fbpx
Pengemaskine i Vejlegårdsparken
Arkering2.jpg
Som illustration af problemstillingen har Martin Larsen fremsendt dette foto, som såvel P-selskabet som bestyrelsen for Ejerforeningen Vejlegårdsparken har fået at se. Foto: Privat
DEBAT. Af Martin Larsen, Vejlegårdsparken 2,4,45

Den 1. juni 2017, fik jeg en parkeringsbøde fordi jeg med mit ene forhjul, parkerede i hjørnet af det til parkering bestemte flisebelagte areal. Ved nærmere øjesyn kunne jeg se, at netop i dette hjørne, var græsset vokset ind over fliserne, og hvis det havde været vedligeholdt fra ejendommens ansatte vedligeholdere, havde fliserne været synlige.
Jeg forelagde dette forhold for administrationen i ejendommen, som også måtte erkende, at der var mangelfuld vedligeholdelse.
Dette blev efter ganske få dage yderligere bestyrket af, at der nu i det område, hvor der ikke er opsat jerngelænder meget sporadisk blev kridtet op foran de langsgående hvide afmærkninger således, at parkeringsarealerne nu fremtræder som båse.
Det fremgår af parkeringsskiltet ved indkørslen, at parkering kun er tilladt i båsene, hvilket vil sige, at disse ikke har levet op til de på skiltet foreskrevne retningslinjer, altså ulovlig udstedelse af bøder.
Jeg undrer mig tillige over, hvordan et parkeringsselskab har kunnet indgå en aftale med ejendommens administration og så gå rundt, i tide og utide, og udstede bøder til områdets lovlydige borgere, fordi de kommer til at henstille deres køretøj med kun det ene for/baghjul en smule inde på græsarealet.
Det er fuldstændig galimatias og har ingen mening. Jeg har siden juni måned observeret, at adskillige beboere har modtaget en tilsvarende bøde, ligesom jeg har fotograferet mange hensatte køretøjer, hvor parkeringskontrollen så ikke lige har været i området.
Jeg opfordrer på det kraftigste alle der har modtager en bøde forud for afkridtningen ikke at betale denne, idet der er igangsat en officiel sag mod parkeringsfirmaet. Jeg opfordrer også administrationen til, at få denne absurde aftale stoppet med øjeblikkelig virkning. Hvem og hvad tjener denne aftale? Læs venligst færdselslovens § 121 om parkering på arealer med hele køretøjet.

Svar:
Af
Bugge Bay, Bestyrelsesformand, Ejerforeningen Vejlegårdsparken

Aftalen mellem ejerforeningen og parkeringsfirmaet er vedtaget af ejerforeningens generalforsamling. Reglerne for parkering står beskrevet på de tavler, som står ved indkørslen til parkerings områderne. Det fremgår af tavlerne, at der ikke må parkeres på græsset. Ejerforeningens bestyrelse og administration, går som udgangspunkt ikke ind i sager mellem den enkelte ejer og parkeringsfirmaet. Omtalte emne har dog været oppe i sommer, og det er besluttet, at hjulets akseltryk skal holde på plænen, før der kan skrives en afgift i forhold til den med græs-områder.
Med hensyn til billedet vedrørende rød varevogn, så er det ikke rimeligt, den har fået udstedt en afgift, da hjulet ikke holder helt ude på græs-området, men P-selskabet oplyser dog at der aldrig er gjort indsigelser i forhold til den afgift hos dem. Det skal dog nævnes, at det først er efter dato for den nævnte afgift, emnet blev taget op og det blev nødvendigt at konkretisere bestemmelserne for, hvornår man parkerer på det grønne område. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er ok at holde med fronten langt inde over græsset. Det besværliggør græsklipning. Der er tidligere i enkelte situationer blevet annulleret enkelte urimelige afgifter, for eksempel efter sne er tøet. Efter retningslinjer overfor p-selskabet er indskærpet i efteråret 2017, i forhold til de grænsetilfælde for hvornår der må udskrives en afgift, lader det til at udskrivning af afgifter foregår med rimelighed. Vi ønsker ikke at vende tilbage til situationen for mange år siden, før vi fik p-regler, hvor mange holdt lige hvor det passede dem. Derfor besluttede generalforsamlingen at vedtage parkeringsregler, samt at et P-selskab skal varetage reglerne. Det skal dog foregå med rimelighed, hvilket igennem tiden har ført til en vis tilpasning af regler samt dialog med P-selskabet.
Det skal nævnes, at E/F Vejlegårdsparken hverken har udgifter eller indtjening i forhold til dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top