fbpx
Nye reform vil påvirke Brøndby
BRØNDBY. Den nye uddannelse, Forberedende Grunduddannelse, der skal hjælpe unge under 25, får betydning for Brøndby, mener folkeringsmedlem og borgmester

Den 13. oktober indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform, der skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.
Ifølge aftalen mellem partierne skal en række af de nuværende forberedende tilbud lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der kommer til at vare op til to år.
FGU’en skal ruste de unge under 25 år til fagligt, personligt og socialt at gennemføre enten en erhvervsuddannelse, en anden ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.
FGU’en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.
Reformen vil i den grad få betydning i Folkebladets område, da der i såvel Brøndby som i Glostrup findes produktionskoler, der vil blive berørt af reformen, og da flere unge i Folkebladets område tilhører målgruppen, der skal nyde godt af reformen.

God hjælp til unge
Mattias Tesfaye, valgt for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen, har siddet med ved forhandlingsbordet.
Folkebladet har spurgt ham, hvilke forventninger han har til reformens betydning for Brøndby og Vestegnen:
– Det er helt klart godt, at der er sket en forenkling på området. Som det er lige nu, beder vi nogle af de mest udsatte unge finde rundt i det mest komplicerede uddannelsessystem. Det betyder, at for mange falder fra.

Bredere fokus
Ifølge Mattias Tesfaye er der i den grad brug for at hjælpe de unge, der har det svært på nuværende tidspunkt:
– Som det er i dag har ti procent på Vestegnen ikke færdiggjort en ungdomsuddannelse, når de bliver 25 år. Det betyder, at to-tre stykker i hver klasse ikke klarer det.
Denne uheldige tendens skal den forbedrede og forenklede FGU rode bod på, siger Mattias Tesfaye:
– Der bliver mulighed for at give disse unge forskellige former for hjælp under samme tag, for eksempel i forhold til de sociale og økonomiske problemer, nogle af dem har.

Har de rette facilliteter
Hvordan reformen i praksis skal udmøntes, og hvor de nye centre fremover skal placeres, er endnu uafklaret. Et arbejde Mattias Tesfaye dog vil følge nøje:
– Uddannelsescentret Nygård, hvor både Produktionshøjskolen i Brøndby og 10. klassesskolen holder til, ville være et oplagt sted. Fordi der er nogle gode facilliteter, men også fordi der allerede er et velfungerede køkken, da et måltid mad er en væsentligt del af tilbuddet på de nye FGU’er.
At placere en kommende FGU i tilknytning til produktionshøjskolen mener Kent Max Magelund (S), borgemster, også er oplagt:
– Oprettelsen af de nye uddannelsesinstitutioner kommer til at ske med afsæt i det nuværende antal produktionsskoler, hvorfor vi under alle omstændigheder kommer til at have en skole eller en institution i Brøndby. Vi er så heldige, at Produktionshøjskolen i Brøndby i dag næsten rummer de elementer ,der skal være på en fremtidig FGU.
Det er dog endnu for tidligt at sige præcis hvilken rolle produktionshøjskolen får, understreger Kent Max Magelund:
– Vi har derfor et rigtigt godt afsæt for en god institution eller skole i Brøndby, som vil komme til at bygge videre på et rigtigt godt arbejde, som sker i dag. Hvorvidt Produktionshøjskolen i Brøndby skal være en moderinstitution eller en skole, vil blive afklaret i starten af 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top