fbpx
Budget i Brøndby: Dansk Folkeparti sidder ikke til bords med de øvrige partier
DSC_2558.jpg
Der skal i forbindelse med næste års budget fuld fokus på unge og uddannelse i Brøndby. Et af de steder, hvor de allerede har god erfaring med arbejdet er på Produktionshøjskolen i Brøndby. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. I sidste uge skrev fire ud af fem partier under på et budgetforlig for 2018. Som det eneste parti er Dansk Folkeparti ikke med. En strid om bespisning af skoleeleverne skilte åbenbart parterne

Som Folkebladet flere gange i løbet af året har beskrevet, så har Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti det fælles ønske, at børnene i Brøndby skal tilbydes et gratis morgenmåltid, inden de begynder skoledagen. Men et ønske, som Folkebladet også har beskrevet, de to partier stod alene med, da kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til sagen. Hvorfor forslaget ikke blev vedtaget.
Det har imidlertid ikke taget lysten fra Dansk Folkeparti til at kæmpe for en madordning for børnene på Brøndbys skoler. Faktisk mener partiet, at mad er så vigtigt for skolebørnene, at det tilsyneladende blev udslagsgivende for, at partiet i sidste uge valgte ikke at underskrive budgetforliget for 2018. Og dermed er det eneste parti, der står uden for aftalen.
Men en uundgåelig situation siger Allan Runager fra Dansk Folkeparti:
– Til at begynde med, så det ud til, at der var en del penge at forhandle om. Men vi fik at vide, at KL havde barberet en del af det væk, ligesom der skulle samles fem mio. kr. i en bufferpulje. Penge, der ikke kunne forhandles om. Dermed var vi nede på et noget mindre beløb, og her fik vi at vide, at vores ønske om en madordning overhovedet ikke kunne komme på tale. Det virker som om, at det var blevet bestemt på forhånd, at vi ikke skulle med.
Ifølge Allan Runager mener partiet det med en madordning alvorligt. Dog ikke mere, end hvis viljen havde været der, kunne have fundet en løsning:
– Det er bestemt et ønske fra vores side. Men det var et forslag, vi havde med til forhandling. Ikke noget vi ikke kunne have fundet en løsning på. Enten i en billigere form eller på længere sigt. Men det var blevet beslutte på forhånd. Vi skulle ikke være med.
Dermed mener Allan Runager, at Brøndbys socialdemokratiske borgmester, Kent Max Magelund, ikke blot har begået en fejl, da han sad for bordenden i de afgørende forhandlinger, men også har brudt med en opfordring fra sin partiformand:
– Han har været tonedøv i forhold til Mette Frederiksens (partiformand for Socialdemokratiet, red.) opfordring om, at man på lokalt plan skal arbejde sammen Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
Kent Max Magelund har imidlertid en ganske anden forståelse af forløbet, da Folkebladet spørger ham, hvad han siger til budgetforliget:
– Dansk Folkeparti havde et ønske, der var alt for dyrt. Alle har stemt det ned, hver gang vi har talt om det. Derfor var det svært for os at mødes om budgetforliget, hvorfor Dansk Folkeparti mente, der var for stor forskel på parterne til, at vi kunne mødes.

De unge og ældre
Bortset fra uoverensstemmelserne med Dansk Folkeparti, er Kent Max Magelund ganske godt tilfreds med budgettet:
– Det er et godt og driftssikkert budget, hvor der er tydelige socialdemokratiske aftryk. Her tænker jeg blandt andet på, at vi har sat penge af både til ældreområdet og til at hjælpe borgere med demens. Så har vi valgt at styrke de digitale processer, både på skoler og mere generelt i kommunen. Og så har vi i den grad fokus på unge og uddannelse. Det sker for eksempel i form af, at vi har sat penge af til det såkaldte §17, stk. 4-udvalg, der skal arbejde med unge og uddannelse.
Naturligvis har udviklingen af Kirkebjerg også fundet vej til næste års budget, fortæller Kent Max Magelund:
– Vi har afsat penge til en forundersøgelse. Men faktisk er arbejdet allerede gået i gang, da vi forventer at have et resultat klar allerede i december, som kan blive præsentret for såvel den nuværende kommunalbestyrelse som den nyvalgte.
På næste års budget er der også blevet plads til skattelettelser i form af sænkning af dækningsafgiften på erhvervsejendomme på 0,2 promille fra 9,6 til 9,4.
Om det siger Kent Max Magelund:
– Det er fint. Det var vigtigt for Venstre, og så mener jeg også, det viser, at vi som kommune gerne vil det lokale erhvervsliv.
Desuden er parterne blevet enige om at indfri 25 mio. kr. af kommunens gæld. En naturlig beslutning mener Kent Max Magelund:
– Vi har en sund økonomi, og der er grænser for, hvor mange penge, vi må bruge. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Vores penge kan ryge, og i denne situation er det fornuftigt at betale af på gælden.

