fbpx
Hvis nu sneen falder
Nye-skoledistrikter-i-Vallensbæk-002.jpg
Hvis sneen falder, venter der masser af sjov for børnene, men også nogle snerydningspligter for de voksne. Foto: Vallensbæk Kommune/arkiv
HELE OMRÅDET. Det er ikke til at vide på forhånd. Men hvis sneen falder, er der flere forhold, man skal være opmærksom på

Hvis nu sneen falder i de kommende dage eller senere på vinteren, er der ting, man skal være opmærksom på.
Således skriver Brøndby Kommune på sin hjemmeside:
– Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Generelt skal du rydde sne på fortov langs en offentlig vej, hvis du kan gå direkte ud på fortovet fra dit hus/indkørsel. Udover fortovet skal du rydde stier til fodgængere, og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.
Om private fællesveje og fortove skriver Brøndby Kommune:
– Ligger dit hus ud til en privat fællesvej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane og fortov. Generelt skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da grundejeren på den modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.
Er man i tvivl om, hvilken type vej, man bor på, om hvilke regler, der er, kan man se mere på Brøndby Kommunes hjemmeside.

Vær opmærksom i bil
På Glostrup Kommunes hjemmeside er de samme regler ridset op for snerydning. Dog tilføjer Glostrup Kommune i forhold til kørsel i tilfælde af sne og is:
Hvis det sner meget, og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil. Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder ‘al unødvendig udkørsel’ eller ligefrem ‘al udkørsel’.
Også på Glostrup Kommunes hjemmeside kan man se mere om snerydning.
På Vallensbæk Kommunes hjemmeside kan man også læse om snerydningen. Her hedder det blandt andet:
– Det er grundejers pligt at rydde fortov og sti ud for sin ejendom for sne, når der er faldet så meget sne, at færdslen ikke kan afvikles normalt. Vejdirektoratet oplyser, at grundejere har pligt til at rydde fortove, som er placeret på samme side som adgangsvejen. Eventuelle snebunker skal du placere på den resterende del af fortovet. Hvis der ikke er plads, kan det placeres på den nærmeste del af kørebanen, uden for en evt. cykelsti. Det er vigtigt, at snebunkerne ikke bliver til fare for færdslen. Af miljømæssige hensyn anbefaler Vallensbæk Kommune, at du ikke bruger kemiske opløsningsmider til glatførebekæmpelse. I stedet kan du bruge salt eller sand/grus. Hvis du bor på en hjørnegrund, der på begge sider grænser op til en offentlig vej, skal du rydde hjørnet 10 m ud fra skel. Du kan læse reglerne og finde eksempler i vejledning til snerydning af fortove i de grønne bokse på hjemmesiden.
Ifølge Vallensbæk Kommunes hjemmeside gør kommunen følgende i forhold til snerydningen:
– Kommunen rydder sne på offentlige veje, stier og fortove når der er faldet sne i et sådant omfang, at en normal afvikling af færdslen hindres. Vi salter vejene, så snart glatføre er konstateret og på trafikvejene så vidt muligt, inden glatføre opstår. Snerydning og saltning af samtlige gennemgående færdselsårer (klasse 1 vejene) sker i tæt dialog med nabokommunerne.
Se mere på Vallensbæk Kommunes hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top