fbpx
Stop fartbøllerne
Af Tanya Ripperda, Mellemtoftevej 30, Glostrup Jeg klager over trafikken på Nørre Allé/Mellemtoftevej. Jeg kan ikke forstå, at kommunen ikke prøver at yde tiltag mht. til at forbedre trafikken på Nørre Allé/ Mellemtoftevej. Vejen virker som om, det er en hovedvej, ikke en villavej. Der er placeret bump på vejen, folk bruger disse som flyvehop […]

Af
Tanya Ripperda,
Mellemtoftevej 30,
Glostrup

Jeg klager over trafikken på Nørre Allé/Mellemtoftevej. Jeg kan ikke forstå, at kommunen ikke prøver at yde tiltag mht. til at forbedre trafikken på Nørre Allé/ Mellemtoftevej. Vejen virker som om, det er en hovedvej, ikke en villavej.
Der er placeret bump på vejen, folk bruger disse som flyvehop og gasser op for at fart på (en lille tivolitur).
Bilisterne bruger vejen som gennemkørsel mellem Roskildevej og Ringvejen, da den sparer dem for to lyskryds, såfremt man holder en gennemsnitsfart på 50 km/t. Ydermere anvender lastbiler også vejen som gennemkørsel trods forbud.
Hvis jeg skal over vejen med min lille dreng, skal jeg løbe som en gal for ikke at blive kørt ned af en galning, der gasser op for at få rigtig fart på, når han eller hun skal over flyvehoppet og nå det grønne lys i lyskrydset.
Det burde være muligt at lukke vejen i svinget mellem Nørre Allé og Mellemtoftevej. Eller skifte bumptypen til en maks 20 km/t-type.

Svar

Af
Flemming Ørhem (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget

Nørre Allé og Mellemtoftevej er en del af Trafiksaneringsplanen for Solvangsområdet, som blev gennemført for nogle år siden. Da vi udarbejdede trafiksaneringsplanen, blev der undersøgt mange muligheder, herunder vejlukninger. Politisk besluttede vi ikke at gå videre med vejlukninger, da vejlukninger ofte bare vil flytte trafikken og problemerne til andre veje og områder og samtidigt give meget omvejskørsel, hvilket vi som udgangspunkt ikke er interesseret i.
Der blev anlagt en del hastighedsdæmpende foranstaltninger samt en 40 km/t-zone i hele Solvangsområdet, herunder også på Nørre Allé og Mellemtoftevej. Der er også anlagt midterheller flere steder på Nørre Allé og Mellemtoftevej for at øge trafiksikkerheden og trygheden i forbindelse med krydsning af vejene.
Kommunen har udført trafiktællinger i hele trafiksaneringsområdet. Trafiktællingerne viser både hastigheder og trafikmængder, og der er talt både før og efter området er trafiksaneret. Hastighederne på både Nørre Allé og Mellemtoftevej er ifølge vores trafiktællinger målt til at være rigtig pæne med gennemsnitshastigheder under 40 km/t.
Nørre Allé og Mellemtoftevej er ifølge kommunens Vej og Trafikplan defineret som en Trafikvej. Trafikveje skal fordele trafikken mellem boligområderne og skal samtidig tage hensyn til de bløde trafikanter. Trafikmængderne på trafikveje er derfor også noget højere end på lokalveje. Da Nørre Allé og Mellemtoftevej begge er trafikveje er trafikmængden forholdsvis stor, men heldigvis er hastighederne rigtig pæne. De bløde trafikanter er sikret med fortove og cykelstier, og der er anlagt midterheller, som sikrer de bløde trafikanter som skal krydse vejen.
Kommunen har derfor gjort en del for at øge trafiksikkerheden og trygheden på Nørre Allé og Mellemtoftevej og vi vil fortsat holde øje med både hastigheder og trafikmængder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top