landsbyggefonden støttede arbejder, hvorfor vi ikke forventer yderligere økonomiske konsekvenser.
Hertil kommer, at Esbern Ott forventer, at den forhøjelse af byggekreditten, man er ved at forhandle med Sydbank, kommer igennem, uden en fordyrelse.
Og så regner Esbern Ott stadig med, at det store projekt vil være afsluttet i 2018:
– Vi forventer fortsat, at arbejderne afsluttes i løbet af sommeren 2018. Dog undtaget arbejder, primært beplantning, der er årstidsafhængige.

Prisen diskuteret
Der har i løbet af det lange forløb været en heftig diskussion af renoveringen. Særligt har spørgsmålet om huslejeprisen fyldt godt i diskussionerne, fortæller Esbern Ott:
– Udfordringerne i byggeriet er blevet diskuteret livligt på afdelingsmøderne, hvor især konsekvenserne for huslejen har været det store emne. Ligeledes har jeg i en rundskrivelse fra 3. august 2016 omtalt de store udfordringer, samt at det fortsat ser ud til at de beregnede forhøjelser kan fastholdes.

Reguleringskontoen er en konto, der oprettes i forbindelse med igangsætning af en renoveringsproces. Kontoen er en opsamlingskonto for Landsbyggefondens indbetaling af støttemidler og for á conto-betalinger på de i processen optagne realkreditlån, m.m.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top