Eftervirkninger af konkurs kan stadig mærkes
VALLENSBÆK. Lige før sommerferien gik plejehjælpsfirmaet Din Fleksible Service konkurs. Det kan stadig mærkes i Vallensbæk

Da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk afholdt sit seneste møde, den 13. september, var konkursen hos Din Fleksible Service (DFS) på dagordenen. For, som Folkebladet tidligere har fortalt, ramte konkursen hos den private udbyder af service og hjemmepleje også flere borgere i Vallensbæk.
DFS var således ansvarlig for DFS hjælpen til 66 borgere og 180 timers visiteret hjemmehjælp per uge i Vallensbæk.
En opgave kommunen selv overtog i første omgang, men efterfølgende i et vist omfang gav videre til en anden privat udbyder, Solkystens Rengøring og Pleje.
Firmaet har således i løbet af juli og august overtaget 15 tidligere DFS borgere og har i dag 36 borgere og 45 timers visiteret hjemmehjælp per uge.
Hertil kommer så den kommunale hjemmepleje, der omfatter i alt 255 borgere med 1.814 timers kommunal hjemmehjælp.

Bør kunne byde ind
På kommunalbestyrelsesmødet den 13. september fik de lokale politikere en orientering om situationen.
I forbindelse med denne sagde Søren Wiborg, Socialdemokratiet blandt andet:
– 66 borgere mistede fra den ene dag til den anden deres hjemmehjælp og hjælp til personlig pleje. Heldigvis står kommunernes beredskab altid klar, når der opstår en konkurs som denne.
Ifølge Søren Wiborg er en del af problemet nemlig, at der blandt visse folketingspolitikere og interesseorganisationer er en for stærk tro på udlicitering:
– Socialdemokratiet finder det ærgerligt at udlicitering og tilbud om privat hjemmehjælp er blevet en religion hos visse partier på Christiansborg. Det er lidt tragikomisk, at konkursen kommer samtidig med, at Dansk Industri melder ud, at stat og kommuner skal blive bedre til at udbyde opgaver til private.
Derfor bør der, sagde Søren Wiborg, strammes op på kravene:
– Desværre har der i de senere år været alt for mange konkurser på dette område. Derfor er det på tide at stramme kravene til private hjemmehjælpsfirmaer. De skal kunne stille en ordentlig bankgaranti. Kommunerne skal kunne stille krav om dokumentation for, at firmaet kan overleve en måske noget barsk opstart, hvor det er lidt usikkert, hvor mange borgere, der ønsker privat hjemmehjælp.
Og så kunne man, mente Søren Wiborg, overveje om kommunerne burde have mulighed for at gå til sagen på en ny måde:
– Det kunne være en interessant tanke, hvis kommunerne selv kunne byde på en opgave om privat hjemmehjælp. Det ville give en indikation af, hvad opgaven reelt kan udføres for, uden at skulle generere et overskud til en virksomhedsejer.

Måske tre og ikke to
Også Dansk Folkeparti ærgrede sig på mødet over, at det var kommet til en konkurs for DFS. Således sagde Carina Kristensen Berth:
– Det er altid rigtig ærgerligt, når et hjemmehjælpsfirma går konkurs. Både for de medarbejdere det går ud over, men i særdeleshed for de borgere, som mister deres faste hjælpere.
Derfor var det også, ifølge Carina Kristensen Berth nødvendigt at acceptere de nuværende forhold på området:
– I Dansk Folkeparti accepterer vi, at der i Vallensbæk nu kun er en privatleverandør at vælge mellem sammen med den kommunale hjemmehjælp indtil 2020, hvor hjemmeplejeydelserne skal i udbud igen.
Dog, mente Carina Kristensen Berth, kunne det være, man skulle overveje at inddrage tre udbydere fremover:
– Vi finder det dog fornuftigt, at der ved næste udbudsperiode bliver fundet mindst 3 private leverandører, -og ikke to som sidst – så vi ikke ender med at stå i en lignende situation foreløbig. Det er dyrt, når en kommune i utide skal lave udbud, og de penge ser vi hellere brugt på varme hænder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top