fbpx
Forflyttede skraldemænd føler sig trampet på
DSC_2112.jpg
De forflyttede skraldemænd fra affaldssagen i Brøndby føler sig uretfærdig behandlet. De mener ikke at have gjort noget forkert. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. To skraldemænd, der ifølge Brøndby Kommune sammenblandede sorteret affald, er chokeret over at blive straffet for noget, de mener, de ikke har gjort. Samtidig mener de, at kommunen selv har store affaldsproblemer

I begyndelsen af oktober kunne Folkebladet fortælle om en strid mellem Brøndby Kommune og vognmandsfirmaet M. Larsen.
De to parter var uenige om, hvorvidt mandskabet på en af M. Larsens skraldebiler, der henter affald for Brøndby Kommune i Dammene, havde sammenblandet det affald, borgerne havde sorteret.
Dengang hed det blandt andet fra kommunen:
– Brøndby Kommune har taget hånd om de episoder, hvor korrekt sorteret affald er blevet blandet sammen i forbindelse med affalds-tømningen. Sagen har nu fået personalemæssige konsekvenser for de involverede medarbejdere, og M. Larsen står til at skulle betale en bod for de fejlagtige tømninger.
Ligeledes udtalte Kathleen Kjærulf, miljøchef i Brøndby Kommune:
– Vi har en kontrakt med M. Larsen, der fortæller, hvordan affaldet skal håndteres, og det skal de naturligvis leve op til. Derfor reagerer vi også prompte, når det ikke sker.
Overfor Folkebladet slog Henrik Bøttern, administrerende direktør i M. Larsen, fast, at de pågældende skraldemænd ikke havde gjort noget forkert:
– Vi fejlsorterer ikke affald. Der er ikke på noget tidspunkt sket en fejlsortering i det affald, vi på vegne af Brøndby Kommune har indleveret til Vestforbrænding.
Men, tilføjede Henrik Bøttern, i det her tilfælde, hvor en borger havde taget fotos af en skraldemand, der under tømningen havde stillet affaldsbeholderen i den ene side af skraldebilen og ikke midt på, hvorved man kunne få det indtryk, at der foregik sammenblanding af affald, lod man tvivlen komme Brøndby Kommune til gode:
– Det er rigtigt. Det erkender jeg. Deraf kan man også få det indtryk, at sorteret affald bliver sammenblandet. Det man bare ikke kan se, hvis man ikke er skraldemændene, er, at der ikke er noget i den ene af beholderne. Derfor sker der heller ikke en sammenblanding. Fordi der simpelthen kun er affald i det ene rum i affaldsbeholderen.
Brøndby rejste dengang en bodssag mod M. Larsen og de to medarbejdere blev fjernet fra kørsel i Brøndby Kommune.

Vi skulle tage skraldet
De to skraldemænd, sagen drejer sig om, hedder Henrik Rønning og Rasmus Bentzen. De er både skuffede og rystede over den behandling, de har fået af Brøndby Kommune.
– Det er at skyde gråspurve med kanoner. Det er alt for voldsom en reaktion fra kommunens side. Vi skal tage ansvaret for noget, vi ikke har gjort, siger Henrik Rønning.
Både han og kollegaen Rasmus Bentzen understreger overfor Folkebladet, at de ikke udtaler sig på vegne af M. Larsen, men kun på egne vegne. Ligeledes slår de to skraldemænd fast, at de er meget glade for at arbejde for M. Larsen og intet har at udsætte på firmaets ageren i sagen.
– Vestforbrænding har aldrig fundet et fejlsorteret læs fra M. Larsen, som er hentet i Brøndby, eller for den sags skyld et andet sted. Alligevel skal vi fjernes, uden der er bevis for, at vi har gjort noget forkert. Vi er blevet dømt, uden der har været rettergang. Det kan man da ikke.
Kelvin Hansen er tillidsmand for Henrik Rønning og Rasmus Bentzen. Han er ligeså rystet som dem:
– Der er altså tale om to voksne, fornuftige mennesker, der blot passer deres arbejde. Når det er to-kammerbeholdere, kan man kun tømme en skraldespand ad gangen, medmindre det ene kammer på beholder nummer to er tomt. Så i 90 procent af tømningerne vil man kun kunne udføre arbejdet korrekt ved at tømme en ad gangen. Problemet er, at borgerne ikke forstå det, når de ser to beholdere på skraldebilen.

