fbpx
Valgkampsdebatten raser: En udskolingsafdeling vil være farlig
DEBAT. Af Kenny Jensen, Kæraasen 25, Glostrup

Den kære Piet fra Venstre foreslår et tidligere fremsat forslag om at lave én stor udskolingsafdeling i Glostrup for alle udskolingsbørn i kommunen på den nuværende Vestervangskole, hvilket jeg som forælder og lærer ikke kan sidde overhørigt.
Piet har, så vidt jeg kan læse mig til, ingen erfaring med folkeskolen foruden sin egen skolegang. CBS-studenten misforstår derfor også lærernes bekymring, som ikke handler om fyringer af lærere, men er en flerfacetteret bekymring omkring både mange ældre elever (hvortil de intet forhåndskendskab har), sandsynligvis enorme ændringer i deres skemaer, og ikke mindst et opbrud med deres nuværende kolleger.
Søger udskolingslærere og ressourcestærke elever væk fra Glostrup til henholdsvis andre skoler og private tilbud, så vil det kun stille Glostrup Skole endnu dårligere. DF tilslutter sig endda forslaget, for skolen skal være i konstant bevægelse. Desværre er de to partier på vej i den forkerte retning med dette forslag.

Svar: Eleverne kan godt se potentialet
Af Piet Papageorge (V), 4-årigt medlem af Børne- og Skoleudvalget. Kandidat fra CBS med blandt andet organisationsteori og forandringsledelse. 16 års akkumuleret erfaring med frivillig undervisning af svømmere og spejdere.

Jeg har forståelse for, at skolelærer Kenny Jensen bekymrer sig om Venstres vision om udskolingsskolen på Vestervang. Jeg anderkender lærens flerfacetterede bekymringer, og står det til Venstre, skal der en grundig medarbejderinddragelse til, inden visionen bliver en realitet.
Det ærgrer mig dog, at Kenny fuldstændig lukker øjnene for mulighederne i Venstres udskolingsudspil. Som spejderleder og svømmetræner gennem 10 år ved jeg, at mange undervisere har/udvikler en forkærlighed for specifikke aldersgrupper. Udskolingsskolen vil betyde, at man som lærer kan vælge den aldersgruppe, man svinger bedst med. Desuden vil man få engagerede elever i sine linje-klasser idet eleverne vælger efter ønske og får vennerne med. En udskolingsskole er ikke problemløs, men det er ærgerligt, at Kenny Jensen ikke ser og anderkender potentialerne – ligesom vi politikere anderkender udfordringerne.
Men, ud over lærerne, har en anden væsentlig gruppe sin daglige gang på Glostrup Skole: Eleverne! Modsat Kenny, har jeg I den sidste uge snakket med mange borgere, heriblandt elever, om udskolingsvisionen. Det er mit indtryk, at eleverne fra 5. – 9. klasse generelt ser positivt på idéen. F.eks. håbede fire piger fra 6. e at ’West High’ blev en realitet, inden de skulle vælge linjer til sommer. Jeg snakkede med tre repræsentanter fra Glostrup Skoles elevråd, og de er meget positivt stemt. Elevorganisationen ’Danske Skole Elever’ (DSE), har hørt om idéen og ønsker at arbejde videre med den. Og jeg kunne blive ved.
Så selvom forandringen for Kenny Jensen kan være svær, så håber jeg, at han anderkender de perspektiver, visionsudspillet indeholder. Detaljerne er ikke på plads, og alle interessenter skal inddrages. Jeg håber derfor, at både lærere, skolebestyrelse, ledelse, elever, pædagoger, forældre, politikere, og andre vil indgå i dialogen og se muligheder fremfor begrænsninger.
De elever, jeg har snakket med, ønsker udskolingsskolen. Og i sidste ende er det jo dem, vi gør det for.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top