Erhvervet
Kent Max Magelund er ikke den eneste, der ser tydelige partipolitiske aftryk i budgetforliget. Det samme gør Mette Engelbrecht fra Venstre:
– Vi har helt klart trukket budgettet i blå retning. Inden forhandlingerne gik i gang, var der ikke meget erhverv i det her. Det har vi sørget for. Det kan man for eksempel se på sænkningen af dækningsbidraget.
En sænkning, der har været vigtig for Venstre igennem hele den nuværende valgperiode, understreger Mette Engelbrecht:
– Samlet set over hele perioden, så er dækningsbidraget blevet sænket med 0,5 promille. Vi havde gerne set, at det var blevet til mere. Men det er bedre end ingenting.
Et andet sted i budgetforliget, hvor man ifølge Mette Engelbrecht kan se Venstres fokus på det lokale erhvervsliv, er i forhold til konsulentbistanden på området:
– Der er nu blevet fundet penge til, at der kan ansættes en afløser for den medarbejder, der er blevet rykket over på erhvervsområdet. Det tager vi som en anerkendelse af det vigtige arbejde på området.
Ligesom Kent Max Magelund glæder Mette Engelbrecht sig også over det nye udvalg, der skal se på unges uddannelse i Brøndby:
– Det er et meget vigtigt arbejde. Endelig kan vi få undersøgt grundigt, hvad der skal til for at få de unge i arbejde eller uddannelse.
I forhold til uddannelsesområdet er der en anden ting, Mette Engelbrecht er tilfreds med:
– Med vedtagelsen af, at alle skal have en iPad, er vi ved at være der, hvor vi skal være. Det var oprindeligt Jans (Lundquist, medlem af KB for Venstre, red.) ide. Det er godt, at vi nu er nået dertil.
Desuden glæder også Mette Engelbrecht sig også over, at Brøndby Kommunes gæld bliver mindre:
– Det er godt, vi har råd til at afskrive gæld. Det er fornuftigt.
Skal Mette Engelbrecht pege på et punkt, hvor hun gerne var gået endnu længere, så er det på ældreområdet:
– Vi ville gerne have brugt flere penge på SOSU-området. Men sådan skulle det ikke være, og når man forhandler, kan man ikke få alt.

