fbpx
En strid om skrald
DSC_2112.jpg
Brøndby Kommune og M. Larsen, der samler affald ind for kommunen, er ikke enige om, hvorvidt der er sket affaldssammenblanding, da der blev hentet affald i Dammene i sidste uge. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. I sidste uge blev indholdet af flere affaldsbeholdere i Dammen blandet sammen ved afhentning. I hvert fald Ifølge Brøndby Kommune. M. Larsen, der står for afhentningen, erkender, at processen var forkert, men mener ikke, der er sket en sammenblanding

Hvis der er noget, kommunerne bruger ressourcer på i disse år, så er det at indføre ordninger for affaldssortering.
Uanset om du bor til leje i en almen bolig, ejer et hus eller arbejder på en virksomhed i lokalområdet, skal du bruge tid på at sortere dit affald.
Noget mange bakker op om. Fordi det er godt for miljøet. Men også fordi der efterhånden er god økonomi i affaldssorteringen.
Derfor bruger kommunerne også mange ressourcer på oplysningskampanger og tiltag, der skal udbrede kendskabet til affaldssorteringen og styrke opbakningen til den.
For skal affaldssorteringen være en succes, så kræver det nemlig, at borgerne bakker op om den.

Blandede affald
En af de ting, der kan rokke ved borgernes lyst til at affaldssortere, er, hvis de oplever, at det alligevel ikke nytter noget. Hvis de oplever, at de bananskræller, æbleskrog og madpakkerester alligevel bliver blandet sammen med almindelig dagrenovation, når affaldet bliver hentet.
Netop denne oplevelse havde en borger i Dammene i Brøndby mandag i sidste uge, da han fik tømt sin affaldbeholder.
Her så han nemlig to skraldemænd komme ud fra hver deres adresse, hvorefter den ene skraldemand placerede den ene affaldsbeholder korrekt ved skillevæggen midt i bilen, mens den anden placerede en affaldsbeholder i den ene side, hvilket er forkert, da såvel affaldsbeholderen som affaldsbilen har to kamre, der skal placeres ud for hinanden ved tømning.
Et forhold han med det samme orienterede Brøndby Kommune om.
Samme dag tog Brøndby Kommune kontakt til vognmandsfirmaet M. Larsen, der indsamler affald på vegne af Brøndby Kommune.
Overfor M. Larsen gjorde Brøndby Kommune opmærksom på, at man havde fået den omtalte klage.
Samtidig gjorde kommunen opmærksom på, at to af kommunens egne medarbejdere samme dag, også i Dammene, havde observeret affaldssammenblanding på to af M. Larsens vogne.
Desuden havde de to medarbejdere set, og kunne dokumentere, at en medarbejdere, imod reglerne håndsorterede affald fra en beholder til en anden.
Kommunens krav var enkle og klare. Medarbejderne på de pågældende vogne skulle ikke længere have lov til at køre i Brøndby Kommune.
Ligesom M. Larsen kunne se frem til en bod.

Taget hånd om sagen
Samme dag modtager Brøndby Kommune et brev fra M. Larsen, underskrevet af Kim Dich, afdelingschef. Heri hedder det blandt andet:
– Vognmandsfirmaet M. Larsen A/S beklager den oplevelse, som Brøndby Kommunes borger, har haft i forbindelse med tømning af affald, og det Kommunen har konstateret ved tilsyn, mandag den 25.sept.-2017. Det observerede strider lodret mod alle vores politikker, regler og ikke mindst kontrakten. Det er på ingen måde ok, og er et forhold, som vi prompte har ageret på.
Desuden, tilføjer Kim Dich:
– De pågældende medarbejdere er fjernet fra jobbet, og de øvrige medarbejdere bliver informeret omkring arbejdsbeskrivelse og kravspecifikationerne.

Bod og flytning
To dage senere mødes de to parter.
På dette møde deltog Henrik Bøttern og Kim Dich fra M. Larsen og Kathleen Kjærulf, miljøchef i Brøndby Kommune, og Henrik Puukka-Sørensen, medarbejder i miljøteamet.
På mødet understregede Brøndby Kommune igen, at der efter kommunens opfattelse var sket sammenblanding af mad- og restaffald på en af vognene, og atter engang slog Brøndby Kommune fast, at man ønskede de pågældende medarbejdere fjernet fra kørsel i kommunen.
På den anden side mente, Henrik Bøttern og Kim Dich på mødet, at der om tirsdagen var forekommet forkert sorteret plast og papir i massivt omfang fra borgernes side.
En påstand Kathleen Kjærulf og Henrik Puukka-Sørensen dog afviste, da de mente, der var tale om en overreaktion fra mandskabet på den vogn, der havde observeret fejlsorteringen.

Giver stadig mening
Torsdag udsendte Brøndby Kommune en pressemeddelelse om sagen. I den hedder det blandt andet:
– Brøndby Kommune har taget hånd om de episoder, hvor korrekt sorteret affald er blevet blandet sammen i forbindelse med affalds­tømningen. Sagen har nu fået personalemæssige konsekvenser for de involverede medarbejdere, og M. Larsen står til at skulle betale en bod for de fejlagtige tømninger.
I pressemeddelsen udtaler Kathleen Kjærulf blandt andet:
– Vi har en kontrakt med M. Larsen, der fortæller, hvordan affaldet skal håndteres, og det skal de naturligvis leve op til. Derfor reagerer vi også prompte, når det ikke sker. Vi har stort fokus på, at affaldet skal sorteres og genanvendes, og vi vil naturligvis ikke bede borgerne om at sortere affaldet, for så at blande det hele sammen igen.
Videre slår Kathleen Kjærulf fast, at det giver mening fortsat at sortere affaldet:
– Så der er god værdi i at sortere og genanvende affaldet set ud fra både et miljøperspektiv og et økonomisk perspektiv.
Og så ærgrer Kathleen Kjærulf sig over:
– De uheldige episoder, hvor borgernes affald ikke er blevet håndteret korrekt, fordi det let skygger for det kæmpe arbejde, som både borgere og skraldemænd ellers lægger i affaldsordningen.

