fbpx
Øget brug af teknologi giver udfordringer
VALLENSBÆK. Øget brug af teknologi giver nye muligheder. Men rejser også spørgsmål i forhold til sikkerheden. Det sætter Vallensbæk, i et nyt samarbejde, fokus på

Vallensbæk har vedtaget en Smart City-vision, der skal øge borgernes livskvalitet. Visionen er at gøre elementer i byrummet smarte ved hjælp af teknologi.
Det kan for eksempel være opsætning af støjværn på baggrund af støjdata, forsøg med selvkørende busser, som politikerne har sat på budgettet for 2018, eller sensorer, der måler luftkvaliteten i klasselokalerne.

Kan misbruges
Men teknologien kan misbruges, hvis it-sikkerheden ikke er i top.
Det kunne være blandt andet være hacking af opsatte sensorer, hvilket ikke lyder så voldsomt, hvis det er en luftmåler i et klasselokale, der er tale om.
Men hvis det drejer sig om for eksempel trafikstyringsanlæg, kan det koste menneskeliv.
Samtidig skal folks privatliv beskyttes, så data, der udveksles mellem en smartphone og en sensor i en lygtepæl ikke opfanges og bruges til at identificere personer, uden de har givet samtykke til det.

Ikke stor fokus
Alligevel har sikkerhed på området, eller Cybersecurity, traditionelt ikke stået højt på prioriteringslisten i verdens Smart Cities.
Men sikkerhedstruslerne mod byernes Smart City-løsninger er globale og vil i de kommende år sandsynligvis stige i omfang og teknisk kompleksitet. Derfor ønsker man, i de danske kommuner, der arbejder med Smart City-løsninger, et bedre overblik over sikre løsninger på problemerne.
Behovet for at udvikle fælles retningslinjer og fælles best-practices på tværs af kommuner og offentlige institutioner presser sig således på, mener Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk:.
– Borgernes sikkerhed er vigtigst. Men cybersecurity skal ikke være en hæmsko i forhold til at udnytte mulighederne i ny teknologi til at forbedre vores livskvalitet. Derfor tager Vallensbæk førertrøjen på og går sammen med en stribe samarbejdspartnere ind i arbejdet med at få en grundlæggende sikkerhed på plads og dermed bane vejen for innovative teknologier uden at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed.

Ingen chancer
I arbejdet med at sætte fokus på sikkerheden har Vallensbæk Kommune derfor taget initiativ til et nyt projekt, Smart City Cybersecurity Lab (SCL) og har samtidig modtaget 1,7 mio. kr. i udviklingsmidler fra Vækstforum Region Hovedstaden.
Et arbejde Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, chef for Center for IT og Digitalisering i Vallensbæk Kommune, mener, er en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede er i gang:
– Indtil videre har Vallensbæk primært arbejdet med helt ufarlige løsninger, da vi, som alle andre, mangler viden og kompetencer, før vi kan begynde at arbejde med projekter, der involverer mulige sikkerhedsrisici. For eksempel har vi sensorer der samler forbrugsdata på vand, el og varme i kommunens bygninger og leverer et løbende forbrugsregnskab til de mennesker, der kan skabe ændringer i forbruget. Dels til beslutningstagere og dels til bygningsadministratorer, skoleledelser og skolebørn, der på skærme kan følge energiforbruget.
Sikkerheden skal nemlig, mener Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, være i orden, inden man begynder på større og mere komplicerede projekter:
– Vi som kommune, der er helt tæt på borgerne og kan se potentialerne i smart teknologi, vil gerne kaste os ud i forsøg med teknologi baseret på dataudveksling. Men det kan vi kun, hvis vi får opbygget helt klare retningslinjer for at gøre smarte løsninger sikre, ingen smart uden sikker. Derfor går vi sammen med andre kommuner, regionen og vidensinstitutioner om ikke bare at sætte fokus på sikkerhed, men faktisk finde reelle måder at få sikkerhed på.

Bliver snart aktuelt
De lokale politikere i Vallensbæk har netop vedtaget, at der i budgettet for 2018 skal bruges penge på at undersøge muligheden for selvkørende busser. Et område, Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe mener, illustrerer der udfordringer, der er:
– De selvkørende busser testes i 2018, det vil sige meget snart. Vi vil selvfølgelig gerne sikre at disse og andre enheder i byrummet ikke kan hackes.

Bruges til indretning
Desuden er der spørgsmålet om den store mængde data, kommunen indsamler, fortæller Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe:
– Kommunen har adgang til rigtigt meget information om kommunens borgere. Det vil vi gerne have mulighed for at bruge konstruktivt til at skabe værdi for borgerne. Vi ville for eksempel gerne kunne lave forudsigende analyser for at finde ud af, hvor vi skal sætte ind med sundhedsforebyggende indsatser, og vi ville gerne kunne skabe bedre beslutningsgrundlag for at forbedre byrum og trafikløsninger ved at kunne kortlæggere borgeres bevægelsesmønstre i byen.
Men her er der, som det ser ud lige nu, problemer, tilføjer Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe:
– I det arbejde bevæger vi os på usikker grund og har brug for solid viden om muligheder for indsamling og anonymisering af data for at kunne gå ned af den vej. For det første taler vi nemlig om følsomme og personhenførbare data, som ved hacking kunne komme i forkerte hænder og misbruges. For det andet er der en hårfin grænse mellem at borgere oplever øget værdi og de oplever et indgreb i den personlige sfære.

Hvor er balancen?
Derfor har det kommende arbejde et klart fokus, siger Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe
– Spørgsmålet er, hvordan vi som regioner og kommuner bedst muligt skal forvalte borgernes data med de ny muligheder, den teknologiske udvikling åbner op? Vi vil gerne blive bedre til at bringe data i spil i sikre rammer til glæde og værdi for borgerne, og håber med SCL at blive klar til denne opgave.

• I projektet deltager foruden Vallensbæk Kommune også Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, DTU, Fredensborg Kommune, Gate21 og IDA.
• Målet for SCL er at etablere et tæt samarbejde mellem offentlige og private institutioner om sikkerhed og beskyttelse af privatliv i Smart Cities.
• Projektet skal frem til 2019 arbejde strategisk med at udvikle fælles rammer og retningslinjer for cybersecurity i Smart City-løsninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top