fbpx
Foreningslivet skal ses grundigere efter i sømmene når de beder om penge
BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby godkendte på sit seneste møde et nyt sæt retningslinjer for tilsyn med foreninger. Det sker som en konsekvens af ændringer i Folkeoplysningsloven

Er man en del af det lokale foreningsliv i Brøndby, eller et hvilket som helst andet sted, er Folkeoplysningsloven vigtig.
Det er nemlig den lov, der sætter rammerne for noget af det, vi danskere er allermest stolte af, det lokale foreningsliv.
Loven beskriver således, hvad en folkeoplysende forening, for eksempel en spejderforening, er, ligesom loven definerer rammerne for at opnå økonomisk tilskud til at drive forening.
Et folketingsflertal har vedtaget en ændring af Folkeoplysningsloven, og har således understreget, at lokale foreninger ikke må have et ikke-demokratisk sigte, hvis de vil opnå økonomisk tilskud.
Med andre ord måtte en forening tidligere, indenfor demokratiets spilleregler, samles med det formål at bekæmpe demokratiet og kunne endda få tilskud hertil. Men denne vide forståelse af demokratiet har det politiske flertal ønsket at begrænse, hvorfor de blandt andet har tilføjet en sætning som:
– Foreninger hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler.

Øget kontrol
En sådan ændring i den nationale lovgivning får naturligvis konsekvenser for den kommunale tildeling af tilskud til foreninger. Derfor vedtog kommunalbestyrelsen i Brøndby på sit møde den 13. september et sæt reviderede retningslinjer for området.
Således fører kommunen også fremover tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller låner/lejer kommunale lokaler. Et tilsyn, der også gælder foreninger, der får tilskud på anden vis end igennem Folkeoplysningsloven. For det andet vil kommunen offentliggøre tilskudsregnskaber for folkeoplysende foreninger. For det tredje vil kommunen offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler, og så vil kommunen, hvis en forening skal tilbagebetale et tilskud, underrette såvel Told- og skattemyndighederne samt offentliggøre på kommunens hjemmeside, hvilke foreninger, det drejer sig om.
Det blev på mødet præciseret, at dette gælder såvel foreninger, der allerede modtager tilskud som nye foreninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top