fbpx
At holde hånden over lejerne
DEBAT. Af Michael Buch Barnes (S) og Alexander Bruhn Johansen (SF)

Til Folkebladets vælgermøde torsdag den 9. november i Brøndby fyldte boligpolitik meget. Rigtigt meget.
Som aktive i beboer/boligbevægelsen i Brøndbys almene boliger er vi rigtigt glade for, at det område fylder noget for partierne op til kommunalvalget.
Vi har noteret, at der er nogen uenighed om, dels hvordan boligerne skal udlejes, og dels om hvordan man ser på renoveringer af vores boliger.
Vi kan dog ikke lade udsagnet fra Venstre om, at det er partiet der “holder hånden over lejerne” stå.
Venstre var på landsplan hovedarkitekterne bag at regeringen (V og K) tog penge ud af landsbyggefonden i 00’erne (med støtte fra DF). Penge som vi som lejere i de almene boliger over hele landet havde sparet op til renoveringer.
Det klinger endog meget hult, når Venstre siger, de ikke vil sige ja til huslejestigninger, når der kommer nødvendige renoveringer, huslejestigninger som kommer, fordi der mangler penge i landsbyggefonden, penge som vi selv har sparet op, og som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti tog i 00’erne.
Hvis du gerne vil beskytte lejerne og de almene boliger, så stem på en boligaktiv. I Brøndby er der denne gang desværre kun to, de undertegnede.
Den almene sektor er selvejende, selvstyrende og selvstændig.
Beboerdemokratiet er vore største styrke, vi er nærdemokrater.

Svar:
Klapper hinanden på ryggen

Af
Mette Engelbrecht (V), spidskandidat

DEBAT. Igennem denne valgkamp er det blevet mere og mere tydeligt, hvor indspist Socialdemokraterne, SF og boligbevægelsen er, og hvor stor indflydelse det har på de forhold som lejerne i de almennyttige boliger bliver udsat for.
I Venstre er vi glade for, at både Alexander og Michael bekender kulør, når de vedkender sig, at de er nogle af de socialister i Brøndby, der både er med i boligbevægelsen og de politiske partier, som klapper hinanden på ryggen uden kritisk at kunne se på de forhold, som de er med til at pådrage lejerne i Brøndby Kommune.
Beslutningen om landsbyggefonden for mere end 17 år siden har ingen indflydelse på de massive huslejestigninger, der er pådraget lejerne igennem de seneste fire år. Det er alene boligforeningernes beslutning om finansiering af vedligehold med godkendelse fra flertallet i kommunalbestyrelsen, som har pådraget lejerne massive huslejestigninger, selvom vedligeholdelse af kommunens aldrene almennyttige boliger ikke kan komme som en overraskelse.
Så hvis du stemmer på en boligaktiv fra socialdemokratiet eller SF, så får lejerne flere udgifter og flere politikere, der klapper hinanden på ryggen i stedet for politikere med visioner for, hvordan Brøndby skal se ud i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top