fbpx
Hvad vil i gøre?
Plejehjem-Vallensbæk.jpg
Carl Friis spurgte i et læserbrev politikerne om, hvordan det blandt andet forholder sig til plejehjemslæger. Det er der kommet flere svar ud af. Foto: Heiner Lützen Ank
DEBAT. Af Carl Friis Skovsen, Bygaden 53, Vallensbæk

Om kort tid er der valg til kommunalbestyrelsen i landets kommuner, det gælder naturligvis også Vallensbæk.
Men før jeg går til valglokalet, er der forskellige spørgsmål, som jeg gerne vil have afklaret.
Der er i hvert fald tre forhold indenfor ældreområdet, hvor jeg selv, men sikkert også andre, kunne ønske klare udmeldinger fra partierne før valget:
Beboere på plejehjem kan få mulighed for selv at vælge, om de fortsat vil gøre brug af deres nuværende praktiserede læge, eller om de i stedet for vil foretrække en læge, der bliver fast tilknyttet til plejehjemmet.
For den enkelte beboer vil en aftale om en fast tilknyttet læge betyde flere fordele, for eksempel jævnligt tilsyn ved sygdom, og som det måske allervigtigste for den enkelte en løbende overvågning og tilpasning af medicinforbruget.
Så mit spørgsmål til partierne er: Hvad vil man gøre for at få en hurtig afslutning på de efterhånden længerevarende forhandlinger med de praktiserende læger?
Vil man eventuelt gå så vidt som at ansætte læger i kommunalt regi for at løse problemet?
Som beboer i Vallensbæk er det praktisk talt umuligt at finde en ledig praktiserende læge indenfor kommunegrænsen, hvilket især giver problemer for ældre ikke mobile personer.
Spørgsmålet er om og hvilke initiativer det enkelte parti vil tage for at afhjælpe manglen på praktiserende læger. Vil man for eksempel om nødvendigt stille lokaler til rådighed, som det skete i Vallensbæk Nordmark?
Spørgsmålet om bygning af et nyt plejehjem som supplement til Højstruphave og Rønnebækhus dukker op i medierne med jævne mellemrum.
Udmeldingerne fra politikerne har været meget forskellige og med forskellige begrundelser. Så derfor: Hvornår skal der bygges et nyt plejehjem i Vallensbæk, hvor skal det placeres og hvornår skal det indvies?

Svar 1
Af
Carina Kristensen Berth (DF), medlem af kommunalbestyrelsen og social- og sundhedsudvalget

DEBAT. Carl Friis Skovsen spørger i et indlæg den 31. oktober, hvad partierne i Vallensbæk vil stille op i forhold til en række problemer på social- og sundhedsområdet.
For det første i forhold til ønsket om en plejehjemslæge. I 2016 blev det aftalt i Folketinget, at alle beboere på plejehjem skal have mulighed for at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejehjemmet. Så det vil også blive tilfældet i Vallensbæk i takt med at det bliver muligt at tilknytte en læge.
For det andet spørgsmålet om praktiserende læger. Det er Region Hovedstaden, der bestemmer, hvor mange læger, såkaldte ydernumre, som vi må have i Vallensbæk. Vallensbæk Kommune er blevet tildelt et ekstra såkaldt ydernummer. Det betyder, at der vil komme en ny lægepraksis i kommunen inden for det kommende års tid, måske lidt længere.
Endelig spørgsmålet om et plejehjem. Dansk Folkeparti ønsker, at der opføres et nyt plejehjem i kommunen, som blandt andet skal rumme ægteskabsboliger, hvor raske ægtefæller kan bo med deres meget plejekrævende hustru eller husbond. Den mulighed har vi ikke i Vallensbæk i dag, og de nye ægteskabsboliger på Pilehavehus vil være ældreboliger, altså ikke egnet til svært plejekrævende borgere. Vi har peget på grunden ved Vallensbæk Havnevej som en mulighed til et plejehjem, men er selvfølgelig villige til at se på andre.

