fbpx
Hvor er beboerdemokratiet i Glostrup Boligselskab?
Af Charlotte Anbro Diget 33 2 th Glostrup 12/10 finder jeg i min postkasse en rundskrivelse fra Glostrup Boligselskab, læser det igennem og er bagefter dybt rystet, sidder tilbage med en følelse af utryghed, afmagt og ikke at være hørt. Jeg tager derfor kontakt til naboer, venner og bekendte i området. Vi er en meget […]

Af
Charlotte Anbro
Diget 33 2 th
Glostrup

12/10 finder jeg i min postkasse en rundskrivelse fra Glostrup Boligselskab, læser det igennem og er bagefter dybt rystet, sidder tilbage med en følelse af utryghed, afmagt og ikke at være hørt.
Jeg tager derfor kontakt til naboer, venner og bekendte i området.
Vi er en meget stor samling af borgere i Glostrup, der bekymres i forhold til beboerdemokratiet i Glostrup Boligselskab.
Vi er klar over, der fra politisk side er besluttet at der skal spares inden for det almennyttige boligområde. Hvilket er fint nok, alle har en interesse i at huslejen ikke eksploderer økonomisk.
Dejligt at der tages initiativ til en plan hen mod 2020.
Det som går direkte imod alle tanker i beboerdemokrati er, at processen med udarbejdelse og vedtagelse af plan, er sket i et lukket forum henover sommeren.
Det er efter vores opfattelse meget uacceptabelt at beboerne i Glostrup boligselskab ikke har fået lov til at være en del af denne proces, fået lov til at komme med input til planen for 2020. Er sikker på at den uvished, utryghed, usikkerhed, bekymring og frygt som mange af os sidder med kunne være undgået, hvis vi havde følt os hørt.
Det kunne jo også være at Glostrup Boligselskab kunne drage positiv fordel af beboernes input, værdier og holdninger til 2020 planen i forhold til ex gårdmændenes rolle som ”social vicevært” i lokalområdet, serviceniveau i forhold til drift og vedligeholdelse, kædeansvar.
Hvorfor skulle vedtagelsen af planen gå så hurtigt?
Hvorfor har der ikke vært en direkte dialog med beboerne?
Hvad har boligselskabets beboerdemokrati tænkt sig at gøre for at lytte på beboerne, så bekymring og utilfreds, som det vi tilkendegiver her, ikke er reglen fremfor undtagelsen?
Underskrevet af Charlotte Anbro, Vibeke Anbro og Betina Lefevre. På vegne af mange beboere i Glostrup Boligselskab.

Svar

Af
Formandskabet for organisationsbestyrelsen i Glostrup Boligselskab, formand Kurt Jensen og næstformand Bitten Matthiesen

Den beboervalgte organisationsbestyrelse i Glostrup Boligselskab, har vedtaget en 2020 plan, som skal sikre beboerne i Glostrup Boligselskab en stabil og billig husleje, og en god kvalitet og service, i 2020.
I planen indgår blandt andet: Individuel afregning af ydelser: Alle opgaver, som driftens medarbejdere udfører i afdelingerne, afregnes efter forbrug. Behov aftales med afdelingsbestyrelserne og godkendes på afdelingsmøderne
Her har det været et fokuspunkt at sikre beboerdemokratiet og dermed afdelingerne og beboerne en større medbestemmelse, eksempelvis hvad angår service og kvalitet. Tanken er, at der sikres et overordnet minimumsniveau med hensyn til service og kvalitet i alle afdelinger, og herefter er det helt op til de enkelte afdelinger/beboere at beslutte, hvis man ønsker at skrue op for eksempelvis servicen i deres egen afdeling. Det gælder også et område som social vicevært, hvor den enkelte afdeling suverænt selv beslutter hvor mange timer man ønsker, og her er det naturligvis Glostrup Boligselskabs egne medarbejdere der står til rådighed.
Som det nævnes i læserbrevet, så er det naturligvis Glostrup Boligselskabs pligt at imødegå de sparekrav, som staten har sat som mål i 2020, som svarer til en besparelse på ca. 8 procent i 2020 i forhold til 2014. Endvidere vil vi se dalende indtægter på især byggesagshonorarer fra vores store helhedsplan i Stadionkvarteret, hvilket kræver en stram økonomisk fokus, således vi også i 2020 har et solidt funderet Glostrup Boligselskab.
Slutteligt er der ingen tvivl om, at det ville være at foretrække, at involvere både afdelingsbestyrelser og eventuelt beboere. Men når en plan indeholder personalemæssige konsekvenser, er det nødvendigt først og fremmest at tænke på medarbejderne, således vi forsøger at undgå usikkerhed og utryghed på tværs af selskabet i længere tid. Derfor er det ikke foreneligt med en langstrakt proces, hvor beboere og andre bliver hørt forud for en beslutning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top