fbpx
Hvorfor chikaneø?
DEBAT. Af Ove Spindler, Østervej 43, 2600 Glostrup

I 2004 blev der uden varsel indført totalt parkeringsforbud på stort set hele den vestlige side af Østervej, ud for ejendommene 9A, B, C, 11 samt 13A og 13B. Efter mange protester blev forbuddet ophævet uden kendt begrundelse, men muligt i forbindelse med trafiksaneringen i Solvangskvarteret.
En chikaneø blev etableret i den første del af Østervej udfor ejendomme 9A og 9B og udfor Sognegåden.
Chikaneøen, der med cykelstier i begge vejsider optager ca. 60 meter total parkeringsplads (13 – 16 biler) fra ejendommene på Østervej, er i højeste grad fejlplaceret, uanset at et konsulentfirma Via Trafik, antaget af kommunen, har anbefalet en sådan.
Der kunne, som tidligere foreslået kommunen, etableres ”bump” ud for kordegnekontoret og til fortovet langs Mellemvej. Her kan alligevel ikke parkeres.
Trods Miljø- og Teknikudvalgets beslutning i foråret 2017 om at administrationen skulle ”fremkomme med et oplæg, der tilgodeser cyklisternes sikkerhed og i videst muligt omfang giver flere p-pladser” er det nu besluttet, ”at de eksisterende forhold på Østervej bibeholdes, da der er parkeringskapacitet i området.
Dette betyder dog, at beboere uden egen parkering skal acceptere, at der i perioder kan forekomme lidt længere gangafstande mellem p-plads og bolig.”
Denne sidste beslutning blandt andet på baggrund af undersøgelse og svar fra Via Trafik. Altså en flytning af p-problemerne til andre områder i nærområdet m.v.
Himmelråbende og komplet inkompetence.
Igen problemer for parkering ved ejendommen 9A og 9B samt heroverfor, som ved det hedengangne p-forbud. Vil Glostrup kommune ikke lytte til almindelig folkelig sund fornuft?
Der er ingen større fare for cyklister ved at passere et ”bump” i stedet for en chikaneø, hvor man skal ind og ud på grund af parkerede biler. Andre steder på Østervej er der parkering i begge sider af vejen.
Der har ikke har været nogen svar og reaktion fra Glostrup kommune på mine henvendelser og forslag.

Svar
Af
Flemming Ørhem (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget

DEBAT. Miljø- og teknikudvalget lytter altid gerne til gode input fra borgerne. Men vi lytter jo altså også til vores forvaltning, der har kortlagt parkeringsforholdene omkring Østervej.
Omkring Østervej har udvalget taget til efterretning, at forholdene er som de nu en gang er, og at der fortsat er parkeringskapacitet i området.
Hr. Spindlers ”chikaneø” og trafikforholdene i øvrigt i den sydlige ende af Østervej vil det være oplagt at kigge på med friske øjne i forbindelse med bygningen af ny sognegård.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top