Accepterer ikke advarsel
Efter Brøndby Kommunes klage måtte Henrik Rønning og Rasmus Bentzen ikke længere køre skraldebil i Brøndby, men fik andre opgaver hos M. Larsen. Noget, der ryster Kelvin Hansen:
– Jeg er virkelig chokeret over straffen. Det er helt ude af proportion med virkeligheden, og det er i den grad gået ud over deres løn, fordi de ikke kan opretholde den samme akkord. Det er alt sammen sket, fordi Brøndby Kommune forlangte det, uden at kunne bevise, at noget var galt. Ikke lige den behandling, jeg havde forestillet mig af Brøndby Kommune.
Ud over forflyttelsen fik Henrik Rønning og Rasmus Bentzen begge en advarsel, som de dog ikke accepterede, fortæller Henrik Rønning:
– Jeg har ikke gjort noget forkert, så jeg ville ikke underskrive advarslen. Så ville jeg hellere blive fyret.

Hvad med kommunen?
Sagen rullede i slutningen af september, fordi Brøndby Kommune fik en henvendelse fra en borger. Med henvendelsen fulgte flere fotos, der blandt andet viser, at Henrik Rønning og Rasmus Bentzen har stillet to skraldespande på skraldebilen samtidig. Borgeren fik dermed, ifølge henvendelsen, det indtryk, at sorteret affald blev blandet sammen. Andre fotos viser, at en af de to, mod reglerne håndsorterer affald.
Brøndby Kommune valgte dengang at udføre egenkontrol ved at sende to miljømedarbejdere ud og observere Henrik Rønnings og Rasmus Bentzens arbejde. En prioritering, der undrer Henrik Rønning:
– Den samme medarbejder har i flere år lovet os at sørge for, at en skraldespand på Ældrecenteret på Nygårds Plads, der er tilsluttet en skakt, og som hurtig bliver fyldt, hvorved vi må håndsortere, bliver ordnet. Med der sker ikke noget. Hvis vi ikke håndsorterer her, men melder det ind, som vi skal, så får ældrecenteret ikke tømt skraldespand. Det er mærkeligt, at medarbejderen har tid til at kontrollere os, men ikke til gøre noget ved det her. Det virker som om, at når det er noget i det offentlige rum, som borgerne kan se, så skal der handles hurtigt. Men når det er gemt væk i et skur, så gør det ikke noget.
Folkebladet har haft mulighed for at se fotos af den omtalte skraldespand. Ligeledes har Folkebladet set fotos af en skraldespand, der står på jord på en af kommunens grunde. Ifølge reglerne må skraldemændene ikke tømme disse skraldespande. Fordi de står på et underlag, hvor skraldemændene ikke kan køre skraldespandende.
I sådanne tilfælde skal den, der skal have tømt skraldespanden, køre den til skel, så skraldemændene kan tømme den herfra. Men i dette tilfælde har Brøndby Kommune undtaget sig selv. Imod reglerne mener Rasmus Bentzen:
– Det er under normale omstændigheder kun Arbejdstilsynet, der kan dispensere for disse regler. Men her har kommunen altså givet sig selv lov. Det må de dog ikke.

