fbpx
Computerspil hjalp unge i uddannelse
computerspil.jpg
Spilværkstedet på produktionshøjskolen har hjulpet flere unge i uddannelse. Foto: Lars Loppnau
GLOSTRUP. 12 unge, der tidligere gik på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, startede en uddannelse i sommers, efter de havde arbejdet med computerspil på skolen. Nu vil andre lande lære af Glostrup

På Spilværkstedet på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole (GAP) arbejder 18 unge med udvikling af computerspil. Spillene produceres for kunder, til undervisningsbrug i folkeskoler eller som øvelsesopgaver, og spilværkstedet har blandt andet produceret spil for kommuner, som ønskede at få børn og unge til at interessere sig for demokratisk deltagelse eller udvikling af boligområder.
Men der bliver ikke kun udviklet computerspil på værkstedet, de unges egen udvikling og læring er også i fokus.

Gode resultater
Produktionshøjskolen deltager i et europæisk samarbejde om vidensdeling og udvikling af metoder til at modvirke social og uddannelsesmæssig eksklusion, og her er der interesse for Spilværkstedet. Det indgår i en fælles rapport sammen med andre undervisningsforløb, der kan inspirere andre.
– Konklusionerne i rapporten viser, at Spilværkstedet har fundet en formel på et undervisningsforløb, der udvikler de unge langt ud over selve det faglige indhold i undervisningen. Desuden tiltrækker forløbet unge, som ellers ikke har kunnet se sig selv i uddannelse, heraf mange, som har levet en isoleret tilværelse med nedrullede gardiner gennem længere tid, siger Torben Graff, forstander på Produktionshøjskolen.
Produktionshøjskolen optager konstant nye elever, mens andre forlader skolen, men en del følger det almindelige skoleår, der er altså mange, der stopper om sommeren. Der var 19, der stoppede i sommers. Af dem er 12 tilmeldt uddannelse, enten forberedelseskursus eller ordinær uddannelse. Fire ville gerne arbejde i et år før uddannelsesstart, og tre er stoppet uden en aktuel plan.
– Det er bemærkelsesværdigt gode resultater, elevernes udgangspunkt taget i betragtning, siger Torben Graff.

Særlige udfordringer
En stor procentdel af de unge på Spilværkstedet har betydelige udfordringer, som for eksempel angst, social fobi eller ordblindhed. Næsten 2/3 af eleverne på Spilværkstedet har på et tidspunkt fået en diagnose, typisk indenfor autismespektret. 60% har et eller flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig, de øvrige har ikke været i gang med uddannelse efter grundskolen, eller har afbrudt grundskolen uden afgangsprøve.
– På Spilværkstedet fokuseres der ikke på de unges begrænsninger, men på deres muligheder for at udvikle interesseområder og bidrage til de fælles projekter, siger Torben Graff.
Da de fleste af de unge som udgangspunkt har meget negative skoleoplevelser og ringe tro på sig selv i forhold til uddannelse eller arbejde, er lærerne meget opmærksomme på, hvordan de unge kan opnå tryghed og blive en del af fællesskabet på trods af deres udfordringer.
– Der er en meget høj grad af accept og respekt for forskellighed blandt de unge, og det giver tryghed at opleve at man ikke er den eneste der er ekstrem lydfølsom, eller får det fysisk dårligt hvis der er for mange samlet på et lille område. Flere ser efterhånden også deres autisme som en styrke frem for et handicap, når de for eksempel bliver dygtige til programmering i løbet af få dage. Nogle af de unge taler åbent om deres udfordringer og deler deres erfaringer med at have følt sig anderledes, siger Torben Graff.

Evner til uddannelse
Eleverne fremhæver det sociale miljø og kammeratskabet på værkstedet som den vigtigste faktor i forhold til udbytte af undervisningen.
– Det kan virke lidt underligt set udefra, da de unge en stor del af tiden er optaget af deres egne projekter og skærmer sig fra omverdenen med deres head-set på. Andre faktorer er muligheden for individuel specialisering, og at både lærere og elever er drevet af oprigtig interesse for computerspil, siger Torben Graff.
De mange timer man har brugt på spil bliver værdsat og omsat til noget brugbart i undervisningen, og lærerne fremhæver gamere som eksperter på området.
– En del af eleverne er opmærksomme på, at den rutine, de har opnået i form af struktur, planlægning, tilegnelse af ny viden, dokumentation og præsentation, har den største værdi i forhold til uddannelse. Det er noget, de aldrig tidligere har været opmærksomme på, måske fordi fokus på at lære at regne, læse og skrive har været alt rigeligt for dem – uden de nogensinde er blevet specielt gode til det, siger Torben Graff.

Spilværkstedet
Spilværkstedet er den nyeste af produktionshøjskolens it-baserede værkstedslinjer. Værkstedet startede i 2014 på baggrund af erfaringer med undervisning i spiludvikling på en særlig uddannelse for unge med autismeforstyrrelser. Det er et eksempel på ”omvendt inklusion”, idet værkstedet blev åbnet op for andre unge med samme faglige interesse som autisterne. I dag er fordelingen meget jævn, og der skeles ikke til diagnoser eller forkundskab ved optag, kun til interesse for læring.

Spilværkstedet har leveret spilbaserede undervisningsforløb til bl.a. folkeskoler, kommuner og boligselskaber, og holder kurser for både undervisere og elever som en del af deres produktion.

Courage
Courage er et EU-støttet projekt under Erasmus+, som har til formål at modvirke social og uddannelsesmæssig eksklusion. Partnerne er fra Irland, Norge, Portugal, Litauen og Danmark, og de dokumenterer og udveksler inspirerende projekter gennem kurser og træningsforløb for undervisere. Desuden afholdes en fælles afslutningskonference med præsentation af projekter og resultater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top