Svar 2
Af
Jytte Bendtsen (K), formand for Social og Sundhed, Vallensbæk Kommune

DEBAT. Det kunne være dejligt, hvis det var muligt at have en læge fast tilknyttet vores plejehjem. Jeg tvivler dog på, at en kommune af vores størrelse vil få kapacitet til at ansætte egen læge. Vi har ikke borgere nok til, at det vil være attraktivt for en læge at være ansat i en kommune af vores størrelse. I stedet ser jeg muligheder i, at vi, på lidt længere sigt, kan samarbejde med de omkringliggende kommuner om læge og specialiseret sygepleje.
Vores læger er ganske rigtigt pressede. Heldigvis har Vallensbæk endelig fået et ekstra ydernummer og dermed mulighed for at få endnu en læge til kommunen. Vi er i gang med at finde en læge, som har lyst til at slå sig ned i Vallensbæk, så presset på de eksisterende lægepraksisser lettes. I den forbindelse har vi også en forventning om, at lægerne får mere tid og ønsker at være fast tilknyttet vores plejehjem.
En lægepraksis er i princippet en privat virksomhed. Derfor er det ikke rimeligt, at kommunen stiller lokaler frit til rådighed. Lægerne i Nordmarken har lejet sig ind i Sundhedshuset. Det er også forventningen, at en ny læge lejer egne lokaler. Jeg er overbevist om, at kommunens sundhedsafdeling vil hjælpe med at finde egne lokaler inden for kommunegrænsen.
Endelig spørger du til planerne om at bygge nyt plejehjem. Sidste år udvidede vi Højstruphave med seks boliger, da de midlertidige boliger blev flyttet til Rønnebækhus. Vi følger befolkningsudviklingen tæt, så vi er foran med at se behovet for nye plejeboliger. Som det ser ud nu, er der meget korte ventetider og dermed ikke behov for at bygge nyt.
Når og hvis vi får behov for at udvide eksisterende plejehjem eller bygge nyt, har vi bl.a. en plan om at etablere ældrefællesboliger, så ældre ægtepar har mulighed for at bo sammen.

Svar 3
Af
Jesper Clausson, Socialdemokratisk regionsrådskandidat, Højkær 39, Brøndby

DEBAT. I sit læserbrev “Hvad vil I gøre?”stiller Carl Friis Skovsen en række vigtige spørgsmål til os politikere. Skovsen peger på vigtige områder, især inden for ældreomsorg i Vallensbæk, som jeg synes, han fortjener svar på.
Jeg deler Skovsens bekymring om lægemangel i Vallensbæk. Som stifter af borgerinitiativet Stop Lægemangel på Vestegnen har jeg gennem det seneste år arbejdet intenst for at få problemet på dagsordenen. Det er vigtigt for mig, at vi indser den udfordring, vi står i i det næste årti, hvor vi vil have en stor mangel på almen praktiserende læger på landsplan. Mens vi venter på, at nye læger uddannes og specialiseres, har vi opgaver, der skal løses. Opgaverne er: ældre på plejehjemmene, bedre medicinhåndtering, ventetiderne skal ned, og alle skal kunne have en praktiserende læge, hvor de bor.
Jeg vil – for at svare på Carl Friis Skovsens spørgsmål – sikre, at de læger, vi har i Region Hovedstaden, fordeles ligeligt i hele regionen. Også i Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og resten af de områder på vestegnen, der er berørt. Her skal regionen tage et ansvar. Kan der ikke skaffes læger nok gennem det gældende system, skal regionen bygge en klinik for almen praksis. For at sikre mest mulig tid for lægerne skal opgaver, der kan varetages af specialiserede sygeplejersker, gives til dem. Skal vi vælge at prioritere i de læger, vi nu har, står dem, der er tilknyttet plejehjem, først i køen.
Heldigvis har Vallensbæk fået to læger, ligesom Ishøj står til at få tre. Det har Stop Lægemangel på Vestegnen, som jeg står i spidsen for, bidraget til. Det viser, at når vi borgere går sammen, så kan vi løse store udfordringer. Derfor håber jeg også at kunne fortsætte arbejdet som medlem af Regionsrådet. Derfor har jeg brug for din personlige stemme d. 21. november.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top