fbpx
Så er Vallensbæks budget for 2018 vedtaget
VALLENSBÆK. På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde blev budgettet for 2018 vedtaget af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk

Som Folkebladet kunne fortælle i slutningen af september, så er alle partier i Vallensbæk med i budgetforliget for 2018.
Derfor var der heller ikke den store dramatik, da partier på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde formelt vedtog budgettet for næste år. Alligevel benyttede partierne mulighed for at understrege, hvad de ser som det væsentligste i budgettet. Således sagde Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti blandt andet:
– I Dansk Folkeparti er vi glade for, at vi i år har kunnet indgå budgetforlig med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen. Til forskel fra de sidste to budgetter, hvor der har været fokus på prestigeprojekter, er dette budget landet rigtigt.
Kenneth Kristensen Berth mente således, at Dansk Folkepartis aftryk blandt andet kunne ses på ældreområdet:
– Vi får etableret et sanserum på Højstruphave, som kan hjælpe vores demente borgere til at få en bedre tilværelse, vi får afskaffet betalingen for aflastningspladser, så borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset, men ikke kan flytte i eget hjem, ikke skal betale selv for en aflastningsplads. Der bliver afsat en kapacitetspulje til akutboliger på ældreområdet og der bliver bygget nye ældreboliger ved Pilehavehus, og der bliver også etableret nye kogefaciliteter på Korsagergård. Så de ældre bliver tilgodeset i dette budget.
Også på børneområdet er Dansk Folkepartis aftryk til at få øje på, mente Kenneth Kristensen Berth:
– Så er der børnene. Først og fremmest får vi en ny institution til erstatning for Birkely. Den bliver en stue større end den nuværende institution for at imødekomme efterspørgslen efter pladser. Men det bliver en institution, som stadig skal fungere som integreret institution og med plads til de børn, der har behov for særligt trygge rammer. Dertil kommer, at der bliver afsat penge til en ny juniorklub og SFO – og det er også på tide. De rammer vi byder børnene fra Pilehaveskolen er ikke tidssvarende – og det er godt at der nu er afsat penge hertil. Endelig er der flere penge til legepladspuljen og der kommer flere ansatte i daginstitutionerne.
Dog kunne Kenneth Kristensen Berth også få øje på et par ting i budgettet, han godt kunne undvære:
– Vi har simpelthen svært ved at se en selvkørende bus tøffe ned ad Vejlegårdsvej eller Vallensbæk Torvevej med 25 km/t, som er max-hastigheden. Det, tror jeg, en del bilister vil føle er en smule frustrerende. Og så havde vi nok satset på en lidt mindre ambitiøs badeanstalt i Køge Bugt end de syv mio. kr., der er lagt op til at bruge på det projekt.

Dumt ikke at være med
Søren Wiborg fra Socialdemokratiet var i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet meget tilfreds med budgettet for næste år:
– Det er det flotteste budget, jeg har lavet forlig om i mine 20 år i kommunalbestyrelsen, hvis man alene ser på de øgede anlægsudgifter og øgede udgifter til bedre service. Fundamentet har også være lagt i de foregående år, hvor S og C sammen har gennemført nødvendige besparelser og tilpasninger, så det økonomiske råderum nu har en størrelse, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at gøre flere ting for borgerne. Det er vel også den væsentligste årsag til, at alle 15 medlemmer er med i budgetforliget. Det ville være torskedumt at står udenfor.
Et punkt, Søren Wiborg særligt glædede sig over, var institutionsområdet:
– Socialdemokratiet har i mange år arbejdet for at få flere hænder i daginstitutionerne. Det har været et stort ønske for forældre og medarbejdere. Det kom vi så igennem med i år. Der er afsat 2.000 kr. mere pr. barn til højere normering, hvilket giver en samlet udgift på 1,2 mio. kr.
Og så glædede Søren Wiborg sig over, at der var sat penge af til den fortsatte kamp mod støj:
Så tager vi også ansvaret for, at der er afsat midler til en støjindsats, en mio. kr. Det er tanken, at pengene skal bruges til at lukke nogle af de huller i støjværnet i Vallensbæk Nord, som kommer fra tunneller m.v. under motorvejene. Tunnellerne virker som tragte og forstærker lyden i boligområderne. Det projekt har vi store forventninger til.
Og så glædede Søren Wiborg sig over de anlægsprojekter, der enten kan gøres færdig eller påbegyndes som en konsekvens af næste års budget:
– Hele anlægsrammen er ganske flot med fortsat udvikling af Det Grønne Strøg langs Vallensbæk Torvevej, de mange projekter i Vallensbæk Strandpark og udviklingen af havnen. Der er også flere spændende trafikprojekter. Cykelsti langs Vallensbækvej og ikke i mindst bedre udkørselsforhold for erhvervsområdet Delta Park.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top