fbpx
Effektivisering i Gadager?
DEBAT. Af Hanne Stærke, Gadager 5, 2600 Glostrup

Den 26. september 2017 afholder Gadager ordinært afdelingsmøde. Bestyrelsens formand, Kurt Arve Jensen, gennemgår beretningen.
Til beretningens punkt 5: Effektivisere, gøre det smartere, spørger jeg, om det er korrekt opfattet, at det betyder afskedigelser. Hertil er svaret, at det gør det blandt andet.
Efter beretningen spørger jeg igen, om det er formandens og bestyrelsens formål at arbejde for afskedigelser. Her henviser Kurt Jensen til regeringens spareplan 2020.
I 2020-spareplanen står der blandt andet, at: effektiviseringsmålet er et samlet mål for hele den almene boligsektor. Det er altså op til de enkelte boligorganisationer og afdelinger selv at beslutte, hvordan effektiviseringsgevinsterne bedst kan hentes hjem. Målet tvinger ikke den enkelte boligorganisation til at nå et bestemt delmål.
Formanden har lige, i sin beretning, givet vores gårdmænd stor ros for deres arbejde. Jeg forstår ikke sammenhængen mellem, at vores gårdmænd og Driftskontoret, der gør et fantastisk stykke arbejde og lige har fået ros, nu kan se i øjnene, at der skal effektiviseres og dermed afskediges medarbejdere. Hvordan kan man tro, at så flot en indsats kan bevares, hvis der skal afskediges medarbejdere?
Såfremt det overhovedet kan komme på tale, at Gadager skal afskedige folk, så må det være beboerne, der på et afdelingsmøde skal være med til at træffe den beslutning. Der skal indkaldes til møde, hvor vi drøfter, om vi vil være med til fyringer eller finde alternative besparelser. Det gør jeg opmærksom på til afdelingsmødet, og jeg forlanger udtrykkeligt, at det bliver referatført. Dette fremgår ikke af referatet. Afdelingsbestyrelsen vælger altså bevidst ikke at referatføre en beboers kritiske indsigelser.
Nu viser det sig, at hækkeklipning og græsslåning skal udliciteres, og at der er fyret en medarbejder på Driftskontoret.
Kan det leve op til Gadagers store krav? Hvor er demokratiet blevet af?

Svar
Af
Kurt Arve Jensen,
formand for Afdelingsbestyrelsen i Gadager

Er det nødvendigt at afskedige ansatte for at effektivisere, spørger Hanne Stærke, hvor hun henviser til 2020-planen, som i Glostrup Boligselskab betyder afskedigelser af syv ansatte.
Ja, det er det desværre nogle gange.
Synes vi i Bestyrelsen og Ledelsen, at det er rart? Absolut ikke.
Du skriver, at: såfremt det overhovedet kan komme på tale, at Gadager skal afskedige folk, så må
det være beboerne, der på et afdelingsmøde skal være med til at træffe den beslutning. Der skal indkaldes til møde, hvor vi drøfter, om vi vil være med til fyringer eller finde alternative besparelser.
Her er svaret et stort og rungende nej.
Afskedigelser i Glostrup Boligselskab bliver aldrig et forhold til debat ved et afdelingsmøde, af hensyn til de berørte medarbejdere. Her har bestyrelsen givet ledelsen fuld bemyndigelse til at tage de nødvendige skridt.
Fremover står et eksternt firma for at klippe hæk og slå græs, og de enkelte afdelinger beslutter og tilkøber selv eventuelle ekstraopgaver. Et stort plus for det beboerdemokrati, du efterlyser.
Det er rigtigt, at regeringens 2020-spareplan på lejeboligområdet har været med til at sætte skub i processen, men det er ikke rigtigt, at regeringens krav om en besparelse på otte procent i perioden 2014-2020 er overladt til fri fortolkning og forvaltning, som Hanne Stærke indikerer.
Hvis ikke vi som boligselskab forholder os aktivt til 2020-planen, ender vi i en situation, hvor andre tager beslutningerne for os. Det vil vi gerne undgå.
Du skriver også, at: Afdelingsbestyrelsen vælger altså bevidst ikke at referatføre en beboers kritiske indsigelser. Det undrer mig meget, når jeg tidligere har fortalt dig, at der var tale om en banal (og selvfølgelig) beklagelig forglemmelse fra referentens og min side, da dit spørgsmål ikke blev noteret, men på ingen måde en bevidst handling. Referatet fra mødet vil blive tilpasset og husstandsomdelt. Ingen af os i afdelingsbestyrelsen har behov for at skjule noget, og du er altid velkommen til en kop kaffe, hvor vi kan få ryddet eventuelle misforståelser af vejen. Det er iøvrigt lettere end at kommunikere via læserbreve.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top