fbpx
Vestervangskolen er vores
DEBAT. Af Hanne Nilsen, Leddet s st.tv, Socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem

Lille Per er kl. 6.30, en regnvåd og kold november morgen, på vej til SFO og skole i den anden ende af byen. Per er otte år, og da hans mor skal afsted på arbejde samme tid, kan hun desværre ikke følge ham.
Per er ikke glad for at cykle den lange vej alene i mørket, samtidig er han bange for al den tætte trafik. Hans mor er både bange og nervøs, men har ikke andre muligheder.
Dette scenarie kan snart blive aktuelt. For nu forsøger Venstre sig igen med at få lukket Vestervangskolen ned til at blive udskoling for 8. og 9. klasser. Det har de gjort engang før, men måtte trække forslaget tilbage på grund af voldsomme forældreprotester.
Gad vide hvad de tror, har ændret sig ? At de små børns forældre pludselig syntes, det er verdens bedste ide, at deres børn skal transporterer sig rundt i hele kommunen til alle andre skoler? Hvis de har det, er de temmelig naive.
Vestervangskvarteret har 5000 borgere og 1100 lejligheder, vores børn skal selvfølgelig have en lokal skole, hvor de både kan være sammen, men også hvor de kan komme sikkert til og fra skole, og ikke skal ud, hverken på Ringvejen eller Roskildevej.
Partier som DF og Ø og er gået i flyverskjul, og vil ikke(tør ikke) tage stilling til, hvad de mener. Det mener jeg ikke, de kan byde deres vælgere. Lad nu forældrene få nogle klare udmeldinger: ja eller nej til en udskoling på Vestervang.
Socialdemokraterne siger helt sikkert nej.

Svar 1: Enhedslisten siger klart nej til udskolingsskole
Af Robert Sørensen, Enhedslisten, medlem af kommunalbestyrelsen

Enhedslisten ser skolen som det gode mødested for alle børn uanset det sociale udgangspunkt. Vi mener derfor, at folkeskolen i videst muligt omfang skal kunne rumme alle børn. En folkeskole, der prioriterer elevernes læring og trivsel og medinddragelse i og opdragelse til demokrati.
Glostrup Skole har været gennem nogle meget turbulente år med store omstruktureringer, centralisering, skolereform, utryghed og massiv personaleflugt.
Enhedslisten ser gerne, at vi går tilbage til den gamle struktur med fire selvstændige skoler med egen ledelse og skolebestyrelse. Centraliseringen af Glostrup Skole og dermed ledelsen har givet et demokratisk underskud, så medarbejderne, eleverne og forældrenes indflydelse er blevet væsentligt formindsket.
Enhedslisten går ind for kortere skoledage med flere timer med to lærere, så undervisningen bliver mere fleksibel, og fagligheden sikres.
Endvidere skal der laves en god arbejdstidsaftale, der giver mulighed for, at lærerne kan bruge en del af forberedelsen hjemme.
Der skal sikres et højt fagligt niveau i lektiehjælp og den understøttende undervisning, så hensynet til elevernes udbytte vejer tungest.

Svar 2: Glostrup Skole er Glostrups – ikke Hannes
Af Piet Papageorge (V), medlem af kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget

Klokken er 6:30 og 8-årige Pier nyder regnen på vej i SFO. Han plasker sågar i vandpytterne på vejen. Mor er rolig, for skolevejen er både kort og sikker. Efter en time i den lokale SFO, kører skolebussen ham til døren på en af Glostrup Skoles indskolingsafdelinger. Der er 22 elever i klasserne, lærerne har en forkærlighed for indskolingen, og indretning tilgodeser elever fra 0. til 6. klasse. Pier ved, at når han bliver stor, beholder han vennerne, uanset om han brænder for fysik, drama, sport eller medie – en luksus hans storesøster desværre ikke havde.
Der er mange løsninger for den længere skolevej. Ovenstående er blot et forslag. Inden noget bliver en realitet, skal mulighederne selvfølgelig diskuteres med relevante parter. Men igen ærgrer det mig, at kommunalpolitikeren Hanne nægter at se muligheder og i stedet tyer til skræmmehistorier. For det er jo indlysende, at ingen ønsker at sende 6-årige børn igennem Ringvejskrydset.
Og ja, udskolingsskolen har været foreslået tidligere. Forskellen er, at vi dengang ikke havde linjevalg på Glostrup Skole – faktisk fandtes Glostrup Skole ikke. Ergo var baggrunden en anden. Det er nyt, at eleverne imellem 6. og 7. klasse skal vælge mellem faglig interesse og venner. Læses Folkebladets ’voxpop’ beskriver de adspurgte elever en udskolingsskole som løsning på det dilemma. Og når mange elever kan se fordelen, så bør vi andre også.
Venstre har internt diskuteret udskolingsskolen, men det er en vision, som skal have filet kanter i samarbejde med alle interessenter inden en eventuel implementering. Udskolingsskolen bliver ikke nødvendigvis fremtiden, men står det til mig, får vi en snak om, hvordan skolen og særligt linjevalget gøres endnu bedre. Venstres indspark er en udskolingsskole. Men før en sådan debat bliver konstruktiv, ville det klæde Hanne Nielsen, at pakke skræmme-kampagnerne væk og ligesom eleverne forsøge at se muligheder og potentialer.

Svar 3:
af Flemming Ørhem (DF), medlem af kommunalbestyrelsen

Venstre har givet udtryk for en vision omkring udskoling.
Hanne Nielsen (A) udlægger teksten, så den passer lige til hendes politiske dagsorden og afviser meget bastant udvikling.
Dansk Folkeparti er åben for at debattere Venstres vision, men på et oplyst grundlag.
Glostrup Skole har lige haft en stor visionsdag, så Dansk Folkeparti afventer, at skolen får samlet input fra visionsdagen og bearbejdet dem og derefter fremkommer med muligheder, anbefalinger og indstillinger.
Så er Dansk Folkeparti parat til at debattere en (eventuel) samlet udskoling på én skole i Glostrup, på et oplyst grundlag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top