fbpx
Skal der satses på erhvervsliv eller klausuler for at skaffe lærepladser?
COLOURBOX9332074.jpg

Woman using a multimeter

Foto: Colourbox
BRØNDBY. Der var på det seneste kommunalbestyrelsesmøde enighed om, at der skal skaffes flere lærepladser. Men der var langt fra enighed om, hvordan de skal skaffes

Der mangler praktikpladser på Vestegnen og dermed også i Brøndby.
Noget, der ligger alle politikere på sinde at gøre noget ved. Men hvordan der skal skaffes flere praktikpladser, er politikerne derimod langt fra enige om.
En metode kan være at pålægge virksomheder, der vinder kommunale udbud, at sørge for at tage elever. Det mener i hvert fald Enhedslisten i Brøndby.
Derfor foreslog Steen Andersen på det seneste møde, den 8. november, at Brøndby Kommune skal indføre sociale klausuler:
– Enhedslisten foreslår, at der vedtages sociale klausuler i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om Sociale klausuler om Uddannelses- og Praktikaftaler i forbindelse med udbud. Hovedrids er, at kommunale ordregivere er forpligtet til via ”følg eller forklar” princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. I praksis betyder det, at kommunen er forpligtet til offentligt at redegøre for, hvorfor der ikke gøres brug af klausuler. Relevante udbud anses for at være bygge- og anlægskontrakter hvor kontrakten udføres i Danmark, og har en varighed på minimum seks måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr eks. moms eller en lønsum på 4 mio. kr.

Behov for forlaget igen
I realiteten er der ikke tale om et nyt forslag. For Steen Andersen foreslog det samme i 2015. Men dengang var der, i modsætning til nu ikke opbakning til forslaget, sagde Steen Andersen under debatten den 8. november:
– Jeg har det sådan set lidt dobbelt med, at det nu er på igen. For vi har haft det til debat tidligere, men dengang var der ikke flertal for det. Det fornemmer jeg, der er nu. Alle de tal, jeg dyngede op dengang, er tal fra en undersøgelse foretaget af LO, DA og Undervisningsministeriet. De viste, at der dengang var et absolut potentiale for 34.600 praktikpladser samtidig med, at der manglede 12.000 praktikpladser. Nu sidder vi her igen. Det er det samme forslag, der er på bordet, og det er faktisk de samme tal, der gør sig gældende denne gang. Der er ikke sket nogen udvikling, det er tværtimod gået ned af bakke og der er færre elever på de tekniske skoler. Noget vi i den grad også kan mærke her i Brøndby.
Socialdemokratiet bakkede på mødet op om Enhedslistens forslag og erkendte samtidig, at partiet tidligere ikke havde været meget for idéen. Således sagde Arno Hurup Christiansen:
– Vi har i kommunen kæmpet mod social dumping og har også lavet nogle aftaler der. Grunden til at vi ikke var modne til at gå ind for de sociale klausuler, da vi sidst talte om det, skyldes ikke, at vi ikke synes, at sociale klausuler er det rigtige redskab. Men vi havde en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, som lidt udelukkede sociale klausuler. Men det har jo vist sig, at det ikke rigtig har båret frugt.
Og Arno Hurup Christiansen var ikke i tvivl om, at der er behov for flere praktikpladser i Brøndby:
– I dag er der faktisk 80 unge i Brøndby Kommune, der er uden praktikpladser, og vi har jo også givet hinanden håndslag på, at vi nedsætter et §17 stk. 4-udvalg, som skal se på, at vi får mulighed for at få skabt de praktikpladser i fællesskab. Her er de sociale klausuler et af redskaberne til, at vi kan komme ind på det.

Gammelt ønske
Også Vagn Kjær Hansen fra Socialistisk Folkeparti mente, forslaget om at indføre sociale klausuler, var godt:
Jeg stillede faktisk forslaget første gang i november 2010. Dengang var der stor modvillighed mod at gøre det. Forvaltningen kom dog med det forslag, at man godt kunne overveje det i anlægs- og vedligeholdelsesudbud, der overskrider 10 mio. kr. Men det eneste, jeg kunne få igennem dengang, var, at man godt kunne overveje det. Så kom partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, som vi indgik. Den sag var jeg også med til at behandle i ØU. Jeg talte meget imod den, men kunne ikke overbevise flertallet om det. Det jeg dengang kunne få igennem var, at den på et tidspunkt skulle evalueres, og jeg går ud fra, at det er det, der er sket nu. Det har så vist, at partnerskabsaftalen ikke fungerer. Men jeg er glad for, at i nu sætter fokus på det, for det skylder vi de unge, og det her er så en af metoderne.

Mistillid
Der var på mødet enighed om, at der skal gøres noget for at skaffe flere praktikpladser i Brøndby. Men der var langt fra enighed om, at sociale klausuler er det rigtige redskab at gribe til. Faktisk mente Mette Engelbrecht fra Venstre, at det var et skridt i den helt gale retning:
– Der er undersøgelser, der viser, at sociale klausuler hæmmer den fri konkurrence. Der er også undersøgelser, der viser, at vi som kommunalbestyrelse skal bruge mange kræfter på at gå de her konkrakter igennem og kontrollere dem ude i marken, om de fungerer.
Faktisk mente Mette Engelbrecht, at sociale klausuler er det samme som at vise erhvervslivet mistillid:
– Vi vil simpelthen ikke være med til, at vi udviser den her mistillid til det lokale erhvervsliv. vi går selvfølgelig også ind for, at vi skal lave flere praktikpladser. Men det her er ikke den rigtige vej.
Der skal i stedet, mente Mette Engelbrecht, arbejdes for at skabe bedre vilkår for det lokale erhvervsliv:
– Spørgsmålet er i stedet, hvad kommunalbestyrelsen har gjort de seneste fire år for at skabe nogle bedre rammer for det lokale erhvervsliv? Ingenting. Så hvis I mener, der ikke kommer flere praktikpladser, så skal vi måske se på det i stedet for. Problemet kan ikke løses ved et wupti og lave sociale klausuler. Vi aftalte sådan set i forbindelse med budgettet for 2016, at vi skulle lave en erhvervspolitik. Men der er ikke sket noget.

Større sammenhæng
I det hele taget mente Mette Engelbrecht, at man burde tænke i helheder:
– Hvis det skal virke ordentligt, skal man tage det ind i arbejdet med §17 stk. 4-udvalget og tænke det ind i forhold til de andre indsatser.
En idé Tom Bech Frederiksen fra Dansk Folkeparti var helt med på:
– Vi synes i Dansk Folkeparti, at det er et sympatisk forslag. Men vi synes ikke, vi skal skynde os med at få det igennem. Lad os nu sætte os ned og diskutere, hvad det i grunden er, vi vil med det her. Det er jo rigtigt, at vi ikke løser noget med et snuptag. Men idéen bag det, synes vi, er god. Og når vi det ikke i denne periode, kan det være, vi skal tage det med ind i den næste periode.
Konklusionen på debatten blev dog, slog Kent Max Magelund (S), borgmester fast, at sagen efter at være drøftet i november, vil blive endelig vedtaget i december og dermed ikke når at blive en del af det kommende udvalgsarbejde:
– Jeg fastholder, at vi har drøftet sagen nu, og at den er på dagsordnen igen næste gang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top