fbpx
Valgdebat i Brøndby: Boligpolitikken tændte debatten
DSC_8757.jpg
Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Torsdag deltog cirka 140 mennesker i valgdebatten i Kulturhuset Kilden. Der blev diskuteret idræt, transport og lægemangel. Og naturligvis Brøndbys boligmæssige udvikling

Da Folkebladet torsdag aften havde inviteret til vælgermøde i Kulturhuset Kilden i forbindelse med næste uges kommunalvalg, blev der først diskuteret trafikale forhold omkring Brøndbyøster Torv. Dernæst fulgte spørgsmålet om fratrædelsesordninger til kommunale chefer og vederlag til politikkerne. Så fulgte den offentlige transport i kommunen. Dernæst de kommende udviklingsplaner omkring Brøndby Stadion, herunder flytningen af Gildhøjhjemmet.
Men så, efter lægemanglen på Vestegnen og i Brøndby også var blevet rundet, blev det spørgsmål stillet, som mange var kommet for at høre svaret på, nemlig hvordan den boligmæssige udvikling af Brøndby skal se ud i de kommende år. Således lød det fra en af tilhørerne:
– Er det rigtigt, at Venstre går ind for et stop af byggeri af almene boliger i Brøndby? Jeg ved godt, vi har landets største andel af almene boliger, men jeg ser det som en styrke. Og så er der også spørgsmålet om de store renoveringer. Der er allerede et par stykker i gang, og nu kommer den store i Brøndby Strand snart, og i den forbindelse har jeg hørt rygter om huslejestigninger på 3.000 kr. om måneden.

Tilbage til kommunen
Blandt de politikere, der svarede på spørgsmålet, var Allan Runager fra Dansk Folkeparti:
– Det er jo sådan, at huslejestigninger ofte kommer i forbindelse med renoveringer. Det bliver jo vedtaget på et beboermøde. Der hvor kommunen kommer i billedet, er der hvor huslejestigningerne er mere end fem procent. Det skal kommunalbestyrelsen nemlig godkende. Men billige boliger vil vi gerne have, og vi vil gerne have dem med en anvisning fra kommunen. Vi skal ikke have flere almennyttige boliger i Brøndby. Med mindre det er til unge eller ældre.
Også Kent Max Magelund (S), borgmester, mente, at spørgsmålet var af stor betydning:
– Det er uden tvivl et spørgsmål, der fylder meget for tiden. For to perioder siden stillede vi i Socialdemokratiet det forslag, at vi ville arbejde for gode, tidssvarende boliger, og at der skulle være balance mellem boligtyper og størrelser. Samt at der skal være en fair og gennemskuelig anvisning til almene boliger. Det er vi alle, der sidder her, enige om. Det skal vi bruge tid på i den kommende periode. Vi skal finde en retfærdig løsning til nogle af de her problemer.
Ifølge Mette Engelbrecht fra Venstre er spørgsmålet om byens boligpolitik det helt centrale i valgkampen:
– Vi går til valg på, at vi ikke vil have flere højhuse i Brøndby. Vi vil ikke have flere almennyttige boliger, og vi vil ikke sige ja til huslejestigninger på over fem procent og anvisningsretten til de almene skal tilbage til kommunen, og så skal reglerne for tildeling være fair og gennemskuelige. Grunden til, at vi går til valg på det her, er, at sådan er det simpelthen ikke i dag. Vi hører så mange historier om borgere, der bliver svigtet på denne dagsorden. Opskrivningsreglerne sejler, og det skal vi simpelthen have set på.

For og imod alment
Steen Andersen fra Enhedslisten mente i modsætning til Venstre, at der mangler almene boliger i Brøndby:
– Pointen er, at der mangler almene boliger i Brøndby. Der står mellem 5.000 og 7.000 på venteliste. I forhold til huslejestigning så blev Landsbyggefonden frataget milliarder, der var hensat til vedligehold. De blev brugt af en borgerlig regering til noget andet. Vi vidste godt, at der ville komme renoveringer, og de renoveringer kunne kun finansieres via huslejestigninger. De huslejestigninger bliver så vedtaget nærdemokratisk ude i boligselskaberne. Og ude i boligselskaberne vedtager man også meget nærdemokratisk anvisningsreglerne. Vi er det eneste parti, der går ind for at førsteprioritere almennyttige boliger.
Ligesom Steen Andersen ønskede Nadia Nielsen fra Alternativet flere almene boliger:
– I Alternativet går vi helt klart ind for flere almene boliger. De skal meget gerne være bæredygtige. Det er en investering, der vil bære frugt på langt sigt. De skal være selvforsynende med solenergi og meget gerne med regnvand. Desuden går vi ind for, at tildelingen kommer tilbage til kommunen.
Lysten til at bygge flere almene boliger delte Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti ikke:
– Uanset hvor mange boliger, Enhedslisten får opført, så når vi ikke i bund med den her venteliste. Fra SFs side ønsker vi en blandet boligmasse i Brøndby, og der mangler ejerboliger og andelsboliger. Det skal vi sørge for at bygge, når vi har muligheden, og det har vi formentlig i Kirkebjerg, når vi i starten af december skal se på, hvad vi skal gøre der. I forhold til renoveringer og huslejestigninger, så skal man tage den diskussion lokalt i boligforeningerne.
Diskussionen om, hvorvidt anvisningsretten skal tilbage til kommunen eller ej, var ifølge Carsten Zacho fra Liberal Alliance forfejlet. For ifølge ham skal der ske en radikal nytænkning på området:
– Anvisningsretten skal afskaffes fuldstændig. Boligselskaberne skal have friheden til selv at vælge, hvem der skal bo i boligerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top