Vi blander ikke
Da Folkebladet torsdag eftermiddag taler med Henrik Bøttern, driftschef hos M. Larsen, har han imidlertid en ganske anden forståelse af sagen:
– Vi fejlsorterer ikke affald. Der er ikke på noget tidspunkt sket en fejlsortering i det affald vi på vegne af Brøndby Kommune har indleveret til Vestforbrænding.
Dermed fastholder Henrik Bøttern altså, at der ikke er sket sammenblanding af affald.
Folkebladet har haft mulighed for at se et foto, der viser en medarbejder hos M. Larsen stille en affaldsbeholder i den ene side af lastbilen og ikke midt på, som medarbejderen ellers bør gøre for at sikre sig, at to-kammersystemet i affaldsbeholderen passer til to-kammersystemet i lastbilen.
Til det siger Henrik Bøttern:
– Det er rigtigt. Det erkender jeg. Deraf kan man også får det indtryk, at sorteret affald bliver sammenblandet. Det man bare ikke kan se, hvis man ikke er skraldemændede, er, at der ikke er noget i den ene af beholderne. Derfor sker der heller ikke en sammenblanding. Fordi der simpelthen kun er affald i det ene rum i affaldsbeholderen.
Noget Henrik Bøttern mener, Brøndby Kommune sådan set også godt er klar over:
– Læsset blev efterfølgende kørt til undersøgelse, og der var intet at komme efter. Udførslen af arbejdet har efterladt tvivl om sammenblanding af affald. Det har M. Larsen ikke konstateret – og det foreligger der ikke dokumentation for. Kontraktmæssigt er der M. Larsen bekendt ikke noget instruks for hvordan jobbet skal udføres.

Lever af tillid
Selvom M. Larsen således ikke, ifølge Henrik Bøttern, har lavet fejl i affaldssorteringen, så har firmaet alligevel valgt at imødekomme Brøndby Kommunes krav om, at medarbejderne på den pågældende bil ikke længere samler affald i Brøndby.
Det er der en god grund til, siger Henrik Bøttern:
– Vi kan ikke leve med, at der ikke er tillid til vores personale og til vores firma. For at imødegå dette har vi valgt at flytte de pågældende medarbejdere.
Derfor skyldes flytningen ikke, understreger Henrik Bøttern, at der er begået fejl, men at sagen ikke skal misforstås af borgerne:
– At medarbejderne flyttes til andre opgaver skyldes ikke, at de har sammenblandet affald, men at der kan stilles spørgsmålstegn de signaler som de sender til borgerne ved håndsortering. Det er stoppet.

Skal dokumentere
I forhold til den anden episode, hvor en borger har taget et foto af en medarbejder hos M. Larsen, der ved håndkraft tømmer en affaldspose fra den ene beholder til den anden, et foto Folkebladet også har haft mulighed for at se,siger Henrik Bøttern:
– Det er naturligvis forkert. Også rent arbejdsmiljømæssigt. Men det er et område i Brøndby, hvor borgerne kun i meget begrænset omfang bruger den del af affaldsbeholderen, der er til bioaffald. Hvis der sker en fejlsortering, er aftalen, at vores medarbejder fotodokumentere det og sende det ind. Men omvendt er det jo ikke rimeligt, at beboerne ikke får tømt deres beholder af den grund. Det kan være det, der er sket her.

Hvorfor bod
Henrik Bøttern siger til Folkebladet, at han grundlæggende oplever samarbejdet mellem M. Larsen og Brøndby Kommune som godt og troværdigt. Derfor undrer det ham også, at sagen er nået hertil:
– Vi skal ikke sammenblande affald. Det gør vi heller ikke. Jeg kan ikke genkende det billede, der her bliver tegnet, og faktisk undrer det mig, at der bliver talt om bod for noget, vi ikke har gjort.

Skal gøres korrekt
Da Folkebladet efterfølgende taler med Kathleen Kjærulf. Miljøchef i Brøndby Kommune, ærgrer hun sig over sagen:
– Vi har på mange måder et godt samarbejde med M. Larsen, hvor der af og til er små knaster. Det her er så en af dem.
Dog, fastholder Kathleen Kjærulf, har M. Larsen ikke handlet korrekt i sagen:
– Vi har løbende gjort opmærksom på, at man ikke, så borgerne får det forkerte indtryk, tømmer affaldsbeholderen i den ene side, ligesom man ikke skal håndtømme.
Og peger Kathleen Kjærulf på, at kommunen og M. Larsen har en forskellig opfattelse af, hvad fejlsortering dækker over:
– Vi vil gerne have affaldet så rent så muligt. Derfor taler vi om fejlsortering hos borgerne. Mens M. Larsen taler om fejlsortering i et helt læs. Det er rigtigt, der er en lille margen, der gør det muligt med få fejl i det samlede læs. Men vi har altså fokus på, hvordan det ser ud hos borgerne.
Kathleen Kjærulf håber dog, til trods for denne episode, at samarbejdet mellem de to parter kan fortsætte fremover:
– Vi skal fortsætte det gode samarbejde. Men grunden til, at vi tager sagen så alvorlig, er, at borgerens naturligvis skal have tillid til ordningen, at der ikke sker en sammenblanding af affald.

Folkebladet har via en aktindsigt hos Brøndby Kommune haft adgang til en række dokumenter og fotos i sagen. Gengivelse af sagsforløbet hviler på disse dokumenter. Og parternes forklaringer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top