fbpx
Sådan kommer der tog til lufthavnen
GLOSTRUP. En ny rapport fra Banedanmark viser, at det kan betale sig at udvide Glostrup Station og lade op til fire fjerntog i timen stoppe på stationen. To af dem vil fortsætte direkte til lufthavnen

En længe ventet rapport fra Banedanmark blev offentliggjort fredag eftermiddag. Rapporten er et beslutningsgrundlag for den såkaldte Ring Syd, der er en genoprettelse af forbindelsen direkte fra Glostrup via Ny Ellebjerg til lufthavnen. Der er undersøgt tre forskellige løsninger, de indeholder alle forbindelser fra Glostrup til lufthavnen på 16 minutter, hvilket er over 20 minutter hurtigere end hurtigste forbindelse i dag.

Den store løsning
Den største løsning er en udbygning af Glostrup Station med fire nye spor ved to perroner. Det vil koste 410 millioner kroner. Der skal også bygges et overhalingsspor der, hvor banen kører gennem Valbyparken, så det bliver muligt at overhale godstog. Det vil koste 322 millioner kroner. Sidst er det nødvendigt at udvide Ørestad Station med to nye spor på ydersiden af de eksisterende perroner. Det vil koste 358 millioner kroner. Alt i alt ender regningen på næsten 1,1 milliarder kroner.
Løsningen giver mulighed for at 11 tog i timen stopper på Glostrup Station. Det er både regional- og intercitytog, der vil stoppe på Glostrup Station. Tre af togene er et nyt regionaltogskoncept med tog hvert 20. minut fra Roskilde via Glostrup og Ny Ellebjerg til lufthavnen.
De høje anlægsomkostninger og høje løbende omkostninger på grund af de ekstra tog betyder dog, at samfundsøkonomien i det forslag kun er positiv med 1 procent.
Samfundsøkonomien er et udtryk for, om Danmark samlet set bliver rigere af projektet. Her bliver anlægs- og driftsudgifter medregnet som udgifter, mens der på indtægtssiden både regnes med direkte indtægter som billetindtægter, men også tidsgevinster for pendlere bliver værdisat og medregnet.
Normalt anbefaler Finansministeriet, at man ikke gennemfører projekter, der har en samfundsøkonomi på under fire procent. Derfor tror Glostrups borgmester, John Engelhardt (V), heller ikke så meget på den løsning.
– Den tror jeg ikke så meget på i første omgang. Den har ikke en positiv økonomi, siger han.

Fremtidssikker løsning
Den anden mulighed er kun at udbygge Glostrup Station med de fire nye spor. I dette tilfælde vil det kunne lade sig gøre at stoppe fire regionaltog i timen på Glostrup Station.
To af dem vil fortsætte direkte til lufthavnen, de andre vil fortsætte til København H. Vælges denne løsning, vil det senere være muligt at udbygge til den store løsning.
Det vil stadig koste 410 millioner at udbygge Glostrup Station. Samfundsøkonomien i denne løsning er positiv med 10 procent.
Det er denne løsning John Engelhardt vil foretrække.
– Hvis jeg kan vælge frit, så vil jeg gerne have en løsning, så der er fremtidssikret, så man får alle de togstop, som den løsning giver, siger han.

Lille løsning
Den tredje løsning er kun at udbygge Glostrup Station med en ny perron med to nye spor. Her vil det være muligt at stoppe de samme fire tog som i den anden løsning, men da perronen ligger anderledes, er det ikke muligt senere at udbygge Glostrup Station til fire fjerntogsspor, uden at bygge hele stationen om igen. Det er den klart billigste løsning, der kun koster 242 millioner kroner, og den har en positiv samfundsøkonomi på 14 procent.
Ud over at være den billigste løsning, er det også den, der bruger mindst plads, hvilket har været i fokus fra Glostrup Kommune, der gerne vil bruge pladsen syd for stationen til byudvikling, ligesom en overbygning af stationen vil være billigere, jo smallere stationen er.
– Jeg vil stadig foretrække den store løsning. Vi kan også godt leve med den lille løsning, hvis politikerne på Christiansborg ikke kan finde penge til den større. Det er trods alt stadig en stor opgradering af Glostrup Station, siger John Engelhardt.

Del af letbane
Letbanen er endnu ikke endeligt vedtaget. Det er forventningen, at den bliver det kort efter nytår. En del af forudsætningen for, at økonomien i letbanen hænger sammen, er, at Glostrup Station bliver fjerntogsstop, da en del af passagererne til letbanen skal komme fra fjerntogene.
Den offentliggjorte rapport er et såkaldt beslutningsgrundlag. Det er en politisk beslutning, hvorvidt der skal bruges penge på udbygningerne, og hvilken løsning, der skal vælges.
– Man kan se på de værdier, som en udbygning skaber. Der kan man sige, at de to sidste løsninger begge to kommer ud ganske positivt. Hvilken løsning, der bliver valgt, afhænger lidt af, hvor mange penge, der er i kassen. Man skal også lave noget der rækker ind i fremtiden, siger John Engelhardt.
Han vil i den kommende tid arbejde gennem Greater Copenhagen samarbejdet for at få politikerne på Christiansborg til at finde penge udvidelsen.
– Det er faktisk noget som hele Sjælland og Storkøbenhavn er enige om, er en af de vigtigste trafikinvesteringer. Jeg tror, der er størst chance for at blive hørt, hvis man er Greater Copenhagen, end hvis vi bare er Glostrup Kommune, siger han.
Banedanmark vil i foråret komme med en ny anlægsplan, der anbefaler, hvordan kommende anlægsaktiviteter skal koordineres med den nye tidsplan for signalprogrammet. Her vil de også komme med en anbefaling af, hvornår Ring Syd skal etableres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top