Sprog og skole
Også Socialistisk Folkeparti har skrevet under på næste års budgetforlig. Det har partiet ifølge Vagn Kjær-Hansen, fordi der er klare SF-mærkesager at få øje på:
– Noget af det, der har været vigtigt for os, er arbejdet med læsning. Derfor foreslog vi, at der skulle afsættes penge til forældrekurser, der skal hjælpe forældre med at holde fokus på børnenes læsefærdigheder. Hvis man ikke kan læse ordentligt, er man dårligere stillet end nødvendigt. Når vi ser på de forskellige test af børnenes læseevner, så er der meget at komme efter. Andre undersøgelser viser, at skolerne er gode til at løfte elevernes faglige niveau. Men det overordnede billede er altså ikke godt nok. Det skal vi have gjort noget ved.
Ligeledes er Vagn Kjær-Hansen godt tilfreds med, at der er blevet sat penge af til arbejdet med sproget blandt de mindste i kommunen:
– Jeg er også glad for, at vi har afsat penge til at styrke den sproglige udvikling allerede før skoleårene. Her er en tidlig indsats meget vigtig.
Som de øvrige partier i aftalen peger Vagn Kjær-Hansen også på §17, stk. 4-udvalget, som et vigtigt punkt i næste års budget:
– Vi har jo sådan set tidligere vedtaget at etablere dette udvalg. Men det er godt, vi har fået det konfirmeret og afsat penge til arbejdet. Det er frustrerende at så mange unge i Brøndby ikke får en uddannelse, og det skal vi gøre noget ved. Her er det vigtigt, at udvalget også får repræsentanter for de unge selv, skolerne og andre som arbejder med det til daglig. Det skal ikke kun være politikere.
Et andet sted, hvor Vagn Kjær-Hansen deler de øvrige partiers tilfredshed, er i forhold til at udstyre eleverne med en iPad hver:
– Hvis det virkelig skal blive en del af børnenes hverdag, så skal vi også prioritere det. Det er almindeligt mange andre steder, og endelig når vi dertil i Brøndby.
Et projekt, der faktisk allerede bliver realiseret i år, selvom pengene først er på budgettet til næste år:
– Vi har haft mulighed for at trække udgiften over til budgettet i år, fordi vi har pengene til det, siger Vagn Kjær-Hansen:
På spørgsmålet om, hvorvidt det er klassisk SF-politik at sænke dækningsbidraget og dermed bakke op om skattelettelser, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Sænkningen er rent symbolsk, men vigtig for Venstre, så det lever jeg med. Når jeg taler med repræsentanter for erhvervslivet i Brøndby, går de mere op i god infrastruktur og god service fra kommunen, og ikke så meget i dækningsbidraget. Vi har pengene i kommunekassen, og de bliver ikke taget fra velfærden.

Kunne have været værre
Også Enhedslisten har skrevet under på budgetforliget for næste år.
Men da Steen Andersen har været syg, siden underskrivelsen af forliget, har det ikke været muligt for Folkebladet at få en kommentar fra ham.
I forbindelse med underskrivelsen udtalte han ifølge en pressemeddelelse:
– Enhedslisten er igen en del af budgetforliget. Vi deltog ikke sidste år, idet de tidligere forlig har indeholdt konsekvente budgetterede underforbrug på servicerammen. Det har gradvist udhulet og svækket styrken i vores velfærdssektor. Budgettet i år indeholder derimod en overskridelse af servicerammen, og det sikrer, at vi ikke fortsætter med skjulte besparelser i den nærmeste fremtid. Budgettet indeholder ikke de store visioner, men fastholder i det mindste status quo.

Udvalgte punkter fra budgetforliget:

Rødt asfalt:
Der afsættes 500.000 kr. årligt til at udskifte brosten i overkørsler til rød asfalt. Det handler om at brosten er ubehagelige for dårligt gående.

Vejbelysning:
Der afsættes 500.000 kr. årligt til opsætning af ny vejbelysning efter behov.

Renovering på Langbjerg:
Vinduer/døre og facader på Langbjerg trænger til renovering og udskiftning. Der afsættes 5 mio. kr. 2018 og 5 mio. kr. 2019.

Nyt § 17.4 udvalg om unge og uddannelse:
Der afsættes i 2018 2,5 mio. kr. på området samt 1 mio. kr. til etablering af sekretariat.
Konsekvens for Borgerne: Flere Brøndbyunge gennemfører en ungdomsuddannelse, lere Brøndbyunge vælger erhvervsuddannelse og antallet af Brøndbyunge, der falder fra ungdomsuddannelse nedbringes

Kulturnat
Der afsættes 250.000 kr. til Kulturnatten

Fysisk træning til yngre borgere med demens
Der afsættes 414.000 kr. til etablering af træningstilbud til yngre personer med demens.

Oprustning af sygeplejersker på akutområdet
Der afsættes 1,625 mio. kr. til at akutsygeplejersker fra akutpladserne kan supervisere deres kollegaer i hjemmeplejen og på ældrecentre samt om nødvendigt køre ud og vurdere og behandle borgerne disse steder. Det kræver flere sygeplejersker i vagter og weekends.

Pensionistskovture
Der afsættes 233.000 kr. til at egenbetalingen for pensionistskovture i 2018 blot er 50 kr. Det sker, fordi pensionistskovturene har 50 års jubilæum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top