fbpx
De største nyheder i budgettet
Budgetaftalen indeholder alt i alt omkring 100 punkter. Nogle er store til flere millioner, nogle er små til få tusind. Her er dem, som Folkebladet vurderer er mest interessante

Nedsættelse af klassekvotienten til 22
Klassekvotienten bliver løbende nedsat til 22, ved at der højest må starte 22 elever i nye 0. klasser. Det betyder også at udgiften kommer løbende. Til næste år koster det kun 580.000 kroner, fordi det kun har effekt i de fem måneder efter sommerferien. Når aftalen er fuldt indfaset, vil det koste 15,4 millioner kroner. De præcise retningslinjer for placering af elever vil blive diskuteret senere på året.
– En lav klassekvotient er et middel til at få mere to go tid til den enkelte elev og en optimering af indeklimaet, sagde Sophie Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.
– Det er lettere for læren at overskue og give en kvalificeret undervisning til 22 elever i stedet for små 30 elever. Det vil bestemt give problemer især i Ejbyområdet, hvor vi i de seneste år har haft max klassestørrelser, men det forventer jeg falder på plads, sagde Palle Laustrup (SF).

Ny fløj på Nordvangsskolen
Forslaget om at nedsætte klassekvotienten vil i gennemsnit kræve en ekstra klasse om året. Det er der ikke plads til i øjeblikket. Derfor bygges der en ny fløj med ti klasselokaler på Nordvangsskolen, hvor de gamle gymnastiksale ligger. De er blevet overflødige, efter skolen fik en ny hal tidligere i år. Det koster i alt 35 millioner kroner.

Ny daginstitution i bymidten
Det er planen, at der skal flytte op mod 7.500 nye borgere til Glostrup inden 2030. De fleste af dem skal bo i bymidten og en del vil formentlig være børn. Med aftalen om at sænke klassekvotienten bliver der plads til tilflytterbørn i skolen. På daginstitutionsområdet bliver der plads ekstra børn i 2021, hvor en ny daginstitution til 30 millioner kroner vil stå klar. Det er nogenlunde samme beløb som den nye version af Fuglekær, der vil få plads til 125 børn.

Billigere børnehave
Sidste år satte budgetpartierne prisen for at have et barn i vuggestue eller dagpleje ned. Fra næste år bliver det også billigere at have et barn i børnehave. Taksten bliver nedsat med 308 kroner til 1463 kroner. Dette gør Glostrup Kommune til en af de billigste kommuner i Hovedstadsområdet ifølge Indenrigsministeriets nøgletal for 2017. Det koster to millioner kroner om året.
– Lige præcis takstnedsættelser mener jeg er bedre afbalanceret end en skattenedsættelse, sagde Robert Sørensen (EL).

Nedrivning af posthuset
En af de udgifter, som Kommunalbestyrelsen gerne ville have været foruden, er en merudgift på 11 millioner kroner til nedrivning af posthuset. Posthuset har stået tomt i flere år, og blev i 2015 købt af Glostrup Kommune for 12 millioner kroner. Samme år besluttede en enig Kommunalbestyrelse at bruge 2,7 millioner kroner på at rive det ned. Det var dog langt fra nok, da det er dyrt at rive ned, når man samtidig skal sikre, at s-togene kan køre uhindret forbi lige ved siden af.

Socialrådgiver på Glostrup Skole
Der bliver ansat en socialrådgiver på Glostrup Skole, der skal styrke indsatsen over for børn/familier, som har behov for hjælp og støtte

Renovering på Søndervangskolen
Indgangsområdet til Søndervangskolen trænger til en renovering. Der skal lave ny låge, overdækning over cykelstativer og ny belægning for i alt en million kroner.

Renovering af toiletter i Glostrup Biograf
Toiletterne i Glostrup Biograf skal flyttes og renoveres. De nuværende toiletter er fra biografens barndom. Flytningen er også med til at optimere pladsforholdene, så der afholdes lidt større arrangementer. Renoveringen koster en million, men biografen betaler selv de 400.000 ved at få reduceret driftsbudgettet med 100.000 om året i fire år.

Energirenoveringer på kommunens ejendomme
I 2019 skal der bruges seks millioner kroner på at energirenovere kommunens ejendomme for at mindste CO2 udslippet. Pengene bliver taget som et lån, der skal betales tilbage med 300.000 kroner om året. Da energirenoveringerne forventetligt skal give 350.000 kroner i besparelser på driften, giver det dog et samlet overskud på 50.000 kroner om året.

Nye veteranpolitik
Der gives 250.000 kroner om året til en veteranpolitik, der skal styrke indsatsen for veteraner, der har behov for særlig støtte.

Udstilling af Hvissingepigen
Gravfundene, der blev gjort i forbindelse med nybyggeriet i Hvissinge skal udstilles i en tilbygning til det nyindviede Byhistorisk Hus. Det koster 2,38 milliioner kroner.

Glostrup Festival fortsætter
De seneste to år er der blevet afholdt en Glostrup Festival. Den er nu permanent på budgettet med 750.000 kroner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top