Vil ikke tilbage
Der er gået halvanden måned, siden Henrik Rønning og Rasmus Bentzen blev fjernet fra arbejdet i Brøndby Kommune. Alligevel føler de sig stadig uretfærdigt behandlet, siger Henrik Rønning:
– Det er en meget, meget hård og uretfærdig straf. Det virker stadig meget voldsomt, at kommunen gik ud og forlangte, at vi blev flyttet.
Men selv hvis muligheden skulle byde sig, er de færdige med at samle affald i Brøndby, slår Rasmus Bentzen fast:
– Efter den her behandling, ønsker vi ikke på nogen som helst måde at komme tilbage, hvis vi fik tilbuddet. For det er altså ikke en ordentlig måde at behandle folk på.

Har fulgt procedure
Da Folkebladet ringer til miljøchef i Brøndby Kommune, Kathleen Kjærulff, for at høre, hvad hun siger til Henrik Rønning og Rasmus Bentzens kritik, er hendes umiddelbare reaktion:
– Det ærgrer, at sagen kommer op nu. For vi betragter i grunden sagen som afsluttet på en fornuftig og konstruktiv måde.
Hun fastholder dog, at sagen har haft det rette forløb:
– Ifølge kontrakten med M. Larsen kan Brøndby Kommune forlange, at de to skraldemænd flyttes, og det har vi valgt at ønske, da de tidligere har været involveret i en lignende episode.
Til spørgsmålet om, hvorvidt Brøndby Kommune har uigendrivelige beviser på, at Henrik Rønning og Rasmus Bentzen har fejlsorteret, siger Kathleen Kjærulf:
– De billeder, som vi har fået fra borgerne, og som Folkebladet også har haft mulighed for at se, er beviser nok for os. Her kan man se de to skraldemænd tømme to skraldespande samtidig, og det må de ikke ifølge proceduren, som vi har aftalt med M Larsen.
Henrik Rønning og Rasmus Bentzen undrer sig over, at Brøndby Kommune har sendt to medarbejdere ud for at kontrollere deres arbejde. Men det er ifølge Kathleen Kjærulf en hel almindelig procedure:
– Når vi får en henvendelse som denne fra en borger, så er det helt normalt, at vi selv kontrollere det efterfølgende.
Derfor er der heller ikke, som Henrik Rønning og Rasmus Bentzen ellers overvejer, noget problematisk i, at den ene af de to medarbejdere, der kontrollerede de to skraldemænd, er kandidat ved kommunalvalget i Brøndby:
– Det var min beslutning, at de skulle tage ud og kontrollere skraldemændene. Så alt er, som det skal være. Den pågældende medarbejder tog afsted, fordi jeg besluttede det.

Der kommer løsninger
Henrik Rønning og Rasmus Bentzen mener, at proportionerne i sagen er helt forkerte. For hvorfor skal de straffes hårdt for det, de selv opfatter som en mindre forseelse, mens Brøndby Kommune samtidig ikke overholder de regler, der gælder for afhentning af affald. Ifølge Kathleen Kjærulf hænger de to ting dog ikke sammen:
– Det er det vigtigt for løsning af denne slags sager at alle overholder den procedure, vi har aftalt. Vi er i dialog med M. Larsen og de to adresser for at løse de her sager. Vi har set på løsninger i forhold til Ældrecenteret på Nygårds Plads. I forhold til den anden sag, om affaldsafhentningen i nyttehaverne, så vil der i foråret komme belægning, så skraldespandene ikke skal køres hen over jorden. Det er faktisk sådan, at skraldemændene ifølge reglerne gerne må køre hen over jord med skraldespande, hvis det kun gælder nogle enkelte skraldespande og ikke alle på en vej.

Ingen kommentar
Folkebladet har også ringet til Henrik Bøttern, administrerende direktør i M. Larsen. Han siger om sagen:
– Det ærgrer mig, at den her sag kommer frem nu. Det er afsluttet, og vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Brøndby Kommune.

Ifølge Folkebladets oplysninger er den millionstore bod, som Brøndby Kommunen forlangte af M. Larsen i forbindelse med sagen faldet til 10.000 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top