fbpx
Kortere skoledage, hvem bestemmer?
Det er glædeligt, at vores lokalpolitikere nu anerkender, at de lange skoledage ikke fungerer godt for alle børn og derfor har afsat en halv million til at imødekomme ønsker om flere voksne og færre timer i Glostrup Skole; dog kun for de klasser, der kan blive godkendt. Men hvilke kriterier skal der vurderes efter? Og […]

Det er glædeligt, at vores lokalpolitikere nu anerkender, at de lange skoledage ikke fungerer godt for alle børn og derfor har afsat en halv million til at imødekomme ønsker om flere voksne og færre timer i Glostrup Skole; dog kun for de klasser, der kan blive godkendt. Men hvilke kriterier skal der vurderes efter? Og hvem skal have beslutningsansvaret?
Lige nu ligger beslutningen suverænt hos Børne- og Skoleudvalget, selvom Undervisningsministeriet tydeligt giver kommunerne mulighed for at uddelegere ansvaret til nogen, der er tættere på folkeskolens hverdag og udfordringer, nemlig skoleledelsen eller skolebestyrelsen.
I min optik er det helt åbenlyst, at beslutningen om, hvem der får lov at konvertere timer og dermed få kortere skoledage, skal være kvalificeret ud fra faglige og pædagogiske kriterier. Det er også helt åbenlyst, at en sådan beslutning bedst tages af nogen, der er tæt på folkeskolens hverdag, kender til dens udfordringer og har mulighed for at være i løbende dialog med klassernes lærere og pædagoger.
Tilbage i 2016 blev der netop stillet forslag i Børne- og Skoleudvalget om at uddelegere beslutningsansvaret til skolelederen. Men forslaget blev nedstemt. Forslagsstillerne, Ole Hammer og Freddie Rose (A), stemte ikke overraskende for.
Imod stemte Pia Dahlin (O), Sophie Brohus og Piet Papageorge (V), Mette Vennerstrøm (F) undlod at stemme. Det fremgår ikke af referatet (21/4-2016), hvorfor de fire ikke syntes, at forslaget var en god ide.
Nu, hvor der er afsat midler til formålet, og der snart er kommunalvalg, håber jeg, at I fire, og måske andre lokalpolitikere, har lyst til at uddybe, hvilke kriterier I mener, der skal ligge til grund for godkendelse af ansøgningerne? Og mener I fortsat, at beslutningen om, hvorvidt den enkelte klasse vil trives bedre med kortere skoledag og mere støtte i timerne, bedst tages fra Rådhuset?

Svar 1

Af Sophie Dahl Brohus, Pia Dahlin, Leif Meyer Olsen & Piet Papageorge

Dit læserbrev indeholder to forhold: (1) Hvor bør kompetencen ligge? (2) Hvorfor stemte vi som vi gjorde?
Ad nr.1: Den nuværende model betyder, at såfremt den enkelte lærer finder det relevant at forkorte skoledagen, kontakter han/hun sin afdelingsleder, der i samarbejde kortlægger alle muligheder. Hvis de finder det pædagogisk og fagligt korrekt samt i tråd med ministeriets retningslinjer, kan de indstille til den samlede skoleledelse, der bringer sagen til os i BSU, som kan sende den videre til Undervisningsministeriet, der i sidste ende godkender ansøgningen.
Vi giver dig principielt ret i, at BSU i processen kan forekomme overflødige. Skolen er dog vigtigt for os, og vi ønsker derfor at være inddraget i processen.
Ad 2: Det refererede dagsordenspunkt fra 21. april 2016 var et forslag stillet af Socialdemokratiet i marts 2016, som i sin første form var ulovligt. Vi bad administrationen undersøge, hvordan økonomien og juraen så ud, og så den igen i april. Det fremgår af sagen, at det er ulovligt at konvertere samtlige indskolingsklassers UU timer til 2-personsordning. Derfor stemte vi imod. Som beskrevet ovenfor, ønsker vi at beholde kompetencen. Ikke fordi vi er tæt på, men for at understrege områdets vigtighed.
Vi, Venstre og DF, kan konstatere, at der ikke har været et ønske/behov for lovlig forkortelse af skoledagen, idet vi kun har modtaget én henvendelse de sidste to år angående kortere skoledag (en på Nordvang i januar 2016), som fik det. Det er naturligt, at hvis vi som ansvarlige politikere modtager en velbegrundet faglig og pædagogisk forankret henvendelse fra skoleledelsen, følger vi selvfølgelig denne. Vi har bare ikke modtaget nogen. De 500.000 i budgettet er desuden afsat til, at hvis vi modtager en velbegrundet henvendelse, findes økonomien til åbningen af SFO’en uden at belaste den øvrige skoles drift.

Svar 2

Af Palle Laustrup SF Medlem af Børne- og Skoleudvalget

I SF syntes vi, det er en bragende god idé med kortere skoledage, det skal der ikke være nogen tvivl om.
I forslaget, som A gruppen stillede til mødet i Børne- og Skoleudvalget manglede de ca. 200.000 kr. til finansiering af forslaget, da det vil kræve længere åbning af SFOen, fordi børnene nu får tidligere fri. Det var problemet med A’s lettere populistiske forslag dengang. Det gav godt nok kortere skoledage, men reelt var der ikke penge til flere to-voksentimer, men kun SFO-åbning, og derfor kunne SF ikke stemme for forslaget som det forelå.
Det er glædeligt, at der i det kommende budget for 2018 og frem er der taget hul på, at nogle specielle klasser kan søge om kortere skoledage. I SF er vi glade for det og vil fremover arbejde for at flere kan få muligheden, og vi vil også arbejde for at flere kan få to-lærer ordninger.

Folkebladets note:
Mette Vennerstrøm er trådt ud af kommunalbestyrelsen. Folkebladet har derfor bedt hendes partikollega, Palle Laustrup, svare på læserbrevet i stedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top