fbpx
Læserbrev 1: Lad nu beboerne få lov til at blive inddraget
DEBAT. Af Charlotte Anbro, Diget 33 2 th, Glostrup Vibeke Anbro, Betina Lefevre

Vi er rigtig glade for, at formanden for Glostrup Boligselskab har givet sig tid til at kigge vores læserbrev: ”Hvor er beboerdemokratiet i Glostrup Boligselskab?” igennem og svaret på det, Men det har ikke mindsket uroen og utrygheden blandt beboerne. Svaret indeholder mange gode vinkler, men vi kan godt have vores tvivl om hvor vidt det virkelig er blevet læst og forstået. Desværre oplever vi ingen reelle svar på vores spørgsmål, særligt hvorfor skulle processen gå så hurtig? Kunne behandlingen eventuel være foregået i flere etaper henover 2-3 måneder, således at der kunne skabes en dialog og debat med beboerne, som sandsynligvis kunne være med til at komme med gode input til det endelige beslutningsgrundlag?
Ingen af os tænker, en proces eller inddragelse af beboerne i forhold til planerne for 2020 skulle betyde, at personaleforhold skulle ud til behandling og beslutning hos beboerne eller afdelingsbestyrelserne, der er ingen tvivl om at det skal holdes i lukket forum.
Vi er mange, som mangler en oplevelse af inddragelse i forhold til store strategiske overvejelser i boligselskabet – særligt i forhold til de seneste beslutninger omkring 2020.
Det kan ikke være til gavn for nogen – og specielt ikke bestyrelsen i boligselskabet – at overhøre et ønske om en proces og inddragelse i forhold til vigtige fremtidige beslutninger. Det ville være det samme som at politikerne i Glostrup kommune ikke ønskede debat og borgerinddragelse i forhold til fremtidens Glostrup.
Vis nu, I er her for alle beboerne i boligselskabet, vær imødekommende og vis forståelse for at vi rent faktisk gerne vil boligselskabet det godt ved at inddrage os i kommende vigtige langsigtede planer og beslutninger Betragt vores bekymring og ønsker som en gave og ikke som ”utidig indblanding”

Læserbrev 2:
Intet beboerdemokrati mere

Af
Jørgen Reimann
Hegnet 23.st.th.
Glostrup

Jeg kan tilslutte mig Sonnie Odbys indlæg, beboerdemokratiet findes ikke mere, hvis planen om udlicitering bliver gennemført som Glostrup Boligselskab vil.
Så vil det ikke være det gode gamle boligselskab. Derfor kære medbeboere, vil jeg opfodre jer til at komme frem med jeres holdninger om det der foregår i Glostrup Boligselskab.
Der vil ikke blive ydet den samme nærkontakt som I har fået i mange – mange år.
Driftskontoret lukker og slukker ved årsskiftet, så er kontakten til boligselskabet på mail, telefonen eller på personlig henvendelse på Bryggergårdsvej.
Jeg har med interesse læst svaret fra formand Kurt Jensen og næstformand Bitten Matthiesen.
Jeg syntes de flyver let hen over det, når de nævner 2020 planen, som kun ganske få ved hvad indebærer.
Så hvorfor kommer denne plan så ikke frem, så alle beboere kan ytre sig og komme deres mening, inden den udføres, det kunne jo tænkes der var noget der kunne bruges?
På afdelingsmødet i afd. 09 i 2017 blev der intet nævnt om de tiltag Glostrup Boligselskab har gang i.
Det vil få konsekvenser for mange af de ældre beboere når de ikke kan komme på Driftskontoret mere.
Repræsentantskabet samt beboere burde være hørt inden alt dette iværksættes.
Men det er måske lettere at få tilgivelse end tilladelse.

Samlet svar til læserbrev 1 og 2:
Kurt Jensen, formand, og Bitten Matthiesen, næstformand, på vegne af organisationsbestyrelsen i Glostrup Boligselskab, Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

Ved informationsmødet om 2020-planen den 16. november oplevede vi en række engagerede afdelingsbestyrelser, der havde mange spørgsmål og holdninger til 2020-planen, samt, forståeligt nok, også nogle bekymringer.
Dem lytter vi selvfølgelig til og tager til efterretning. Direktionen og formandskabet står altid til rådighed for afklarende spørgsmål eller tilkendegivelser.
Vi ønsker at være et tidssvarende boligselskab, der sikrer beboerne tryghed, stabilitet og kvalitet i hverdagen.
Det gør vi ud fra de rammer, vi har at arbejde indenfor, i dette tilfælde regeringens 2020-plan, hvor den almene sektor er pålagt en huslejebesparelse på otte procent (1,5 mia) over en 6-årig periode (2014-2020), en besparelse, der kommer beboerne direkte til gode.
Derfor har vi været nødsaget til at optimere nogle arbejdsgange. Det betyder blandt andet, at vi må sige farvel til fire ejendomsfunktionærer og tre HK-ansatte ved årets udgang (den ene dog ved naturlig afgang).
Det betyder også, at det fremover vil være et eksternt firma, der står for at klippe hæk og slå græs på fællesarealerne, nøjagtig ligesom vi kontakter en tømrer eller en blikkenslager udefra ved vedligeholdelsesopgaver.
Det giver os en betydelig besparelse, ikke blot i arbejdsløn, men også på maskinparken. Priserne på boligmarkedet går op og ned, men noget af det vigtigste i et almennyttigt boligselskab er at sikre beboerne tryghed i form af en stabil og lav husleje.
Det var desværre umuligt med det daværende omkostningsniveau.
Det er vigtigt for os, at alle beboere i Glostrup Boligselskab oplever en ensartet kvalitet og service, at vi fremstår som et stærkt og samlet boligselskab i Hovedstadsområdet. Derfor har vi valgt at samle de administrative funktioner på vores hovedkontor på Bryggergårdsvej 2B.
At vi tilmed ender på en huslejebesparelse på gennemsnitligt 1.900 kr. om året pr. husstand, er noget, vores beboere kan mærke.
Allerede i denne uge rundsendes en folder til samtlige husstande, der fortæller, hvad 2020-planen handler om.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top