fbpx
Gratis støjvold skal undersøges
VALLENSBÆK. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk var der enighed om at undersøge, om man skal tage imod en gratis støjvold

Som Folkebladet kunne fortælle for et par uger siden, havde en bred vifte af interessenter, herunder foreningen Nej Tak til Trafikstøj, inviteret til møde den 25. oktober.
Anledningen var, at foreningen havde fået kontakt til et entreprenørfirma, jord.dk, der tilbød at etablere en 750 meter lang gratis støjvold mellem Vallensbæk Torvevej og Vejlegårdsvej, langs Holbækmotorvejen.
På mødet blev idéen præsenteret, men det stod samtidig klart, at der stadig var mange uafklarede spørgsmål, herunder om projektet virkelig var gratis og i hvilket omfang det ville kunne reducere støjen i området.

Skal undersøges
I forsøget på at klarlægge, hvorvidt projektet er brugbart og realistisk i kampen mod støjen, var støjvolden på dagsordenen, da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk holdt møde den 15. november.
Socialdemokratiet havde således foreslået:
– At Vallensbæk Kommune undersøger muligheden for at indhente en eller flere målfaste skitser af de støjvolde med absorberende gabionsgærde, som borgerinitiativet Nej Til Trafikstøj, fremviste som en mulighed ved borgermødet d. 25. oktober 2017.
Desuden foreslog partiet:
-A t Vallensbæk Kommune anmoder Rambøll om et supplerende notat til dels at beregne eventuel støjreduktions effekt af støjvolde med absorberende gabionsgærde og herunder også vurderer muligheden for at få ”gratis” jord til en støjvold af den art, som blev stillet i udsigt af firmaet Jord.dk.
Endelig mente Socialdemokratiet:
– At Vallensbæk Kommune anmoder Rambøll om et supplerende notat som beskriver eventuelle sundhedsskadelige virkninger ved lavfrekvente svingninger herunder om målemetoden med et såkaldt A-filter er utilstrækkelig til at give et korrekt billede af støjgener.

Del af større plan
Der var på mødet bred enighed om at bakke op om Socialdemokratiets ønske. Dog blev den endelige ordlyd ændret til:
– Forvaltningen skal udarbejde udkast til en helhedsorienteret handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj. I arbejdet med handlingsplanen skal indgå en række input, herunder Rambølls rapport om støjafskærmning langs Holbækmotorvejen eller input fra en anden teknisk rådgiver og input fra borgerinitiativet Nej til Trafikstøj og firmaet Jord.dk. Hvis firmaet Jord.dk som nævnt i sagen vil levere tekniske beregninger m.v. uden omkostninger for kommunen, vil disse også indgå i arbejdet.

Handlingsplan på vej
Forslaget fra Socialdemokratiet faldt sammen med, at politikerne samme aften skulle forholde sig til en støjrapport fra Rambøll.
Derfor mente Søren Mayntz (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget, at kampen mod støj bør ses i en større sammenhæng:
– Støj fylder rigtig meget i vores kommune. Men spørgsmålet er, hvad vi gør ved det. Skal vi for eksempel forhøje voldene langt Vallensbækvej på bekostning af Rendsagervej, som måske er endnu mere belastet? Skal vi lave noget ude i Mosen? Skal vi som kommune måske lave noget sammen med Vejdirektoratet? Der er mange eller og hvis i den her sag, og nu er der så kommet en rapport fra Rambøll, der har sat kroner og ører på (rapport om støj, som blev offentliggjort i forbindelse med mødet, red.). Derfor har jeg taget initiativ til, at der kommer en sag på dagsordenen i den nærmeste fremtid, hvor partierne kan drøfte, hvad vi skal gøre. Så vi kan få en handlingsplan for, hvad vi kan og vil gøre fremover. En handlingsplan der både omhandler de kommunale og statslige veje.
Af den grund mente Søren Mayntz også, at en sammentænkning af støjrapporten fra Rambøll og hans ønske om at udvikle en støjhandlingsplan passede godt samme med Socialdemokratiets forslag på mødet.

Når blot der sker noget
Samtlige partier endte med at bakke op om det ændrede forslag.
Således også Socialdemokratiet, og ifølge Søren Wiborg, formand for Socialdemokratiet, var det vigtigste, at der sker noget, fremfor at det var Socialdemokratiets ordlyd, der kom igennem:
– Både støjrapporten og det, der kom frem på mødet den 25. oktober, viser, at der er noget, der skal arbejdes videre med. Og hvis vi ligefrem kan få jord og ingeniørberegninger gratis, så er vi altså kommet langt. Så kan det godt være, der kommer andre udgifter til, så finder vi ud af det. Men hvis udgangspunktet i ændringsforslaget er, at der bliver arbejdet videre med det her på en eller anden måde, så er det fint for os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top