fbpx
Socialdemokratiet vil stadig støtte sognekirkerne
DEBAT. Af Per Jensen, (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby

Socialdemokratiet vil fortsat støtte den sociale indsats udført af bl.a. vore folkekirker.
Som alle andre kommuner uddeler også Brøndby Kommune økonomisk tilskud til sociale arrangementer gennemført af kommunens mange frivillige organisationer. Det kan være mangeartede arrangementer, blot de opfylder kriterierne for at få tildelt tilskud efter ansøgning. Der har i Brøndby Kommune hidtil været tradition for også at støtte de mange tiltag i regi af også kommunens fire folkekirker. Ofte er det arrangementer, der finder sted i eller i tilknytning til kirken.
På kommunalbestyrelsens møde den 8. november 2018 var et af punkterne godkendelse af et tilskud til netop et sådan socialt arrangement. På trods af at der intet forkyndelsesmæssigt eller religiøst var indeholdt i ansøgningen, ønskede Dansk Folkeparti ikke at støtte denne ansøgning. Heldigvis var resten af kommunalbestyrelsen så fornuftige, at ansøgningen blev godkendt.
Tilbage er så konstateringen af, at Dansk Folkeparti fremover åbenbart ikke ønsker at støtte disse ansøgninger til sociale indsatser, hvis ansøgeren eller arrangementet på nogen måde er relateret til blandt andet en af vore fire folkekirker.
På vegne af Socialdemokratiet i Brøndby vil jeg gerne understrege, at Socialdemokratiet fortsat vil støtte alle ansøgninger, der overholder de regler, der er for modtagelse af støtte i den udstrækning, der er økonomisk råderum til det.

Det gør Dansk Folkeparti også
Af
Allan Runager, politisk ordfører for Dansk Folkeparti i Brøndby Kommune.

Socialdemokraten Per Jensen vrøvler.
Jeg ved ikke hvilket møde han har deltaget i, det kan ikke være det samme som jeg, for på min dagsorden til henholdsvis Økonomiudvalget og til kommunalbestyrelsesmødet den 8. november 2017 var der ingen § 18 ansøgning til sociale formål fra nogen af folkekirkerne i Brøndby.
Han må forveksle Dansk Folkeparti med et andet parti i kommunalbestyrelsen, som tidligere har stemt nej til § 18 ansøgninger, når de kom fra folkekirken.
For at slå fast med 7” søm, og for at gendrive Per Jensens fejlagtige konklusion, Dansk Folkeparti i Brøndby støtter gerne op om den Danske Folkekirkes sociale aktiviteter, både før, nu og i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top