fbpx
Brøndby har et budget for 2018
BRØNDBY. Onsdag vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen i Brøndby et budget for 2018. Kun Dansk Folkeparti kunne ikke stemme for budgettet

Som også i Glostrup og Vallensbæk skulle politikerne i Brøndby onsdag i sidste uge endelig vedtage næste års budget. Et budget, som Folkebladet tidligere har fortalt, alle partier på nær Dansk Folkeparti bakker op om.
I forbindelse behandlingen takkede Kent Max Magelund (S), borgmester, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre for samarbejdet om næste års budget. Ifølge Kent Max Magelund blev der under forhandlingerne lyttet godt, forhandlet i en god ånd og stillet realistiske krav af de partier, der er med i forliget. Derefter sagde Kent Max Magelund:
– Både på anlæg og drift har vi afsat penge. Partier er således blevet enige om at afsætte flere midler til at få flere unge i Brøndby i uddannelse, styrke den tidlige indsats i forhold til for børns sproglige, motoriske og sproglige udvikling i dagtilbuddene. Den røde tråd i årets budget har været IT og digitalisering, så vi kan effektivisere en del arbejdsgange og IT på skoleområdet. Der er således skat økonomisk råderum til PC til at alle Brøndby skoleelever.
Desuden tilføjede Kent Max Magelund, at der var blevet råd til at indfri gæld for 25 mio. kr., ligesom dækningsafgiften på erhvervsejendomme bliver sat ned.

Skiveskåret rød elefant
Udover Socialdemokratiet er også Venstre med i budgetforliget for 2018. Under onsdagens vedtagelse sagde Mette Engelbrecht blandt andet:
– Det er borgerligliberal politik blandt andet at passe på vores erhvervsliv, og at sørge for, at der ikke bliver inddraget flere afgifter og skatter, end det er nødvendigt for at levere de kommunale kernevelfærdsopgaver. Så selvom der de seneste fire år har været et socialistisk flertal i kommunalbestyrelsen, så er det lykkedes os at finde hinanden, fordi vi har oppet os i forhold til vore borgerligliberale argumenter. Vi har valgt ikke at sætte os i et hjørne og surmule, men har besluttet os for at spise den socialistiske elefant skive for skive. Så når vi ser på et budget, der blandt andet taler om mere tidlig indsats, mere forældreansvar, langt flere langsigtede investeringer og tiltag på især sundhed- og ældreområdet, en massiv indsats på ungeområdet og et større fokus på erhvervsområdet, så er vi med. Og så glæder det os, at vi kan se tilbage på fire år med skattesænkning.

Læsning og sprog
Vagn Kjær-Hansen og Socialistisk Folkeparti er også med i budgettet for 2018. På mødet onsdag glædede han sig blandt over de forskellige tiltag rettet mod børn og unge, der er blevet sat penge af til:
– Vi er glade for at være med, og vi er glade for, at vi undgår nedskæringer på næste års budget. Vi glæder os over det nye udvalg, der skal se på de unges uddannelsesudvalg. Det er godt, at det får ressourcer. Det er godt, vi inviterer unge med i det her udvalg, når der nu kommer andre med end politikerne. Så er der blevet sat penge af til bedre læsning og tidlig sproglig udvikling. Det er jo en linje, SF har kørt i mange forhandlinger efterhånden, derfor glæder det mig, at det er kommet med i budgetaftalen. Det er vigtigt, at vores børn får en god start på livet, og her hører gode læsefærdigheder altså også ind, hvis man vil have en god uddannelse, så det passer godt ind i vores satsning i forhold til ungdomsuddannelserne. Jeg ved godt, at vores skoler er fantastisk gode til at løfte vore elever fagligt. Men der er flere, der kan løftes endnu mere, som ikke læser godt nok.

DF holdt udenfor
Som det eneste parti i kommunalbestyrelsen er Dansk Folkeparti ikke med i budgetaftalen for næste år. En beslutning, mente Allan Runager, andre havde taget på forhånd:
– Vi var inviteret til et sammenskudsgilde på borgmesterkontoret, hvor både kaffen og tilbud om at påvirke budgettet var lunkne fra begyndelsen til slut.
Faktisk mente Allan Runager, at der var blevet gjort alt for at holde Dansk Folkeparti udenfor:
– At vi som forskellige partier, med forskellige opfattelser ikke kan finde hinanden i en budgetfase, er der intet mærkeligt i, det er jo derfor vi er forskellige partier. Men at tidsfrister, procedurer og aftalte spilleregler ikke holdes, er skammeligt, det minder for meget om borgmesterens så ofte omtalte bananstat. Det skammelige består i, at det indgåede budgetforlig, udmeldes offentligt på kommunens Facebookside onsdag før de sidste ændringsforslag, ifølge den aftalte tidsplan er kommet i betragtning, fredag kl.09.00. Men det bestyrker kun vores opfattelse, af hvilke partier budgetforliget skulle omfatte, og at Dansk Folkeparti ikke var her iblandt.
Et af de punkter der ifølge Allan Runager skilte parterne under forhandlinger, var en reservepulje på fem mio. kr., som Dansk Folkeparti mener er unødvendig:
– Vi har lavet vores eget oplæg, så reserven (reservepulje på fem mio. kr., red.) også bliver brugt. Endvidere har vi taget fat på, om det er økonomisk ansvarligt at bruge 70 millioner på et nyt klubhus, i tider hvor kommunen står overfor at udvide Kirkebjergområdet med op til 2000 nye boliger og med en deraf betragtelig tilflytning af nye borgere, som har krav på en øget infrastruktur, hvad angår veje, børneinstitutioner, skoler og ældrefaciliteter. Dermed går borgerne glip af den almennyttige boliganvisning tilbage til kommunen, delvis forældrebetalt skolebespisning, faste hjemmehjælpere og mere aktivering til demensramte.

Syg
Steen Andersen fra Enhedslisten var syg under behandlingen af punktet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top